skip to Main Content

ביטול כתב אישום

אם הגישו נגדך כתב אישום בגין אישום פלילי, עליך להבין קודם כל במה מדובר, ולאחר מכן להתחיל בתהליך המשפטי. חשוב להגיד כי באמצעות התנהלות נכונה בבית המשפט, וכן נסיבות משפטיות מתאימות ניתן להוליך לתהליך ביטול כתב אישום, כמו גם מחיקה או חזרה מכתב אישום, במעמד הדיון הראשון שנקבע בתיק. לכן, חשוב להבין מהו מונח המשפטי הנוגע לכתבי אישום ומהן ההשלכות.

מהו כתב אישום?


כתב אישום הוא מסמך שעורכי הדין המייצגים את המדינה מגישים לבית המשפט כנגד אדם, כאשר הם החליטו כי עשה מעשה המהווה עבירה פלילית, ועל כן יעמוד לדין על מעשיו. המסגרת המשפטית לכך מופיעה בחוק סדר הדין הפלילי, בסעיף 67: "אדם שיש להעמידו לדין יגיש עליו תובע כתב אישום לבית המשפט"

רבים חושבים שלאחר הגשת כתב אישום, הם אשמים במעשה, אך חשוב לזכור כי זהו רק תחילת ההליך. למעשה, החלטת התובע כי ביצעתם עבירה, אינה סוף פסוק, אלא רק ההתחלה. ההחלטה הסופית אינה נתונה לו אלא לשופט שיכריע את הדין. ניתן אף להתחיל תהליך ביטול כתב אישום גם לאחר הגשת כתב אישום כך שהאשמה אינה מוחלטת.

כיצד בנוי כתב אישום?


אלו הם חלקיו של כתב אישום:

  • החלק העובדתי: בחלק זה יתוארו עובדות המקרה, אשר מהוות עבירה פלילית. כך למשל: ביום 15.2.16 בעט הנאשם במתלונן ודחף אותו. במעשים המתוארים לעיל תקף הנאשם את המתלונן שלא כדין וללא הסכמתו.

  • הוראות החיקוק: פירוט סעיפי חוק העונשין או הוראות החיקוק אחר עליהן עבר הנאשם במעשיו, למשל: "תקיפת בן זוג- עבירה לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין תשל"ז 1977"

  • רשימת עדי התביעה: שמות העדים שהיו מעורבים בתיק ויעידו בבית המשפט מטעם התביעה- למשל שוטרים, עדי ראיה, והמתלונן שהוא קורבן העבירה.

  • זימון ותאריך: בנוסף יצורף לכתב האישום זימון ותאריך לדיון הראשון בעניינו שנקרא דיון "הקראה" בו מוקרא לנאשם כתב אישום ועליו להגיב עליו.


שימו לב כי קיימת חובת התייצבות לדיונים בעניינכם, ואין אפשרות להיעדר. הימנעות מהגעה לדיון יכול לגרור צווי מעצר (הבאה) כנגדכם. במקרה זה תעצור המשטרה כל אדם שנעדר מהדיון בלא אישור, והא יידרש להפקיד במשטרה ערבות כספית להבטחת התייצבותו.

חזרה מכתב אישום וביטולו


רבים שואלים מה קורה אחרי הגשת כתב אישום? ובכן, מיד לאחר קבלת כתב אישום יש לפנות לעורך דין פלילי שיפעל במקצועיות לנסות להביא לתהליך ביטול כתב אישום. עורך הדין יקבל חומר ראיות בתיק, נסיבות המקרה והנסיבות הייחודיות של הנאשם. עליכם לבצע פניית בקשה מנומקת בשביל ביטול כתב אישום באמצעות עורך הדין.

בבית המשפט מצויים עורכי הדין מטעם התביעה המשטרתית או הפרקליטות שמטרתם היא להוכיח אשמתכם, ולהביא להרשעה בתום ההליך, ולהטיל עליכם ענישה אל תגיעו ללא הגנה משפטית טובה.

שלבים בהם ניתן לבקש ביטול כתב אישום  • חקירה במשטרה- בשלב זה עורך דין מיומן יכול לפנות ליחידה החוקרת בבקשה שלא להגיש כלל כתב אישום מנסיבות אישיות וראייתיות שיציג למשטרה, או לתביעות, בהליך שימוע לפני כתב אישום על מנת לסגור את תיק החקירה. עורך הדין הפלילי יכול לייצג ולטעון טענות משפטיות בהליך שימוע בעניין עבירת פשע, וכן להביא לתהליך ביטול כתב אישום.

