skip to Main Content

שינוי עילת סגירה תיקי אלימות

במקרה זה פנה אל משרדנו אדם אשר הואשם על ידי בני משפחתו בגין עבירות חמורות של איומים. לאחר חקירת המשטרה הוחלט על סגירת התיק מחוסר ראיות.

במקרה זה, לאחר בחינת תיק החקירה, הצליב עו"ד איתמר צור את המידע מחקירותיהם השונות והראה סתירות מהותיות, אשר עולות לכדי עלילה. בשל כך ביקש בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה מחוסר אשמה, מכיוון כי אין זה הוגן שאך בשל החלטה להתלונן במטרה, יישאר לאדם רישום משטרתי מעילה של חוסר ראיות. לאחר בחינת הבקשות, הוחלט על שינוי עילת הסגירה בכל התיקים הנדונים. העיקשות משתלמת, אל תוותרו על ייעוץ משפטי אפקטיבי ופניה מושכלת לרשויות בכל מקרה שבו נסגר כנגדכם תיק מעילה אחרת מאשר חוסר אשמה.

פנו לייעוץ בעניין שינוי עילת סגירה, מחיקת רישום פלילי וקבלת שירות משפטי מקצועי וממוקד מעו"ד איתמר צור 0507-246247

לפסק דין המלא