skip to Main Content

החזרת רישיון נשק

החזרת רישיון נשק לאחר סירוב לחידוש רישיון נשק / ביטול רישיון קיים


על מנת לקבל רישיון לנשיאת נשק בישראל על המבקש לעמוד במספר "תבחינים", ולהלן – הסיבות שבגינן תאשר המדינה לשאת נשק
אך גם מי שהחזיק רישיון נשק במשך שנים ארוכות בלא כל בעיה, אך נפתח בעניינו תיק, וזומן לחקירה אחת במשטרה למשל, יכול לאבד את רישיונו.

החזרת רישיון כלי יריה

 

מהו ההליך שבמסגרתו המשטרה ממליצה על פסילת רישיון נשק?


למשטרת ישראל הסמכות להמליץ למשרד לביטחון פנים לבטל רישיונו (החזרת רישיון נשק) של אדם אפילו בגלל מידע מודיעיני, או בשל תלונה במשטרה בעבירות מסוימות.

לעיתים מדובר בחקירה בעניין עבירות סמים או אלימות, והטענה היא כי מי שנחשד בעבירה כזאת הינו מסוכן, ולעתים עבירות אחרות אשר אין עמם כל קשר או חשש לכך שמי שנחקר בעניינם אינו כשיר לשאת נשק, כגון עבירות מרמה, תעבורה, או עבירות כלכליות.

אדם שזומן לחקירה במשטרה, מתבקש פעמים רבות לאחר החקירה להפקיד את הנשק בתחנת המשטרה עד לקבלת החלטה בעניינו.
לאחר מכן, תמסור המשטרה למשרד לביטחון פנים המלצה בעניין הרישיון בהתאם להחלטתה.

המלצת המשטרה מועברת למשרד לביטחון פנים, וזה מחליט על התליית או ביצוע החזרת רישיון נשק. בפועל המשרד לביטחון פנים מאמץ באופן מלא את המלצות המשטרה ולא מפעיל כמעט שיקול דעת.

הודיעו לי על התליית רישיון או ביטולו מה עושים?


בקשה להשבה לאחר החזרת רישיון נשק


על מנת להחזיר לידכם את רישיון הנשק יש להגיש בקשה להשבת כלי יריה לאגף לרישוי כלי יריה במשרד לביטחון פנים.
בבקשה יש לפרט את הטעויות שנעשו בהחלטה לקחת ממכם את הרישיון

לאחר קבלת החלטה בבקשתכם, ניתן להגיש ערר למשרד לביטחון פנים כנגד ההחלטה.

עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי כנגד ההחלטה בערר שלא להשיב לכם את רישיונכם

על ההחלטה בערר זה, ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי ולבקש מבית המשפט לפסול את ההחלטה שלא להשיב לכם את נשקכם.

עורך דין פלילי ומנהלי איתמר צור הגיש עררים כנגד ההחלטה לבטל או להתלות רישיון כלי יריה ללקוחותיו, ועתר פעמים רבות לבית המשפט המחוזי כנגד ההחלטות השרירותיות שלא להשיב נשק, ומסביר כעת על ההליך:

ביטול רישיון קיים לכלי יריה - מדוע בעצם?


הביטול בפועל של החזרת רישיון נשק, או התלייתו לתקופה ארוכה מצוי כאמור בידי האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים.
הסיבה העיקרית לביטולם של רישיונות הינה המלצת המשטרה.
חשוב להבין כי ההחלטה נתונה למשרד לביטחון פנים, אך בפועל בכל המלצה שלילית של המשטרה, המשרד לביטחון פנים לא באמת יפעיל שיקול דעת, ויפסול את הרישיון.
פסילת הרישיון יכולה להיות למי שמחזיק רישיון נשק פרטי, או ארגוני, והנשק מהווה מקור הפרנסה שלו- לדוגמה- שומרים ומאבטחים חמושים אשר ללא נשק לא יכולים לעבוד. במקרה כזה מדובר בפגיעה קשה מאד בחופש העיסוק והיכולת להתפרנס.
חשש הראשוני הוא כי אדם אשר יש מידע או חשד לכך שנשיאת נשק בידיו יכולה להיות מסוכנת- הוא הבסיס לפסילת הרישיון

ביטול רישיון נשק - מאיזה סיבות?


החזרת רישיון נשק בשל מגוון סיבות:
חקירה במשטרה, מידע מודיעיני , התנגדות של גופי ביטחון, סיבות רפואיות, ועוד.

