skip to Main Content

תיק נהיגה בשכרות – ברמה גבוהה של 668 מיקרוגרם, שהסתיים בפסילה של חצי שנה בניקוי ימי הפסילה המנהלית.

מדובר ברף גבוה מאד של אלכוהול בנשיפה, אשר מעצם הכמות יכול להוביל במצב דברים סטנדרטי לפסילה של שנתיים ולחוסר נכונות של התביעה להמיר את העבירה.

בשל הכשלים הראייתיים שהציג עורך דין איתמר צור המירה התביעה את העבירה, והסכימה לענישה מקלה.

אל תוותרו על האפשרות להגיע לתוצאות מצוינות גם כשהמצב לא פשוט!

לפסק דין המלא