skip to Main Content

ביטול כתב אישום

הגישו נגדך כתב אישום?


התנהלות נכונה, ונסיבות משפטיות מתאימות יכולות להוליך לביטול כתב אישום, כמו גם מחיקה או חזרה מכתב אישום, במעמד הדיון הראשון שנקבע בתיק.

חזרה מכתב אישום: הצלחות  המשרד

עורך דין פלילי איתמר צור מייצג חשודים ונאשמים והוביל פעמים רבות לביטול כתב אישום, ולחזרה מכתב האישום בטרם מענה, כך למשל: לחץ כאן

עורך דין פלילי מומחה למחיקת כתב אישום - איתמר צור


לדוגמא במקרה זה של תיק בו הוגש כתב אישום כנגד שני נאשמים בעבירה של החזקת סמים, וכן החזקת כלים להכנת סמים.

ראו בעמוד 2 לפרוטוקול הדיון בעניינה של נאשמת 2:

לאחר פגישה עם התביעה, ולאחר שהעלה טענות משפטיות לעניין נאשמת 2 אותה ייצג עו"ד איתמר צור, החליטה המאשימה לחזור בה מכתב האישום כנגדה, על פי סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי, ולהותיר את האישום אך נגד נאשם 1.

חזרה מכתב אישום וביטול כתב אישום - כיצד פועל עורך דין פלילי?


מיד לאחר קבלת כתב אישום יש לפנות לעורך דין פלילי אשר יפעל במקצועיות לנסות ולמחוק את כתב האישום.
עורך הדין יקבל את חומר הראיות בתיק, נסיבות המקרה והנסיבות הייחודיות של הנאשם.
פניה בבקשה מנומקת לביטול כתב אישום
כעת יסביר עו"ד איתמר צור מהו כתב אישום, וכיצד ניתן לבטלו

כתב אישום - מהו?


כתב אישום הוא מסמך אשר עורכי הדין המייצגים את המדינה מגישים לבית המשפט כנגד אדם, אשר החליטו כי עשה מעשה המהווה עבירה פלילית, ועל כן יעמוד לדין על מעשיו.
המסגרת המשפטי- בחוק סדר הדין הפלילי, בסעיף 67:
"אדם שיש להעמידו לדין יגיש עליו תובע כתב אישום לבית המשפט"
זכרו- זהו רק תחילת ההליך , וההחלטה של תובע כי ביצעתם עבירה, אינה סוף פסוק, אלא רק ההתחלה.
ההחלטה הסופית אינה נתונה בסופו של דבר לו אלא לשופט אשר יכריע את הדין!

כיצד בנוי כתב האישום?


חלקיו של כתב האישום הם:

החלק העובדתי:


בחלק זה יתוארו עובדות המקרה, אשר מהוות עבירה פלילית. כך למשל:
ביום 15.2.16 בעט הנאשם במתלונן ודחף אותו.

במעשים המתוארים לעיל תקף הנאשם את המתלונן שלא כדין וללא הסכמתו.

הוראות החיקוק:


פירוט סעיפי חוק העונשין או הוראות החיקוק של חוק אחר אחר עליהן עבר הנאשם במעשיו, למשל,
למשל: ""תקיפה סתם- בן זוג- עבירה לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין תשל"ז 1977"

רשימת עדי התביעה:


שמות העדים אשר היו מעורבים בתיק ויעידו בבית המשפט מטעם התביעה- למשל שוטרים, עדי ראיה, והמתלונן (קורבן העבירה).

בנוסף יצורף לכתב האישום זימון ותאריך לדיון הראשון בעניינו אשר נקרא דיון "הקראה" בו מוקרא לנאשם כתב האישום ועליו להגיב עליו.

שימו לב כי קיימת חובת התייצבות לדיונים בעניינכם, ולא ניתן שלא להגיע. הימנעות מהגעה לדיון יכול לגרור צווי מעצר (הבאה) כנגדכם. במקרה זה תעצור המשטרה את מי שלא הגיע לדיון בלא אישור, והא יידרש להפקיד במשטרה ערבות כספית להבטחת התייצבותו.

ביטול מחיקת כתב אישום פלילי

הגיע אליכם כתב אישום – מה עושים?


במקרה זה עליך לקבל ייצוג משפטי מקצועי וראוי.

כתב אישום מוגש רק לאחר חקירה במשטרה, ועל כן אם עשיתם בחכמה ויש לכם עורך דין פלילי מקצועי אשר מלווה אתכם ומכיר את התיק, אתכם ואת פרטיו, חשוב להיעזר בו.

אם טרם עשיתם זאת פנו אל עורך דין פלילי לקבלת ייצוג משפטי.

