skip to Main Content
אחזקת סמים לצריכה עצמית - עורך דין פלילי איתמר צור

החזקת סמים לצריכה עצמית

  • 19 בפברואר 2018

סמים מסוכנים אשר מוגדרים ככאלה על פי פקודת הסמים אסורים להחזקה ללא אישור (רוקח למשל). על פי פקודת הסמים המסוכנים ניתן לראות שהמחוקק ביצע הפרדה משמעותית ביותר בין החזקה לצריכה…

ביטול ומחיקת כתב אישום פלילי - עורך דין פלילי איתמר צור

ביטול כתב אישום

  • 19 בפברואר 2018

הגישו נגדך כתב אישום? התנהלות נכונה, ונסיבות משפטיות מתאימות יכולות להוליך לביטול כתב אישום, כמו גם מחיקה או חזרה מכתב אישום, במעמד הדיון הראשון שנקבע בתיק. חזרה מכתב אישום: הצלחות …

גידול סמים - עורך דין פלילי איתמר צור

גידול סמים

  • 19 בפברואר 2018

גידול, ייצור או הפקה של סמים הינו אחת מעבירת החמורות בפקודת הסמים, אשר נושאת בחובה עונש מאסר של עד 20 שנה. הסיבה לכך היא התפיסה של המחוקק בישראל ועל פיה…