skip to Main Content

מעצר בית - דברים שחשוב לדעת

מעצר מאחורי סורג ובריח הוא אחד מהאמצעים הקשים והמכבידים ביותר שיכולים להיות מופעלים כנגד אדם. פעולה זו הינה אמצעי להשגת מטרות שונות במהלך שלבים שונים בהליך הפלילי. למשל מעצר לצורכי חקירה עליו מחליטה המשטרה בתחילת חקירה, ולאחר מכן מבקשת את המשכו מהשופט הדן בעניין זה. בהמשך, עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום. מעצר בית מהווה חלופה בולטת למעצר בפועל.

שופט רשאי להחליט על כך והדבר כמובן יקל מאוד על האדם שבו מדובר, אשר מוגדר בשלב זה רק כ"חשוד" או כ"נאשם". הגבלה זו, מבחינת צמצום הפגיעה בחופש האישי ככל הניתן. אמנם מעצר בית מלא גם מכביד  בשגרה היום יומית ואולם הדבר עדיף במקום שהייה במתקן כליאה. לאורך הדרך וההליך המשפטי ניתן להקל בתנאי מעצר הבית לצורך הימנעות משבירת שגרת האדם שבו מדובר ככל הניתן והבטחת תנאי מחייה יותר סימפטיים מכפי שיש במתקן הכליאה.

כמובן, השהות בבית מעצר עשויה להיות טראומטית למדי ולהחמיר גם את מצבו הנפשי של האדם ואולי גם את הנסיבות שבגללן הוא עצור (כגון דיכאון מתמשך, אשר משפיע בביצוע העבירה). לפניכם הסבר ענייני, בנוגע למהות מעצר הבית, הנסיבות שבהן מחליטים עליו ועוד כמה עובדות, אשר כדאי לכם לדעת:

קביעת מעצר בית זכויות ונקודות חשובות נוספות


במבט על, ניתן לתיאור בקווים הכלליים הבאים:

 • מעצר לחקירה - קצין משטרה רשאי לקבוע עצירה מיידית של חשוד למטרת חקירה. הוא גם רשאי לאחר מכן לקבוע את שחרורו בתנאים מגבילים שונים. לאחר 24 שעות מההחלטה, במרבית המקרים המשטרה צריכה להביא את החשוד בפני שופט לצורך החלטה בשאלת המשך מעצרו. במצב זה המשטרה עשויה לבקש ולקבל אישור למעצר לצורכי חקירה הידוע יותר בכינוי "מעצר ימים" (מאחר שהוא למספר ימים שהוגדר מראש).

 • שחרור בתנאים באמצעות קצין משטרה – קצין משטרה יכול להורות על שחרור חשוד בתנאים מגבילים שונים כגון מעצר בית, הרחקה ממקום מסוים או אנשים מסוימים המעורבים התיק החקירה ועוד. חשוב לציין, שבכדי לממש שחרור כזה, ישנה דרישה שהחשוד יסכים לכך ויאשר הסכמתו בכתב. במידה והוא לא יסכים, המשטרה תהיה מחויבת להביא אותו בתוך 24 שעות בפני שופט.

 • תקופת הארכה - בתום תקופת מעצר הימים, המשטרה עשויה לבקש מבית המשפט הארכת תקופת המעצר. אך בנקודה זו, אם ישנה חלופה מתאימה להמשך המעצר, בית המשפט אמור להעדיף אותה במקרים רבים. זאת, במידה והחלופה לא תפגע במטרות המעצר, כגון מניעת סיכון לציבור או לאדם עצמו, הימלטות, שיבוש הליכי חקירה או טענת המשטרה שעליה לבצע פעולות חקירה שמחייבות מעצר. בית המשפט עשוי להטיל אמצעי הגבלה נוספים ליתר בטחון, כגון צו עיכוב יציאה מהארץ.

 • מעצר עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום - אם הוגש כתב אישום, המטרות האפשריות בשביל מעצר בית (כגון סיכון הימלטות) רק גוברות. בית המשפט עשוי להתבקש לקבוע הגבלת חופש התנועה עד תום כל ההליכים הפליליים שיהיו בעניינו הנוכחי של הנאשם.


אילו עוד חלופות קיימות?


אם כך, מעצר בית הוא חלופה למעצר רגיל. אילו עוד חלופות יש למעצר?
חלופההערות / משמעות
מקומות לשהייה מפוקחתשהייה במקום כגון מכון גמילה, במקום מעצר בית
שחרור בערבותערבות כספית, שגובהה נקבע לפי פרמטרים רבים, כגון עבר פלילי
איסור להגיע לאזור או מקום מסויםמעצר או מעצר בית, למעשה מונעים הגעה לכל מקום שהוא. ניתן במקום זאת להגביל, לאי הגעה לאזור מסוים בלבד. למשל עיר ספציפית.
צו עיכוב יציאה מן הארץאם יציאה מהארץ הכרחית, למשל במסגרת העבודה, בית המשפט עשוי לאשר זאת

מעצר בית מלא בפיקוח, חלקי ועוד


אלה כמה הבהרות חשובות, לגבי הימצאות אדם בתוך מעצר בית:

 • מלא או חלקי - לרוב, מדובר במעצר מלא בפיקוח. הפיקוח אחר העצור יהיה פיקוח רצוף. מותרת במסגרת זו יציאה מהבית אשר נדרשת לשם הגעה לבית המשפט או בכדי לפגוש את עורך דינו. במקרה מעצר חלקי, הפיקוח יהיה רק בלילה. כמו כן, עשויים לאפשר לעצור יציאה מהבית לפי תנאים מסוימים, כמו למשל יציאה לטיפול רפואי.