ביטול רישיון נשק בשל חקירה במשטרה


כאמור, לאחר חקירה במשטרה, נפתח לאדם תיק פלילי, אשר לימים יכול להבשיל לכתב אישום פלילי ויכול להסגר כלא היה. משטרת ישראל ממליצה על ביטול רישיון נשק פעמים רבות אפילו בגלל חקירה במשטרה שהתיק בעניינה נסגר! מצב זה מתסכל מאד, ויכול להיות שאדם שהחזיק ברישיון נשק במשך עשרים שנה, יאבד אותו בשל תלונת שווא של גרושתו אשר מעוניינת לגרום לו לנזק כלכלי ואישי.
מי שהתלוננו נגדו על עבירת אלימות במשפחה למשל, יאבד את הרישיון בסבירות גבוהה ביותר.
כך מוצא את עצמו אדם, שבוטל רישיונו ואשר מחזיק למשל ברישיון ארגוני כשהוא עומד בפני פיטורין בשל העובדה שאינו יכול לבצע את עבודתו בלא הנשק.
במקרה זה עליך לפנות לייעוץ משפטי, ולהגיש ערר כנגד ההחלטה כאמור על ידי עורך דין מומחה רישיונות כלי ירייה..

סירוב לחידוש רישיון נשק


גם מי שמחזיק ברישיון נשק, נתקל לעיתים בסירוב לחידוש רישיון נשק במועד חידוש הרישיון.
כאשר מגיע מועד החידוש, האגף לרישוי כלי יריה מבצע בדיקה מקיפה של תיקי חקירה שנפתחו, רישום פלילי עדכני, או מידע אחר בעניין הכשירות של אדם לשאת נשק.
כך, יום בהיר אחד מודיעים לכם שהרישיון שהחזקתם שנים רבות מותלה או נשלח ממכם.
הנזק הכלכלי, הוא גדול, הפסד של שעות רבות של השקעה בקבלה והחזקת הרישיון, וכך גם יכולת ההשתכרות למי שמשתמש ברישיון לפרנסתו.
גם כאן ניתן לערער על ההחלטה, ומומלץ לעשות זאת במקצועיות על ידי עורך דין מומחה לרישוי כלי ירייה.

ערעור על החלטה לבטל החזרת רישיון נשק


לאחר קבלת החלטה שלילית בנוגע לחידוש רישיון כלי היריה שלכם, או ביטולו לאחר המלצת המשטרה, ניתן לפנות לוועדת הערר של המשרד לביטחון פנים תו 45 ימים.

יש לפעול מהר על מנת לא להשתהות ולאבד את הימים אשר בהם ניתן לערור על ההחלטה.
החל משלב זה עליכם לפעול במקצועיות, ולהעלות טענות עובדתיות ומשפטיות.
כדאי להתייעץ עם מומחה לרישוי והחזרת רישיון נשק על מנת לא לבזבז את ההליכים במכתבי סרק.

עתירה מנהלית להשבת נשק


לאחר קבלת החלטה בערר, הדוחה את בקשתכם, נותרה בידיכם האפשרות לפנות לבית המשפט המחוזי בעתירה מנהלית על החלטת הרשות.
הליך זה הוא הליך מורכב יותר, בו הטענות אותם העליתם בשלב הקודם צריכות להטען כאשר הן מגובות בנסיבות ייחודיות, ועמידה על הפגמים בהחלטת הרשות שלא להשיב לכם את רישיון הנשק.
הטיעונים המשפטיים אל מול ההחלטה צריכים להיות חזקים ביותר, מכיוון שבית המשפט לא ממהר להתערב בהחלטות מנהליות של הרשות.

עליכם להעלות טענות אשר יובילו את בית המשפט להחליט כי הסירוב להשיב לכם את הנשק, אינו מוצדק, ולקבל החלטה כנגד המלצת המשטרה והמשרד לביטחון פנים.
בשלב זה עלינו להסביר לבית המשפט מדוע טעה המשרד לביטחון פנים. למשל:

-מדוע העובדה כי נפתח תיק פלילי מסוג מסוים, אינו מהווה סיבה מספקת להחזרת רישיון נשק, לאחר שנים רבות של החזקה ברישיון ללא כל בעיה.

-להראות ראיות והוכחות כי התיק שנפתח בגין חשד לעבירות אלימות במשפחה, נסגר ולהראות ראיות מנהליות לכך כי מדובר בסכסוך גירושין שבגינו הוגשה התלונה.

-להראות כי מידע מודיעיני בגינו נפסל הרישיון כבר נבדק והוכרע כי אין בו דבר

למרות שהדבר לא פשוט, אם נעשה לכם עוול והחלטה לא מוצדקת, יש סיכוי טוב שבית המשפט יתערב ויורה להשיב לכם את נשקכם!

פעלו בחכמה, פנו לייצוג משפטי מקצועי בתחום


עורך דין איתמר צור מייצג את לקוחותיו בעררים כנגד ההחלטה לבטל רישיון נשק, ובעתירות מנהליות בבית המשפט המחוזי.
איתמר צור הצליח להשיב פעמים רבות רישיון כלי ירייה ללקוחותיו בבית המשפט, בדרך של ייצוג לא מתפשר, ומסור.
פנו לייעוץ מקצועי בתחום, על מנת לפעול בחכמה, ולא "להתנפץ" אל מול החומות של הרשויות שלא מקשיבות לכם.