  • לאחר הגשת כתב אישום- גם לאחר הגשת כתב אישום יש עוד אפשרויות להתחיל תהליך ביטול כתב אישום ואף מחיקה. ניתן לטעון טענות אל מול נחקרים אחרים שכנגדם לא הוגש כתב אישום למרות שהנסיבות היו דומות- טענת "אכיפה בררנית". ניתן לטעון טענות כגון "הגנה מן הצדק"- בעניין פגם שנפל בהליך החקירה ובהמשכו, כגון התנהגות חריגה ובלתי מוצדקת של הרשות או המשטרה.


עורך דין איכותי יבצע מהלכי משא ומתן, פגישות והצגת טענות טובות לתביעה על מנת להביא להפסקת ההליך הפלילי, בגין סיבות שונות, כגון אלה, ואף טענות נוספות לדוגמא עילות חוסר באשמה מספיקה שבגינה ראוי להגיש כתב אישום כנגדכם, או חוסר באינטרס ציבורי בהעמדתכם לדין.

משמעות חזרה מכתב אישום


על פי סעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי תובע פלילי יכול לחזור בו מהאישום ולהביא לתהליך ביטול כתב אישום:

93. תובע רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לחזור בו מאישום שנמצא בכתב האישום, נגד נאשם אחד או יותר; אולם לא יעשה כן אם הודה הנאשם, בין בכתב על-פי סעיף 123 ובין בתשובתו לאישום, בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו באותו אישום; לא היה בעובדות שהודה בהן כדי הרשעתו, רשאי התובע לחזור בו מן האישום ברשות בית המשפט.”

היה והתובע מחליט על ביטול כתב אישום בטרם הנאשם נתן מענה בדיון ההקראה- כתב האישום יבוטל, באם עשה זאת לאחר ההקראה- ייחשב הדבר לזיכוי:

“94.  (א)  חזר בו תובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, יבטל בית המשפט את האישום; חזר בו לאחר מכן, יזכה בית המשפט את הנאשם מאותו אישום.”

משמעות הדבר כי בטרם הקראת כתב אישום, קיימת אפשרות ביטול כתב אישום, ובאופן תאורטי ניתן להגישו מחדש, ואולם הדבר אינו סביר.

חזרה מכתב אישום: הצלחות המשרד


עורך דין פלילי איתמר צור מייצג חשודים ונאשמים והוביל פעמים רבות לתהליך ביטול כתב אישום, ולחזרה מכתב האישום בטרם מענה.

ניתן לדוגמא מקרה שבו הוגש כתב אישום כנגד שני נאשמים בעבירת החזקת סמים לצריכה עצמית, וכן החזקת כלים להכנת סמים.

לאחר פגישה עם התביעה, ולאחר שהעלה טענות משפטיות לעניין נאשמת 2 אותה ייצג עו"ד איתמר צור, החליטה המאשימה לחזור בה מכתב האישום כנגדה, על פי סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי, ולהותיר אישום אך נגד נאשם 1.

כפי שראיתם כאן, עבודה משפטית ונאמנה יכולה להוביל לתהליך ביטול כתב אישום וכן לתוצאות מצוינות עבורכם. פנו לייעוץ וייצוג משפטי מטעם עורך הדין איתמר צור!

ביטול כתב אישום: שאלות ותשובות


מהו כתב אישום?

כתב אישום הוא מסמך אשר עורכי הדין המייצגים את המדינה מגישים לבית המשפט כנגד אדם, אשר החליטו כי עשה מעשה המהווה עבירה פלילית, ועל כן יעמוד לדין על מעשיו. בחוק סדר הדין הפלילי, בסעיף " 67 " אדם שיש להעמידו לדין יגיש עליו תובע כתב אישום לבית המשפט.

קיבלתי כתב אישום – מה עושים?

במקרה זה עליך לקבל ייצוג משפטי מקצועי וראוי. במידה ולא עשיתם זאת פנו עוד היום אל עורך דין פלילי איתמר צור בטלפון - 050-7246247 - לקבלת ייצוג משפטי.

איך לבטל כתב אישום?

תפנה עוד היום לעורך דין פלילי לקבל סיוע משפטי – עשה זאת בהקדם לשם בדיקת האפשרות לביטול כתב האישום.

איך בוחרים עורך דין לביטול כתב אישום מומלץ?

מחפשים עורך דין פלילי לביטול כתב אישום? הגעתם למקום הנכון! איתמר צור עורך דין פלילי מומלץ אשר מתמחה שנים רבות במשפט הפלילי - צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו, למידע נוסף וסיוע חייגו עוד היום - 050-7246247 - לקבלת ייצוג משפטי. 

פנו לייעוץ ולייצוג משפטי מקצועי ואישי, עורך דין פלילי איתמר צור -050-7246247