skip to Main Content

סמים – עבודות שירות בלבד על 6 אישומי ייבוא סם מסוכן לישראל

במקרה דנן מדובר היה בלקוח אשר הואשם תחילה ב 15 מקרים של יבוא כקילו וחצי כל פעם של סם מסוג מריחואנה לישראל דרך שדה התעופה. במסגרת ניהול התיק הצליח עו"ד צור לשחרר את לקוחו לחלופת מעצר טיפולית וליווה אותו בהליכי שיקום לאורך תקופה ארוכה. בסוף ההליך וחרף דרישת התביעה לשנות מאסר ארוכות נדון הלקוח לעבודות שירות בלבד.

כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום שעניינו 15 יבואים של 1.5 קילו מריחואנה בכל פעם. לאחר משא ומתן משפטי, הורדו מכתב האישום מרבית היבואים, והוא הורשע ב 6 מקרים של ייבוא סם מסוכן בכמות גדולה.
עורך דין פלילי איתמר צור ניהל את הגנת הלקוח, במהלך הליך טיפולי משמעותי שעשה, במשך תקופה ארוכה, ובסופו של ההליך, הושת על הלקוח עונש של עבודות שירות בלבד, בתיק שבו המדינה דרשה ענישה של מעל לשנתיים מאסר!

לפסק הדין המלא