skip to Main Content

עורך דין מנהלי - במה ומתי הוא יוכל לעזור לך?

עורך דין מנהלי והמשפט המנהלי עוסק באינטראקציה שבין אזרחים לבין רשויות מנהליות - מוסדות מדינה ורשויות מקומיות. ליתר דיוק, לפי חוק בתי הדין המנהליים, הוא עוסק ב"סכסוך בין רשות מנהלית לבין הפרט". למשל עניינים שונים מול משרד הפנים, כגון הסדרת מעמד לבן זוג זר ומענה עבור מסורבי כניסה לישראל. לעתים יש החלטות שגויות של הרשויות. לעתים יש החלטות מוצדקות לגמרי, אך מעבר להן יש אפשרויות נוספות שאולי לא מוכרות לכם, לשפר את המצב עבורכם. למשל, אולי ההחלטה התקבלה על סמך מידע שהצגתם לרשות, בצורה שאיננה הטובה ביותר? אולי מתוך חוסר ידע או טעות שלכם?

מתי נדרש עורך דין מנהלי?


מטבע הדברים, הדבר עשוי להידרש במצבים רבים, כולל

  • כאשר ישנה החלטה שלא נראית לכם - ייתכן שישנה אפשרות לשנות אותה. אם הנושא חשוב לכם מאוד, כדאי לנסות לשנות את ההחלטה בסיוע מומחה לכך. משמע - עורך דין מנהלי.

  • כאשר החלטת רשות מפריעה להתקדמות תכניות שלכם - למשל, במצב בו לא מקבלים אישור שחיוני לפתיחת עסק מסוג מסוים.

  • לשם צמצום נזקים - כאשר החלטת רשות עשויה להסב לכם נזק, לדעתכם שלא בצדק. למשל במקרה שבו הוצא צוו הריסה למבנה או חלק מבנה שבבעלותכם.

  • כאשר לא מקבלים תגובה מרשות מסוימת.


מי זקוק לעורך דין מנהלי?


למעשה, כל אחד מאיתנו עשוי להזדקק לעורך דין בתחום זה, מאחר שכולנו נדרשים לפעול מול הרשויות. בין אם בנסיבות פרטיות או עסקיות או גם וגם. עם זאת, יש מי שנתקלים בנושא זה יותר מאחרים. למשל בעלי עסקים, אשר עומדים בפני לא מעט בירוקרטיה מסוגים שונים ולאורך כל פעילותם. בנקודות מסוימות, כגון פתיחת עסק חדש, הדבר משמעותי אפילו יותר מהרגיל. כך גם בביצוע שינויים יוצאי דופן, כגון מיזוג חברות.

חשוב לדעת


אלה עוד כמה נקודות שיסייעו להשלים את התמונה, עבור מי שעשויים להזדקק לשירותיו של עורך דין מנהלי:

  • היכן מטפלים בכך? - משפט מנהלי מתבטא בפניה לבית המשפט לעניינים מנהליים ולעתים בעתירות לבג"ץ. בית המשפט לעניינים מנהליים מטפל ספציפית בעתירות, ערעורים ותובענות, מסוגי מקרים שמפורטים בחוק בנושא זה. אגב, בית משפט לעניינים מנהליים, הוא למעשה בית משפט מחוזי, "בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים".

  • יש גבולות וכללים ידועים - לרשויות מנהליות עשויים להיות כוח רב וסמכויות נרחבות. בכל מקרה, כל זאת מוגבל בצורה רשמית וידועה.

  • משפט מנהלי לא עוסק בהשגת פיצויים - אם כי יש לכך יוצא דופן אחד: קבלת פיצוי כספי מהמדינה. נכון להיום, אלה כוללים בפועל רק שני סוגי מקרים: "קיפוח במכרז" ו"תובענה ייצוגית בשל גבייה שלא כדין".

  • תחום רחב - תחום המשפט המנהלי למעשה רחב מאוד. הוא עשוי להתייחס למשל גם לרפואה, בהקשר החלטות של וועדות רפואיות של הביטוח הלאומי.

  • לשים לב לזמנים - מדובר פעמים רבות בתהליכים בירוקרטיים ואלה בדרך כלל מוגבלים בזמנים. למשל, מועד אחרון להגשת ערעור.


עוד על עורך דין משפט מנהלי 


עו"ד לתחום זה מספק ייעוץ וגם ייצוג בבית המשפט. למעשה, ייעוץ של עורך דין מנהלי הוא משמעותי במיוחד. עבור הלקוח מדובר פעמים רבות במקרה ראשון מסוגו שבו הוא נתקל. הוא לא מכיר את המערכות בהן מדובר כמו עורך הדין, אשר גם התנסה במקרים דומים בעבר. כך שעורך הדין יכול גם לקדם את הנושא הרבה יותר ביעילות וגם לייעץ כנגד ביצוע צעדים מיותרים, אשר לא יניבו תוצאה רצויה. כמובן, עבור עורך דין משפט מנהלי הוא תחום התמחות. לכן חיוני קודם כל, למצוא עורך דין שעוסק ספציפית בכך. מעצם טבעו, תחום המשפט המנהלי מחייב התמצאות בפרטי פרטים של חוקים והליכים שונים וגם במצבם העדכני. עורך דין מנוסה יהיה בעל מידע זה ועורך דין איכותי ידע לנצלו היטב לטובתכם.