 • מיקום מעצר בית - הכליאה לא תתבצע בהכרח בבית שבו גר החשוד. בכל מקרה, הוא יהיה בבית ספציפי שהוגדר בבית המשפט. במקרים רבים, זהו יהיה מיקום שונה ורחוק, מהמיקום שבו בוצעה לכאורה העברה שבה הוא חשוד.

 • הגבלות שונות - במקרים מסוימים, עם החלטה בנוגע למאסר בית מוגדרות גם הגבלות שונות, דוגמת איסור לקבל מבקרים או לבצע שיחות טלפון.


הפרת מעצר והפיקוח עליו


הפרת מעצר בית מוגדרת כעברה פלילית. אדם שייתפס בעקבות הפרה כזו, לרוב ימצא את עצמו הפעם במתקן כליאה רגיל. כיצד הרשויות מוודאות, שהאדם אכן עומד בתנאי מעצר? האמצעים הבולטים ביותר למטרה זו, הם

 • "מפקחים" שנקבעים רשמית - מפקחים או "ערבים" אלה, עשויים להיות בני משפחה או חברים והם מחויבים לדווח בנוגע לכל הפרת מאסר הבית.

 • אזיקים אלקטרוניים - צמידים מיוחדים אשר מוצמדים ליד או לרגל. הצמידים מתריעים מרחוק לרשויות החוק, במקרה שחורגים מהאזור המוגדר של מעצר הבית.

 • ביקורים לשם ביקורת - אשר עשויים להתבצע באופן אקראי, בכדי לוודא שהעצור וגם המפקחים, אכן עומדים בהתחייבויותיהם.

 • הפקדת ערבות כספית.


תפקיד שירות המבחן לאחר הגשת כתב אישום


מה קורה אחרי הגשת כתב אישום? לאחר שמוגש כנגד אדם כתב אישום ועמו בקשת מעצר עד תום ההליכים החלטת בית המשפט לגבי מעצר בית, עשויה להתבסס בין השאר באמצעות תסקיר של שירות המבחן. שירות המבחן שייך למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בתי המשפט נעזרים בו בדרכים שונות, כולל קבלת המלצות מגוף זה, אם כי הם לא מחויבים לפעול לפי ההמלצות.
שירות המבחן יכול להשקיע את הזמן והמשאבים שאין לבית המשפט, בפעולות כגון התעמקות בשאלת מסוכנות האדם לעצמו ולסביבתו. כמו כן, שירות המבחן עשוי לראיין מועמדים פוטנציאליים לתפקיד ה"מפקחים" שהזכרנו קודם לכן. לאור כל זאת, חשוב מאוד לשתף פעולה. דברים שנאמרים מול שרות המבחן, הם בעלי חשיבות רבה ויש לשקול אותם היטב. השירות עשוי להציע אופציות טיפוליות - גם הסכמה לכך, היא כמובן דבר עדיף בהרבה בניגוד לענישה מסוג מאסר בפועל.

 כמה זמן אורך מעצר בית?


אלה כמה כללי אצבע אופייניים שקובע החוק, לגבי משך הזמן המעצרים:

 • מעצר בית ראשוני, בהחלטת קצין משטרה - כאשר קצין משטרה קובע שחרור חשוד בשביל מעצר בית והחשוד מסכים לכך, יהיה עד חמישה ימים בלבד.

 • הארכת מעצר - הארכת תקופת מעצר בידי בית המשפט לאחר תקופת מעצר ימים, תהיה בעד 15 יום כל פעם ובסך הכל 30 יום (בהתאם לנסיבות).

 • יקוזז או לא יקוזז? - תקופה זו לא תקוזז מתקופת מאסר בפועל, אם תהיה כזו בהמשך.


