skip to Main Content

נחקרתם במשטרה בחשד לביצוע עבירה, והתיק נגדכם נסגר?

האם יש לכם רישום פלילי?

התשובה בקצרה היא כי במרבית המקרים, נותר לחובתכם רישום משטרתי.

כעת יסביר עורך דין פלילי איתמר צור מהי משמעות הרישום המשטרתי וכיצד ניתן להתמודד עם רישום שכזה ולבצע מחיקת רישום משטרתי ולמעשה למחוק אותו מהמרשם הפלילי שלכם.

מהי משמעות הרישום המשטרתי וכיצד ניתן להתמודד עם רישום שכזה
מהו רישום משטרתי?

מרבית האנשים הנורמטיביים אינם יודעים זאת, אבל בכל פעם שאדם נחקר במשטרה כחשוד, גם אם התיק כנגדו אינו מבשיל לדבר, אך לא נסגר מ"חוסר אשמה", נותר על כך רישום משטרתי.

חקירה במשטרה באזהרה, אשר לא נסגרה מחוסר אשמה מייצרת רישום משטרתי, אשר מצוי במערכת המשטרתית.
במשטרת ישראל מצוי לכל אדם "מרשם משטרתי", אשר בו מופיעים לכל אחד סך כל החקירות שנפתחו בעניינו, כאשר ברישום יש תיעוד של התיקים הסגורים, אשר נסגרו בעילות של חוסר ראיות וחוסר עניין לציבור, ורישום של תיקים פתוחים (מב"דים).

לקיום רישום זה בעניינו של אדם השלכה גדולה על חיי היום יום, למשל בקבלת ויזה לארצות הברית, וקבלה לעבודה בתחומים שונים אשר הגופים המנהלים אותם יכולים לקבל גישה למרשם זה (תעודת יושר). על כן, לשינוי עילת סגירת התיק או אף מחיקת רישום משטרתי יש משמעות חשובה לכל אחד.

מהו ביטול רישום משטרתי עורך-דין פלילי איתמר צור

מתי יש לי רישום משטרתי?

התשובה היא כי ברגע בו נפתח תיק חקירה במשטרה כנגדך, הרי ותיק זה יופיע במרשם המשטרתי בעניינך אם לא הוגשה בקשה להליך ביטול רישום משטרתי. ככל שהחקירה מתקדמת, יתקבלו החלטות בעניין התיק אשר יכריעו את גורלו כגון סגירת תיק משטרתי.

בשלב שבו התיק פתוח במשטרה, הוא נקרא תיק "מב"ד- ממתין לברור דין"

ככל שהמשטרה מחליטה כי יש ראיות ועניין לציבור בהעמדה לדין, יעבירו המשטרה את התיק יחד עם המלצתם אל יחידת התביעות המשטרתיות או הפרקליטות, אשר יקבלו החלטה אם להגיש כתב אישום כנגדך.

באם ההחלטה בסופו של יום היא לסגור את התיק, ישנן 3 אפשרויות בהן ייסגר התיק:

סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה, סגירת תיק משטרתי בעילה של חוסר ראיות, וסגירת התיק בעילה של חוסר עניין לציבור.

מעבר לכך תתכן האפשרות להגשת כתב אישום, אשר יכול להוביל להרשעה פלילית.

מתי יש לי רישום משטרתי - כל מה שצריך לדעת

איך מבצעים ביטול רישום משטרתי?

תיק שנסגר מחוסר אשמה נמחק מהמערכת.

כאשר תיקים נסגרים מעילה של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות, יש לכך משמעות חשובה, מכיוון כי הרישום המשטרתי נשאר, וקיים, וגופים רבים יכולים להיות חשופים אליו. חשבו על כך כי כל אדם יכול להגיש נגדך תלונה, ואלא אם תתבצע סגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה.

בפועל משטרת ישראל ממעטת לסגור תיקים מחוסר אשמה, וכמעט בכל מקרה בו נגנז תיק, העילה הינה חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור. במקרים אלה, ניתן להגיש בקשה מנומקת לשינוי עילת סגירת תיק משטרתי בידי עורך דין מקצועי.

משטרת ישראל שומרת את מרשם התיקים הסגורים על מנת לבחון כל אדם לאורך חייו, ולראות אם למשל מישהו חשוד בעבירה מסוימת, ויש בגיליון הרישום הפלילי שלו כבר חמישה תיקים דומים שנסגרו בחוסר ראיות, או חוסר עניין לציבור היו בטוחים שזה דבר ישמש כנגדו, ובמקרים כאלה, לעיתים ניתן אף לפתוח את התיקים מחדש, אם נסגרו בעילה של חוסר עניין לציבור.

