skip to Main Content

ייעוץ משפטי בחקירה לאנשים נורמטיביים – נקודות וכללים – חשיבות הייעוץ וההכנה

חשיבות ויעוץ לפני חקירה במשטרה

חקירה במשטרה – סוגי זימונים לחקירה במשטרה ומה עושים

חקירה במשטרה היא אירוע מלחיץ, שחלקינו רואים רק בסדרות. האמת היא שככל שאדם רואה בעצמו כאדם נורמטיבי, כך יתקשה יותר במעמד של חקירה משטרתית.
עורך דין פלילי איתמר צור מסביר על החשיבות של הכנה להתמודדות עם חקירה במשטרה על מנת להגן על זכויותיכם הצורה הטובה ביותר.
מטרת חקירה במשטרה היא ברור חשד מסוים שעלה כנגדך, לביצוע עבירה. ההבדל המשמעותי בין חקירה כעד או כחשוד היא בכך שלחשוד יש את הזכות להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה. כך על פי הוראת סעיף 34(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ”ו – 1966 מורה כי: “ביקש עצור להיפגש עם עורך דין…יאפשר זאת האחראי על החקירה, ללא דיחוי“ (לשים לינק).
הדבר נכון גם לחשודים ולא לעצורים בלבד.

החוקר יסביר לכם על מה את נחקרים ובאיזה חשד, ויסביר כי כחשוד, זכותכם לשמור על זכות השתיקה, דבר שאינו מומלץ בדרך כלל, אלא במצבים מאד מסוימים. בשלב זה על החשוד למסור גרסתו לאירועים, ולענות על השאלות.

 

ייעוץ לפני חקירה במשטרה - עורך דין פלילי איתמר צור
יש שני מקרים בהם תמצאו עצמכם, או את הקרובים אליכם נזקקים לייעוץ לפני חקירה משפטי:

זומנתם לחקירה במשטרה בטלפון? מה עושים?

התשובה היא כי מרגע זה כל צעד הוא משמעותי.

לשאול על מה החקירה ובאיזה חשד:
קודם כל, ניתן לשאול מדוע אנו מוזמנים לחקירה במשטרה, ובאיזה חשד. סביר להניח כי השוטר לא יענה לכם, על מנת לא לתת לכם מידע שיכול לשבש את החקירה, ולהעמיק את גורם ההפתעה כשתגיעו לחקירה. בשלב זה ככל שאתם יודעים מדוע זומנתם, חשוב לא למסור שום פרט בטלפון.

האם אפשר לדחות את החקירה כדי להתייעץ עם עורך דין פלילי?

ככל שאתם מוזמנים לחקירה במשטרה באופן מיידי, ניתן לבקש להגיע במועד אחר על מנת לאפשר לכם לקבוע פגישה מסודרת ולהתייעץ לפני חקירה עם עורך דין מתמחה בפלילי אשר עוסק בכך באופן מקצועי, ממש כפי שהייתם הולכים לרופא מומחה על מנת לפתור בעיה רפואית, גם כאן עומד על הפרק החופש שלכם, הרישום הפלילי שלכם, והאפשרות שיוגש כנגדכם כתב אישום.

 

התייעצות עם עורך דין לפני חקירה

הגיע אליכם משטרה הביתה – מה עושים?

הגיע אליכם משטרה הביתה על מנת לקחת אותכם או את בני ביתכם לחקירה או שבן משפחתכם נעצר במקום אחר?

אירוע זה מלמד על מידת דחיפות רבה יותר של המשטרה, ולקיחה לחקירה באופן מידי, במיוחד כאשר מדובר במקרי אלימות במשפחה. במקרה זה, חשוב להתייעץ עורך דין אלימות במשפחה, שהוא גם עורך דין פלילי ש לפני חקירה. ככל שמי מביתכם או חבריכם נלקח לחקירה, עליכם ליצור קשר עם עורך דין פלילי אשר יגיע וייעץ לו בתחנת המשטרה בטרם החקירה.

פגיעה בזכות ההיוועצות יכולה להוביל לפסילת כתבי אישום וחקירות פסולות, ועל כן יש חשיבות גדולה לעמוד על זכויותיכם וזכות בני משפחתכם להתייעץ עם עורך דין חקירה במשטרה.

ייעוץ משפטי לפני חקירה

האם להתייעץ עם עורך דין למרות שלא עשיתי כלום?

כמו שנכתב, ניתן לקבל ייעוץ לפני חקירה משפטי מעורך דין פלילי המתמחה בכך בנחת בבית או במשרדו, על מנת להיות מוכן לחקירה. ככל שאדם נלקח לחקירה בחשד כלשהו, אז ניתן להתייעץ עם עורך דין בתחנת המשטרה.
החשיבות הגדולה היא בכך שייעוץ לפני חקירה משפטי יסביר לכם את זכויותיכם, את הסכנות העומדות לכם וכיצד להתנהג.
פעמים רבות דווקא אנשים נורמטיביים מפילים עצמם בחקירה מכיוון כי הם חושבים שהשוטרים מדברים אתם כחברים, ולא יודעים כי כל דבר שהם אומרים נרשם, וייתכן כי גם מוקלט.
השוטר אינו חברכם.

במקרים רבים, חשודים נורמטיביים מעשנים עם השוטר סיגריה ולא יודעים כי לאחר מכן , יכתוב השוטר על דף מזיכרונו את כל שאמר לו בחיוך, ויכניס לתיק החקירה.
לכן עליכם להגיע מוכנים לחקירה לדעת כיצד להתמודד ואיך להגיב לכל שאלה בצורה הטובה ביותר.
חשוב מאד להתנהג בכבוד, אך בחשדנות, לשתף פעולה בכל מה שאפשר מבלי לחשוף עצמכם לנזקים כתוצאה מהחקירה.

