skip to Main Content

מעצר בית - דברים שחשוב לדעת

מעצר של ממש מאחורי סורג ובריח הוא אחד מהאמצעים הקשים והמכבידים ביותר שיכולים להיות מופעלים כנגד אדם. פעולה זו הינה אמצעי להשגת מטרות שונות במהלך שלבים שונים בהליך הפלילי.למשל מעצר לצורכי חקירה עליו מחליטה המשטרה בתחילת חקירה, ולאחר מכן מבקשת את המשכו מהשופט הדן בעניין זה. בהמשך, עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום. מעצר בית מהווה חלופה בולטת למעצר בפועל.

שופט רשאי להחליט על כך והדבר כמובן יקל מאוד על האדם שבו מדובר, אשר מוגדר בשלב זה רק כ"חשוד" או כ"נאשם". הגבלה זו, מבחינת צמצום הפגיעה בחופש האישי ככל הניתן. אמנם מעצר בית מלא גם הוא מכביד על השגרה היום יומית ואולם הדבר עדיף על שהייה במתקן כליאה. לאורך הדרך וההליך המשפטי ניתן להקל בתנאי מעצר הבית לצורך הימנעות משבירת השגרה של האדם שבו מדובר ככל הניתן והבטחת תנאי מחייה יותר סימפטיים מכפי שיש במתקן הכליאה.

כמובן, השהות בבית מעצר עשויה להיות טראומטית למדי ולהחמיר גם את מצבו הנפשי של האדם ואולי גם את הנסיבות שבגללן הוא עצור (כגון דיכאון מתמשך, אשר השפיע על ביצוע העבירה). לפניכם הסבר ענייני, על מהות מעצר הבית, הנסיבות שבהן מחליטים על כך ועוד כמה עובדות, אשר כדאי לכם לדעת:

קביעת מעצר בית זכויות ונקודות חשובות נוספות


במבט על, ניתן לתיאור בקווים הכלליים הבאים:

 • מעצר לחקירה - קצין משטרה רשאי להחליט על עצירה מיידית של חשוד למטרת חקירה. הוא גם רשאי לאחר מכן להחליט על שחרורו בתנאים מגבילים שונים. לאחר 24 שעות מההחלטה, במרבית המקרים על המשטרה להביא את החשוד בפני שופט לצורך החלטה בשאלת המשך מעצרו. במצב זה המשטרה עשויה לבקש ולקבל אישור למעצר לצורכי חקירה הידוע יותר בכינוי "מעצר ימים" (מאחר שהוא למספר ימים שהוגדר מראש).

 • שחרור בתנאים על ידי קצין משטרה – קצין משטרה יכול להורות על שחרור חשוד בתנאים מגבילים שונים כגון מעצר בית, הרחקה ממקום מסוים או אנשים מסוימים המעורבים התיק החקירה ועוד. חשוב לציין, שבכדי לממש שחרור כזה, ישנה דרישה שהחשוד יסכים לכך ויאשר הסכמתו בכתב. במידה והוא לא יסכים, המשטרה תהיה מחויבת להביא אותו בתוך 24 שעות בפני שופט.

 • תקופת הארכה - בתום תקופת מעצר הימים, המשטרה עשויה לבקש מבית המשפט הארכה של תקופת המעצר. אך בנקודה זו, אם ישנה חלופה מתאימה להמשך המעצר, בית המשפט אמור להעדיף אותה במקרים רבים. זאת, במידה והחלופה לא תפגע במטרות המעצר, כגון מניעת סיכון לציבור או לאדם עצמו, הימלטות, שיבוש הליכי חקירה או טענת המשטרה שעליה לבצע פעולות חקירה שמחייבות מעצר. בית המשפט עשוי להטיל על החשוד אמצעי הגבלה נוספים ליתר בטחון, כגון צו עיכוב יציאה מהארץ.

 • מעצר עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום - אם הוגש כתב אישום, המטרות האפשריות של המעצר (כגון סיכון של הימלטות) רק גוברות. על רקע זה, בית המשפט עשוי להתבקש לקבוע הגבלת חופש התנועה עד תום כל ההליכים הפליליים שיהיו בעניינו הנוכחי של הנאשם.


מעצר בית מלא בפיקוח, חלקי ועוד


אלה כמה הבהרות חשובות, לגבי הימצאות במצב של מעצר בית:

 • מלא או חלקי - לרוב, מדובר על מעצר בית מלא בפיקוח. הפיקוח אחר העצור יהיה פיקוח רצוף. מותרת במסגרת זו יציאה מהבית אשר נדרשת לשם הגעה לבית המשפט או בכדי לפגוש את עורך דינו. במקרה של מעצר בית חלקי, הפיקוח יהיה רק בלילה. כמו כן, עשויים לאפשר לעצור יציאה מהבית על פי תנאים מסוימים, כמו למשל יציאה לטיפול רפואי.

 • מיקום המעצר - הכליאה לא תתבצע בהכרח בבית שבו גר החשוד. בכל מקרה, הוא יהיה בבית ספציפי שהוגדר על ידי בית המשפט. במקרים רבים, זה יהיה מיקום שונה ורחוק, מהמיקום שבו בוצעה לכאורה העברה שבה הוא חשוד.