הדבר יכול גם לשמש חיזוק לראיות כנגדו במקרים חדשים.
מקום נוסף בו נעשה שימוש במידע על תיקים סגורים הוא בנושא של קבלת רישיון נשק, כאשר פעמים רבות קיומו של תיק סגור בעבירת סמים או אלימות מהווה סיבה שלא להעניק רישיון נשק למי שזכאי לכך.

איך מוחקים רישום משטרתי - כל מה שרציתם לדעת

ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים:

מה עושים על מנת לסגור תיק משטרתי והשארת הרישום הפלילי נקי?

ניתן להגיש בקשה לשנות את עילת הסגירה של תיק שנפתח בעניינך ונסגר מחוסר עניין לציבור או חוסר ראיות כך שהתיק ישונה לכך שנסגר מחוסר אשמה. עורך דין פלילי מקצועי העוסק בתחום הפלילי מחיקת רישום משטרתי או לחלופין ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים, יכול לצלם את תיק החקירה ולהביא לידי המשטרה, יחידת התביעות או הפרקליטות את הנקודות החשובות המלמדות על כך שהיה נכון וראוי לסגור את התיק מחוסר אשמה פלילית.
הדבר נכון ביותר מכיוון כי כאמור פעמים רבות ברירת המחדל היא בגירה מעילה של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות, חרף קיומה של ראיה אשר מוכיחה כי אין כלל אשמה בענייך.

חשוב לעשות זאת באופן מסודר ורציני, ולא רק לכתוב מכתב בעצמכם אשר מבקש את שינוי עילת הסגירה, אלא לנמק בצורה רצינית ומקיפה ולהשתמש בטענות משפטיות התומכות בכך.

מה עושים על מנת לסגור תיק משטרתי

סגירת תיק מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור

מה היא בעצם משמעות שלושת עילות הסגירה המרכזיות?

סגירת תיק מחוסר עניין לציבור תעשה במקרה בו התובע מצא כי יש ראיות להעמיד אדם לדין אך, קבע כי אין במשפט עניין לציבור. המשמעות לכך בפועל היא למשל אם אם התלונן נגדכם אדם על תקיפה, והתובע מצא כי יש ראיות כי שמתם יד על אותו אדם בדחיפה קלה ביותר בכתפו.

גם אם הסברתם כי רציתם להסב את תשומת ליבו כדי לעבור, הרי והתובע ייקבע כי גם אם מדובר בדחיפה, הרי ואין לציבור עניין כי תועמד לדין על מעשה כל כך קל (ניתן לטעון כי זהו חוסר אשמה, אך נצא מנקודת הנחה כי הדחיפה הייתה יותר מהנחת יד)

סגירת תיק משטרתי מחוסר ראיות, עולה על פי המשוואה ולפיה על התובע לבחון האם יש ספק סביר לגבי חפותו של החשוד, חרף קיומן של ראיות אחרות לאשמתו, אך משקלן מתיר כאמור, ספק סביר לאשמה.

כך למשל, בתלונה על עבירת מין, ייתכן כי יש במצב מסוים, "מילה כנגד מילה" אשר הוחלט בסופו של דבר כי אין מספיק ראיות חיצוניות התומכות בגרסת המתלונן/ת לביצוע עבירה, אך מנגד גרסת החשוד לא הייתה חפה מקשיים, אז בסופו של דבר ייסגר התיק בעילה של "חוסר בראיות".

נקודה זו מכעיסה חשודים רבים אשר נותן ברישום הפלילי כנגדם תיק שנסגר "מחוסר ראיות" לביצוע עבירת מין, כאשר בפועל הדבר הנכון היה לעשות הוא לסגור מעילה של חוסר אשמה, ולא להותיר את הכתם בעניין החשד הערטילאי לביצוע עבירת מין ברישומם הפלילי. לכן במקרים מסוג זה יש להגיש בקשה לטובת ביטול רישום משטרתי.

סגירת תיק בעילה של חוסר אשמה – שינוי עילת סגירה

תיק שנסגר מחוסר אשמה נמחק מהרישום המשטרתי והוא כלא היה. המצב בו ייסגר תיק מעילה של חוסר אשמה הינו אך ורק כאשר אין כל ספק לגבי חפות מי שנחשד בביצוע העבירה. אם אין בתיק כל ראיה שהחשד קיים, ייסגר התיק מעילה כזאת. בשל ההגדרה הנוקשה הרי והמצב הקיים כיום הוא כזה שבו תיקים מעטים נסגרים מחוסר אשמה.

