skip to Main Content

עבירות נשק ומשמעותן עבורכם

נשק הוא ללא ספק בין החפצים שטעונים רגולציה והתייחסות בחוק, לאור פוטנציאל הנזק הגדול שלו. כך הוא אכן המצב. מה זה אומר בפועל, מבחינת שימוש מותר בנשק? מהן עבירות נשק? ומה עוד חשוב לדעת על כך?

סקירה כללית


ראשית, נסביר נקודה עקרונית חשובה ביותר. בעניינים מסוימים, נקודת המוצא היא שמותר אלא אם החוק אוסר. בעניינים אחרים, הגישה הפוכה: אסור, כל עוד אין היתר מיוחד בנידון. למה הכוונה בהקשר נשקים? נקודת המוצא היא, שאסור להחזיק בהם אלא אם קיבלתם לכך אישור, אשר החוק מכיר בו. עקרון זה, תקף גם לגבי ייצור ומכירת כלי נשק. החוק הישראלי מתייחס לנושא הנשק מהיבטים רבים שלו והדבר מתבטא בין השאר, בחוק המאבק בטרור ובחוק המאבק בארגוני הפשיעה. אז מה מוגדר בפועל בתור עבירות נשק? התשובה לכך מורכבת. מבלי להיכנס לפרטי הפרטים של הגדרות משפטיות, ניתן לסווג זאת בצורה הכללית הבאה:

  • נשק שנמצא ברשותכם ללא היתר - רכישה, החזקה בביתכם או נשיאה של נשק ללא רשות. חשוב להדגיש, גם נשק שנמצא בביתכם ללא ידיעתכם, עשוי בהחלט "לסבך" אתכם בצורה כזו.

  • ייצור ומסחר ללא היתר - ייצור ומסחר בלתי מורשים של נשק, הם כמובן סוגי עבירה חמורים במיוחד העלול להוביל למצב של משפט פלילי. הם מקלים על גורמי פשע וטרור שונים לבצע פשעים שונים ובכך מהווים בסיס, לנזק גדול מאוד לחברה. בהתאם לכך, החוק מתייחס למצבים כאלה בחומרה רבה במיוחד.

  • מצבים נוספים - עשויים להיות מצבים נוספים בהם נשק, גם אם הוא ברישיון, מעורב בפעילויות לא חוקיות. למשל מצב, שבו נשק הושאל לאדם אחר אשר ביצע בעזרתו פשע. גם תחמושת או חומרי נפץ עשויים להיכלל בפעילויות עברייניות, בלתי חוקיות.


דין עבירות נשק


פסק דין עבירות נשק תלוי בגורמים רבים, אך אלה כמה "כללי אצבע" שהחוק מגדיר:

  • החזקת נשק ללא אישור - עד 7 שנות מאסר.

  • נשיאה בפועל של נשק ללא אישור - עד 10 שנות מאסר.

  • ייצור או מכירה של נשק ללא אישור - עד 15 שנות מאסר.


עורך דין עבירות נשק


במקרים שבהם יש התלבטויות בנושא זה ובוודאי אם עולה נגדכם חשד בנידון, חשוב מאוד להסתייע בהקדם בשירותי עורך דין עבירות נשק. כפי שראיתם בהקשר העונשים וכפי שקל להבין, מדובר בנושא חמור, שעשוי אפילו להכניס אתכם לכלא לשנים רבות. כך שייעוץ וסיוע מקצועיים, בהקדם, עשויים לעשות הבדל גדול עבורכם בהמשך. הזכרנו בהתחלה שישנו איסור על עיסוק בכלי נשק, כל עוד לא ניתן היתר. באופן דומה, האדם גם נתפס כאשם בהחזקת נשק ללא היתר, כל עוד הוא לא הוכיח את חפותו בנושא זה. למשל, בסיוע עורך דין פלילי מומלץ, שיוכל לשכנע את בית המשפט שהוא לא ידע על כך שהנשק נמצא בביתו במיקום מוסתר.