ביטול מעצר בית? שיפור תנאים? מה עו"ד יכול לעשות עבורכם


עורך דין פלילי איתמר צור יסייע לכם לראות את התמונה המלאה, כולל חוקים וזכויות חובות ומה שאופייני לראות בפועל, בהתנהלות הרשויות השונות. כך גם לגבי השלכות מצבכם והחלטות שונות שעשויות להתקבל לגביו. הן החלטת הרשויות והן החלטות שלכם. למעשה, היבט חשוב מאוד בהתייעצות עם מומחה מסוג זה, הוא ביכולתו להציג בפניכם מידע שימושי ביותר, אשר אתם לא מודעים לו.
לדוגמה, העובדה שישנן עוד "חלופות". למשל שחרור בערבות. דוגמה נוספת מספקים מוסדות לשהייה מפוקחת של אוכלוסיות מיוחדות, כגון מוסדות סגורים עבור קטינים, בית אבות מיוחד לקשישים או במכון גמילה (לעציר שמכור לסמים). אגב, במקרי מעצר במוסדות כאלה, ה"מפקחים" אחראיים על אכיפת מעצר בית, יהיו באופן טבעי אנשי המוסד עצמו.
חסרון אחד בולט, הוא שפגיעה בחופש התנועה לרוב פוגעת ביכולת להתפרנס. גם יכולת העצור וגם יכולתם של מי שנקבעו כמפקחים עליו. עם זאת, הוא בוודאי חלופה עדיפה מכלא. לכן, דבר בסיסי שעשויים לנסות להשיג בסיוע עורך דין מעצרים, הוא מעצר בבית במקום מתקן מעצר. דוגמה נוספת, היא הגשת ערעור בנוגע לתנאים שנקבעו עבור מעצר הבית, בכדי להשיג הקלה כגון מעצר חלקי במקום מעצר מלא.

שאלות ותשובות


לעתים, במצב של מעצר בית, בית המשפט מאשר כתנאי מקל לצאת "להתאוורר" לכמה שעות. יש מקרים, שבהם הדבר עשוי להיות חיוני מאוד. לא רק נפשית, אלא גם מסיבות חשובות אחרות. כגון בעל עסק, אשר חשוב לו להגיע פיזית למקום העבודה בכדי לפקח על המצב ואפילו לשעה שעתיים ביום. הקלה כזו עשויה להיות מאושרת, בתנאי שניתן יהיה לארגן גם פיקוח וליווי. זה פחות מתאים במקרה של עבודה ניידת (למשל נהג). אפשר לבקש גם שחרור לכמה שעות ביום ממעצר הבית, לשם חיפוש עבודה. כל האפשרויות האלה יישקלו כמובן, בהתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה שבגללו עצורים ובאדם שמבקש זאת.
בוודאי. יש במצב של מעצר בית זכויות מסוימות, שחשוב להיות מודעים להן. את מלוא הזכויות שמשמעותיות למצבכם הספציפי, תוכלו לשמוע מעורך דין שמתמחה בכך. דוגמה אחת, היא שאם עומדים בתנאים מסוימים, המדינה עשויה לסייע לעציר בתשלומי ביטוח לאומי. במצב של מעצר בית חלקי, מותר לשהות במרפסת או גינה. מדובר על מרפסת וגינה של הבית עצמו. לא גינה בחצר של בית משותף. לאחר 3 חודשי מעצר בית אטו לאחר תקופה מסוימת קצרה יותר תוכלו לבקש מבית המשפט אישור לצאת לעבודה. זו כמובן אפשרות חשובה מאוד, אך לא פשוט לממש אותה, לאור הצורך בערבים מלווים, גם במקום העבודה וגם בדרך אליו וחזרה ממנו.
מעצר בית הוא ללא ספק מצב אשר נשמע עדיף על מעצר רגיל. עם זאת, חשוב להיות מודעים לכך שיש לו גם חסרונות. מעצר כזה מחייב הסתייעות במפקחים ולא תמיד יש מי שיבצע תפקיד זה. חשוב שהעצור והמפקחים עליו, יהיו אחראיים מספיק בכדי שלא להתפתות לאפשרות של הפרת מעצר בית. שימו לב גם לנקודה הבאה, מהיבט משך המעצר: כאשר אדם עצור בכלא באופן רגיל, יש אינטרס ציבורי לצמצם את זמן שהותו שם ככל הניתן. למשל בצמצום עיכובים בחקירה, שגורמים להמשך שהותו במעצר. לגבי מעצר בית, גם אם זה מעצר בית מלא, שיקול זה עדיין משמעותי אבל פחות.
לא. מעצר מנהלי הוא דבר שונה לגמרי. יש אמנם דמיון מסוים - בשני המקרים זה לא מאסר על עברה שבה האדם הורשע, אלא מעצר של אדם שעקרונית, עדיין נחשב לחף מפשע. מעצר בית הוא דבר נפוץ למדי, בעוד שמעצר מנהלי נדיר יחסית ואמור להיות מיושם רק במקרים מיוחדים. מקרים כאלה, הם בדרך כלל מקרים שבהם מעריכים שישנו סיכון בטחוני מצד העצור. שר הביטחון והרמטכ"ל רשאים להחליט על מעצר מסוג זה, גם מבלי שישנה אשמה ספציפית בה האדם נאשם. יש להביא את העצור בפני שופט בתוך 48 שעות. עם זאת, מעצר מנהלי ניתן להארכה בכל 3 חודשים והוא פעמים רבות נמשך זמן רב.