מילה כנגד מילה? עדיין ייתכן כי התיק ייסגר מחוסר ראיות.

נחקרתם במשטרה, ולאחר שאדם טפל עליכם אשמה, והתובע המשטרתי מצא לנכון לסגור את התיק, עדיין קיימת סכנה גדולה שהתיק ייסגר מעילה של חוסר ראיות.

בכל מקרה שבו הועלה חשד כנגדכם היו מוכנים לצאת למלחמה על מנת לשנות את עילת הסגירה.

שינוי עילת סגירה – משמעות

ברגע שהסיבה שבגללה נסגר התיק היא חוסר אשמה, הרי והתיק נמחק מהרישום.

הצלחות המשרד – משרדו של עורך דין פלילי איתמר צור מתמחה בטיפול ומאבק עד לסגירת תיקים של לקוחותיו. כך למשל שני מקרים בהם נפתחו תיקים כנגד לקוחות המשרד בחשד לביצוע עבירות אלימות חמורות. לאחר שנסגרו התיקים הצליח עורך דין איתמר צור לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה ובכך למחוק אותם מכל הרשימות באמצעות הגשת בקשה לטובת ביטול תיק משטרתי – לצפייה בהחלטות לחץ כאן / לחץ כאן

מתי נמחק רישום משטרתי קיים?

מחיקת רישום משטרתי מכוח תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים

מתי נמחק רישום משטרתי בשל חלוף הזמן?

רישום משטרתי מעילות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור יימחק בסופו של דבר. ואולם האמת היא כי הרישום לא יימחק בפועל, אלא רק כי כמות הגורמים אשר תוכל לקבל אותו לעיונה יצטמצם עוד ועוד. ניתן לראות זאת בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים

לאחר תיקון שנעשה לא מזמן ,נקבע כי רישום משטרתי יימחק או יותר נכון יתיישן לאחר תקופה קבועה, ומשמעותו היא כי לא יהיה זמין לצפייה אלא לגופים ספציפיים במדינה, ועל כך במאמר אחר.

התקופה הינה

לבגירים – 10 שנים מיום האירוע בעבירות פשע (עבירה שהעונש עליה הוא מעל 3 שנות מאסר), ו-7 שנים בעבירות עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים).

לקטינים – אם עברו 7  בעבירה מסוג פשע, או 5 שנים בעבירה מסוג עוון. ניתן לפנות בבקשה לקיצור תקופת ההתיישנות בצורה מסודרת גם בטרם חלוף התקופה הנ"ל מסיבות שונות, כגון פגיעה מהותית בעיסוקו, או חייו.

יש דרך נוספת שבה אפשר להגיש בקשה לטובת ביטול רישום משטרתי, היא באמצעות פניה לקצין ממונה במטה הארצי של המשטרה לקיצור תקופת המחיקה. במקרה כזה, יש להראות סיבות כבדות משקל ולכן כדאי להיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי.

ניתן לפנות בבקשה מסודרת לגורמים הנכונים על מנת להסביר מדוע ראוי לקצר את תקופת הופעת הרישום הפלילי במאגרי המשטרה בעניינכם.

ביטול רישום משטרתי ייעשה בכפוף למסר נתונים חשובים כגון חומרת העבירות, מהותן, כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של המבקש, האם מאז נפתחו בענייו תיקים נוספים ועוד.

עורך דין איתמר צור מייצג חשודים ונאשמים, נורמטיביים, ובעלי רישום פלילי מכביד, ובעל ניסיון רב בהתמודדות עם כל שלבי ההליך הפלילי. בתוך כך לעורך דין איתמר צור הצלחות מגוונות בסגירות של תיקים פתוחים, שינוי עילת סגירה, ומחיקת רישום פלילי.

בכל שלב של ההליך תדעו מול מה אתם עומדים, מה התרחישים הראליים להצלחה, ומה הסיכונים הצפויים.

ההליך הפלילי הוא משחק של אי וודאות, ובתוך כך צריך לצאת אל הקרב עם תכנית מסודרת, וידע מקסימלי, העומדים לרשותכם.

פנו לייעוץ ולייצוג משפטי מקצועי ואישי, עורך דין פלילי איתמר צור – 050-7246247