skip to Main Content

שחרור על תנאי של אסיר שעבר משבר נפשי חריף והשתקם, למרות התנגדות הפרקליטות

עורך דין צור מומחה בייצוג אסירים הסובלים מבעיות נפשיות, ומעורה עמקות בכל תחום טיפול באסיר בתחום בריאות הנפש בשירות בתי הסוהר. במקרה המדובר, ייצג עורך דין צור אסיר אשר ריצה מאסר בן כ 4 שנים, בעבירות של פציעה בנסיבות מחמירות וחטיפה, ובמהלכו עבר משבר נפשי חריף. עו"ד צור ליווה את האסיר לאורך כל תקופת שיקומו, וביום הוועדה, חרף טענות הפרקליטות כנגד זכותו של האסיר להשתחרר בשחרור מוקדם הצליח עו"ד צור בטיעוניו והוביל לשחרור של האסיר.

לפסק הדין המלא