 • הגבלות שונות - במקרים מסוימים, עם החלטה על מאסר בית מוגדרות גם הגבלות שונות, דוגמת איסור לקבל מבקרים או לבצע שיחות טלפון.


הפרת מעצר בית והפיקוח עליו


הפרת מעצר זה מוגדרת כעברה פלילית. אדם שייתפס בעקבות הפרה כזו, לרוב ימצא את עצמו הפעם במתקן כליאה רגיל. כיצד הרשויות מוודאות, שהאדם אכן עומד בתנאי מעצר בית? האמצעים הבולטים ביותר למטרה זו, הם

 • "מפקחים" שנקבעים רשמית - מפקחים או "ערבים" אלה, עשויים להיות בני משפחה או חברים והם מחויבים לדווח על כל הפרה של מאסר הבית.

 • אזיקים אלקטרוניים - צמידים מיוחדים אשר מוצמדים ליד או לרגל. הצמידים מתריעים מרחוק לרשויות החוק, במקרה שחורגים מהאזור המוגדר של מעצר הבית.

 • ביקורים לשם ביקורת - אשר עשויים להתבצע באופן אקראי, בכדי לוודא שהעצור וגם המפקחים, אכן עומדים בהתחייבויותיהם.

 • הפקדת ערבות כספית.


תפקידו של שירות המבחן לאחר הגשת כתב אישום


לאחר שמוגש כנגש אדם כתב אישום ועמו בקשת מעצר עד תום ההליכים החלטת בית המשפט לגבי מעצר בית, עשויה להתבסס בין השאר על תסקיר של שירות המבחן. שירות המבחן שייך למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בתי המשפט נעזרים בו בדרכים שונות, כולל קבלת המלצות מגוף זה, אם כי הם לא מחויבים לפעול על פי ההמלצות.

שירות המבחן יכול להשקיע את הזמן והמשאבים שאין לבית המשפט, בפעולות כגון התעמקות בשאלת המסוכנות של האדם לעצמו ולסביבתו. כמו כן, שירות המבחן עשוי לראיין מועמדים פוטנציאליים לתפקיד ה"מפקחים" שהזכרנו קודם לכן. לאור כל זאת, חשוב מאוד לשתף פעולה עם גוף זה. דברים שנאמרים מול שרות המבחן, הם בעלי חשיבות רבה ויש לשקול אותם היטב. השירות עשוי להציע אופציות טיפוליות - גם הסכמה לכך, היא כמובן דבר עדיף בהרבה על ענישה מסוג מאסר בפועל.

מעצר בית כמה זמן


אלה כמה כללי אצבע אופייניים שקובע החוק, לגבי משך הזמן של מעצרים:

 • מעצר בית ראשוני, בהחלטת קצין משטרה - כאשר קצין משטרה מחליט על שחרור חשוד למעצר בית והחשוד מסכים לכך, יהיה עד חמישה ימים בלבד.

 • הארכת מעצר בית - הארכת תקופת מעצר בידי בית המשפט לאחר תקופת מעצר ימים, תהיה בעד 15 יום כל פעם ובסך הכל 30 יום (בהתאם לנסיבות).

 • יקוזז או לא יקוזז? - תקופה זו לא תקוזז מתקופת מאסר בפועל, אם תהיה כזו בהמשך.


ביטול מעצר בית? שיפור תנאים? מה עו"ד יכול לעשות עבורכם


עורך דין יסייע לכם לראות את התמונה המלאה, כולל חוקים בנושא מעצר בית זכויות חובות ומה שאופייני לראות בפועל, בהתנהלות הרשויות השונות. כך גם לגבי ההשלכות של מצבכם ושל החלטות שונות שעשויות להתקבל לגביו. הן החלטות של הרשויות והן החלטות שלכם. למעשה, היבט חשוב מאוד בהתייעצות עם מומחה מסוג זה, הוא ביכולתו להציג בפניכם מידע שימושי ביותר, אשר אתם לא מודעים לו.

לדוגמה, העובדה שישנן עוד "חלופות". למשל שחרור בערבות. דוגמה נוספת מספקים מוסדות לשהייה מפוקחת של אוכלוסיות מיוחדות, כגון מוסדות סגורים עבור קטינים, בית אבות מיוחד לקשישים או במכון גמילה (לעציר שמכור לסמים). אגב, במקרים של מעצר במוסדות כאלה, ה"מפקחים" שאחראים על אכיפת המעצר, יהיו באופן טבעי אנשי המוסד עצמו.

חסרון אחד בולט, הוא שפגיעה בחופש התנועה לרוב פוגעת ביכולת להתפרנס. גם יכולתו של העצור וגם יכולתם של מי שנקבעו כמפקחים עליו. עם זאת, הוא בוודאי חלופה עדיפה על כלא. לכן, דבר בסיסי שעשויים לנסות להשיג בסיוע עורך דין מעצרים, הוא מעצר בית במקום מתקן מעצר. דוגמה נוספת, היא הגשת ערעור על התנאים שנקבעו עבור מעצר הבית, בכדי להשיג הקלה כגון מעצר חלקי במקום מעצר מלא.