skip to Main Content

אי הרשעה בעבירות חמורות של תקיפת בת זוג

כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום חמור של תקיפת אשתו.

במסגרת הסדר טיעון הודה בכתב אישום מתוקן לאחר שנמחקו מספר נתונים חשובים מכתב האישום על מנת להציג תמונה חיובית יותר וזאת לאחר משא ומן עם רשויות התביעה של עו"ד איתמר צור.

בטרם הרשעה נשלח הנאשם לשירות המבחן על מנת שיבחן אפשרות שלא להרשיע את הנאשם.

במקרה הזה מדובר היה בתיק שבו התעקשות ומלחמה חוזרת ונשנית  אל מול התביעה, שירות המבחן ובית המשפט, הובילה להחלטה חיובית לאחר כשנתיים של הליך מתמשך.

כיום הלקוח חזר לעבודתו בהייטק, ולא נפגע בשל הרשעה פלילית שתכתים את חייו.

החלטות נכונות יש לקבל עוד בתחילת ההליך על מנת להגיע לתוצאות בסופו.

זוהי דוגמה אחת לכך

.לפסק דין המלא