בבית המשפט מצויים עורכי הדין של התביעה המשטרתית או הפרקליטות אשר מטרתם היא להוכיח אשמתכם, ולהביא להרשעה בתום ההליך, ולהטיל עליכם ענישה אל תגיעו ללא הגנה משפטית טובה.

ביטול כתב אישום/מחיקת כתב אישום/ חזרה מכתב אישום


בכל שלב יש לכם מה לעשות על מנת להלחם על חפותכם, ועל הימנעות מהמשך ההליך הפלילי.

בשלב החקירה במשטרה


בשלב זה עורך דין פלילי מיומן יכול לפנות ליחידה החוקרת בבקשה שלא להגיש כלל את כתב האישום מנסיבות אישיות וראייתיות אשר יציג למשטרה, או לתביעות, בהליך שימוע לפני כתב אישום על מנת לסגור את תיק החקירה.


עורך הדין הפלילי יכול לייצג ולטעון טענות משפטיות בהליך של שימוע בעניין עבירת פשע, ולמנוע הגשת כתב אישום.

לאחר הגשת כתב אישום


גם לאחר הגשת כתב אישום יש עוד אפשרויות לביטול או מחיקת כתב האישום.

ניתן לטעון טענות אל מול נחקרים אחרים אשר כנגדם לא הוגש כתב אישום למרות שהנסיבות היו דומות- טענת "אכיפה בררנית".

ניתן לטעון טענות של "הגנה מן הצדק"- בעניין פגם שנפל בהליך החקירה ובהמשכו, כגון התנהגות חריגה ובלתי מוצדקת של הרשות או המשטרה.

עורך דין פלילי איכותי יבצע מהלכים של משא ומתן, פגישות והצגת טענות טובות לתביעה על מנת להביא להפסקת ההליך הפלילי, בגין סיבות שונות, כגון אלה, ואף טענות נוספות לדוגמא עילות של חוסר באשמה מספיקה אשר בגינה ראוי להגיש כתב אישום כנגדכם, או חוסר באינטרס ציבורי בהעמדתכם לדין.

משמעות חזרה מכתב אישום


על פי סעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי תובע פלילי יכול לחזור בו מהאישום ולבטל את כתב האישום:

“93.  תובע רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לחזור בו מאישום שבכתב האישום, נגד נאשם אחד או יותר; אולם לא יעשה כן אם הודה הנאשם, בין בכתב על-פי סעיף 123 ובין בתשובתו לאישום, בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו באותו אישום; לא היה בעובדות שהודה בהן כדי הרשעתו, רשאי התובע לחזור בו מן האישום ברשות בית המשפט.”

היה והתובע חוזר בו מכתב האישום בטרם הנאשם נתן מענה בדיון ההקראה- כתב האישום יבוטל, באם עשה זאת לאחר ההקראה- ייחשב הדבר לזיכוי:

“94.  (א)  חזר בו תובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, יבטל בית המשפט את האישום; חזר בו לאחר מכן, יזכה בית המשפט את הנאשם מאותו אישום.”

משמעות הדבר כי בטרם הקראת כתב האישום, מבוטל כתב האישום, ובאופן תאורטי ניתן להגישו מחדש, ואולם הדבר אינו סביר.

כפי שראיתם כאן, עבודה משפטית ונאמנה יכולה להוביל לתוצאות מצוינות עבורכם.

ביטול כתב אישום - שאלות ותשובות


מהו כתב אישום?

כתב אישום הוא מסמך אשר עורכי הדין המייצגים את המדינה מגישים לבית המשפט כנגד אדם, אשר החליטו כי עשה מעשה המהווה עבירה פלילית, ועל כן יעמוד לדין על מעשיו. בחוק סדר הדין הפלילי, בסעיף " 67 " אדם שיש להעמידו לדין יגיש עליו תובע כתב אישום לבית המשפט.

קיבלתי כתב אישום – מה עושים?

במקרה זה עליך לקבל ייצוג משפטי מקצועי וראוי. במידה ולא עשיתם זאת פנו עוד היום אל עורך דין פלילי איתמר צור בטלפון - 050-7246247 - לקבלת ייצוג משפטי.

איך לבטל כתב אישום?

תפנה עוד היום לעורך דין פלילי לקבל סיוע משפטי – עשה זאת בהקדם לשם בדיקת האפשרות לביטול כתב האישום.

איך בוחרים עורך דין לביטול כתב אישום מומלץ?

מחפשים עורך דין פלילי לביטול כתב אישום? הגעתם למקום הנכון! איתמר צור עורך דין פלילי מומלץ אשר מתמחה שנים רבות במשפט הפלילי - צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו, למידע נוסף וסיוע חייגו עוד היום - 050-7246247 - לקבלת ייצוג משפטי. 

פנוי לייעוץ ולייצוג משפטי מקצועי ואישי, עורך דין פלילי איתמר צור -050-7246247