skip to Main Content

צו הגנה אלימות במשפחה

אלימות במשפחה פוגעת באדם דווקא בסביבה שאמורה להיות המקום הבטוח שלו בין אם הפעלת אלימות פיסית, מינית, אלימות באמצעים כלכליים כאמצעי כפייה, וגם אלימות רגשית ומילולית.

עורך דין פלילי ומנהלי איתמר צור המייצג במקרים רבים של וייחודיים של הוצאת צווי הגנה מפני אלימות במשפחה, מסביר על ההליך של הוצאת צו למניעת אלימות במשפחה.

ראשית כל, חשוב לזכור שלאף אדם אין את הזכות להיות אלים כלפיכם, ואתם לא צריכים להשלים עם זה. זה לא משנה אם מדובר בסטירה לך תוך כדי ויכוח, או אם אלימות מסוג אחר הכוללת גם בסחיטה רגשית וכוח כלכלי כדי לגרום לך לעשות מה שרוצה.

במדינת ישראל קיים חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, המאפשר לבית המשפט לתת צו הגנה אלימות במשפחה שמגן על נפגע אלימות במשפחה (צו הגנה) מפני בן משפחתו המתעלל, או בן המשפחה שעלול להתעלל בו.

מדובר בהליך נפרד מקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת , בהיותו הליך המותאם לטפל בעניין הרגיש של אלימות בתוך המשפחה.

מה הם התנאים למתן צו הגנה אלימות במשפחה?


על המבקש את מתן הצו להיות בן משפחה (לוא דווקא נפגע האלימות), או היועץ המשפטי או נציגיו, או עובד סוציאלי שנתמנה על פי חיקוקים מסוימים.

בית המשפט רשאי לתת צו הגנה נגד בן משפחה מתעלל בהתקיים אחד מהתנאים החלופיים הבאים:

  1. בן המשפחה, זמן קצר לפני שהוגשה הבקשה, נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;


לדוגמא: יום לפני הגשת הבקשה, סב הכה את נכדתו ולא איפשר לה לצאת מהבית;

  1. התנהגותו של בן המשפחה נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;


לדוגמא: אב שלח לבנו הודעה בה כתב שיכה אותו כשיגיע הביתה;

  1. בן המשפחה התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו;


לדוגמא: בעל שאינו מכה את אישתו, אבל משפיל אותה ולא מאפשר לה לנהל חיים פרטיים או מתערב באופן מוגזם בחיים שלה.

מי נחשב ל'משפחה'?


ההגדרה בחוק היא רחבה מאוד, ומכסה את מרבית בני המשפחה עליהם אנחנו חושבים כמשפחה, ולוא דווקא המשפחה הגרעינית.

בהתאם לחוק, בן משפחה הוא:

  1. 1. בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית;

  2. מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע, המתגורר עמו, וקטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאחראי עליו כאמור;


מה הצו יכול להורות?


הצו יכול לאסור על אדם, שנהג באלימות (או שיש חשש שינהג באלימות) כלפי בן משפחתו:

  1. להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא).

  2. להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.

  3. לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס.


למי פונים?


קודם כל, לעורך דין. עורך הדין יוכל לשמוע את המצב ולהסביר את סיכויי ההצלחה ומשמעויות ההצלחה, ולהסביר לנפגע/ת מה הזכויות בעקבות המצב. עורך הדין יספק מבט אובייקטיבי על מצב שבו פעמים רבות עוצמת הרגש מאפילה על הכל.

צריך למצוא עורך דין אשר את הרגישות הרבה והמתח בקיים מעצם המצב אשר מתרחש בתוך משפחה אחת, המתח בבית, והצורך של עורך הדין לדעת לתת את המענה הנכון לכל מקרה ומקרה.

על עורך הדין הפלילי להעביר את המצב הנתון לבית המשפט בצורה אשר תבטיח את קל תהצו והפסקת הפגיעה המיידית.

את הבקשות עצמן ניתן להגיש בכל בתי משפט השלום, בתי המשפט לענייני משפחה, ובתי הדין הרבניים ברחבי הארץ (אלא אם כן מדובר בנפגע שהוא קטין מתחת לגיל 18, שאז לבית משפט השלום אין סמכות ויש לפנות לבית המשפט למשפחה) -  לטופס עצמו - לחץ כאן

בטופס הזה ניתן לראות מה החוק הייבש מאפשר לטעון, ויש לשים כי בפועל בדיון עצמו יש משמעות גדולה לטענות המשפטיות והעברת המסר לשופט.

מה יקרה אחרי שתוגש הבקשה? ראשית- צו זמני במעמד צד אחד


בית המשפט רשאי להורות מידית ובמעמד צו אחד (כלומר, בלי לשמוע את מי שמבוקש נגדו הצו) על מתן צו הגנה אלימות במשפחה זמני, אולם הוא מחויב לקבוע דיון במעמד שני הצדדים – כשהאחריות להודיע על הדיון למי שמבוקש נגדו הצו היא של בית המשפט ולא של המבקש/ת.

שלב שני- דיון במעמד שני הצדדים  בעניין צו ארוך טווח


לאחר כשבוע ימים יתקיים דיון במעמד שני הצדדים, אשר יכולים ורצוי שיהיו מיוצגים על ידי עורך דין המתמחה בייצוג בעניין צווי הגנה למניעת אלימות במשפחה. בדיון ובו יש להציג את הנסיבות בגינן מתבקש הצו.

השופט יבחן את טענות הצדדים ויחליט אם להפוך את צו ההגנה לקבוע.

תוקף צו הגנה אלימות במשפחה לא יעלה על 3 חודשים, ובסיום תקופה זו, יכול בית המשפט להאריך את הצו לפי שיקול דעתו. בדרך כלל לא יוארך הצו לתקופה של יותר מ-6 חודשים נוספים, למרות שבמקרים חריגים ניתן להאריכו לתקופה של שנה.

אז מה אם יש צו?


הפרת הוראה מהוראות הצו משמעה עבירה פלילית של הפרה הוראה חוקית, ועלולה להביא למעצרו של אדם ואף להגשת כתב אישום נגדו, וככל שיורשע האדם עד ל-4 שנות מאסר (ס' 287 לחוק העונשין, תשל"ז-1977).

ניתן לפעול בצורה טקטית נכונה על מנת להתמודד עם התנהגות אלימה בתוך המשפחה על מנת למנוע פגיעה, ועל מנת להבטיח טיפול יעיל וממצה של הרשויות בפוגע, תוך הגנה על יקיריכם.

עורך דין מומחה לייצוג בהליכי הוצאת צו הגנה


אל תתמודדו לבד עם אלימות במשפחה. עורך דין איתמר צור מומחה למשפט פלילי, הוא בעל ידע וניסיון רב בייצוג בעניינים פליליים ובהוצאת צוי הגנה למניעת אלימות במשפחה. אנו עומדים לשירותך 24/7 בכל הנוגע להליך הוצאת צו הגנה.

 

פנו לייעוץ ראשוני עורך דין איתמר צור - 072-3305985