ייעוץ משפטי לפני חקירה - עורך דין פלילי איתמר צור

ייעוץ משפטי לפני חקירה – אם אני אכחיש, זה יראה כאילו אני משקר- נכון לא נכון?

כשאנו נחקרים במשטרה, לכל משפט יש חשיבות. בסופו של יום, מטרת החקירה של חשוד היא לגלות אם הוא ביצע עבירה פלילית בה הוא חשוד.
מכיוון שכך הדבר, ההתמודדות של נחקר במשטרה עם חשדות אלה צריכה להיות בצורה קרת רוח, שתביא למינימום פגיעה וחשיפה שלו, ומצד שני לא תעשה בצורה רשלנית ונמהרת.
עלינו לזכור ולשנן זאת- כל מה שיוצא מפינו בחקירה נרשם, ויכול לשמש כנגדנו. כל מה שלא נאמר, לא קיים, אלא אם יש ראיות אחרות לכך.
ובמה מדובר? לפעמים בחקירה במשטרה, אנו נחקרים בחשד לאירוע שנטען כי קרה, רק בשל כך שאדם אחר אמר כי הוא קרה.
למשל, אדם שאומר שאנחנו דחפנו אותו או היכנו אותו, בלא שיש כל סימן לכך.

כאשר נחקר במשטרה אדם שלא נועץ בעורך דין, לעיתים רבות הפחד והלחץ יובילו להודות בדברים, מתוך חשש להישמע "שקרן", או מתוך אי נעימות, אם כי הוא חושב שבכל מקרה "יעלו עליו" ואם כי הוא נלחץ.
האבסורד הוא כי אם לא היה מודה בדברים, לא הייתה כל ראיה חיצונית להתרחשותם, והתיק היה נסגר. כעת משהודה בכך, זוהי ראיה שמספיקה להגשת כתב אישום.
לכן- כלל הזהב הוא, לזכור כי הכחשה של אירוע, אין בה כל בושה או אשמה, ואין בכך כדי להעיד על כך שאתם משקרים, גם אם החוקר לוחץ אתכם ומעמת אתכם עם טענות אחרות של אנשים אחרים.
היו בטוחים באמת שלכם (או לפחות בגרסה שלכם), ותדבקו בה.

ברגע שאנו מודים, קשה יהיה מאד לאחר מכן לחזור בנו מההודאה.

עדות "פתוחה" אל מול חקירת חשוד

כל אדם יכול להיות מזומן לחקירה במשטרה כעד או כחשוד

בטרם הפיכת אדם לחשוד על השוטר להגיד לו במפורש במה הוא חשוד ולהודיע לו כי יש בידיו הזכות כמו ייעוץ לפני חקירה עם עורך דין.

האם אפשר להפוך מעד לחשוד באמצע החקירה?

התשובה היא כן. ככל שאדם מגיע לחקירה ובמהלכה מוסר מידע אשר מעלה חשד לביצוע או מעורבות בעבירה פלילית על השוטר לעצור את החקירה ואת העדות ולהזהיר את הנחקר כי הוא נחקר כחשוד מעתה, באיזה חשד, וכי הוא יכול להתייעץ עם עורך דין לפני חקירה במשטרה.

שמירה על זכות השתיקה בחקירה

לכל חשוד הזכות לשמור על שתיקה בחקירתו. בניגוד למי שנחקר כעד שאז לא עומדת לו הזכות לכך.
ייעוץ לפני חקירה במשטרה, נכון לגבי השאלה מתי כדאי לשמור על זכות השתיקה ומתי למסור גרסה הוא קריטי ויכול להיות הבדל בהמשך בין החלה על הגשת כתב אישום פלילי או לא כנגדך.
וחקירה במשטרה היא אירוע מלחיץ ביותר, מאיים, ולעתים מלא בתרגילי חקירה, אשר נועדו לחשוף את אשמתכם, והתחושה היא כי המטרה של המשטרה פעמים קרבות היא הפעלת לחץ כזה אשר לא נועד לחשוף את האמת, אלא להראות כי אתם עצמכם אשמים.

שמירה על זכות השתיקה אינה מעשה שרק מי שאשם במשהו יעשה אלא חלק מטקטיקה של נחקר על מנת שלא למסור מידע מפליל על עצמו.
בתי המשפט לעיתים נוטים לייחס לשמירה על זכות השתיקה חיזוק לראיות אחרות המפלילות את הנאשם. אם תגיעו למצב בו מתנהל נגדכם משפט, תצטרכו להסביר לשופט מדוע בחרתם לעשות כך ולא למסור גרסה.

לכן, יש חשיבות גדולה לשאלה מתי לבחור בזכות השתיקה. כלל הזהב הוא לא לענות על כלום עד שמגיע עורך דין לייעץ לכם לפני החקירה ולהחליט איזה גרסא למסור ומתי. זימנו אתכם לחקירה? פנו כעת לייעוץ לפני חקירה במשטרה על ידי עורך דין פלילי איתמר צור ללא להתחייבות.

מסירת גרסה והכחשת כל קשר – מהי יריעת המחלוקת?

בהקשר של חקירה במשטרה כל אדם מכיר את טענת ה"אליבי", או במילים אחרות, "במקום אחר הייתי". ועל מה מדובר? מובן כי אם אתה נחקר בחשד שהכית אדם, ויש לך צילומים שלך מאותו זמן במקום אחר לחלוטין, אז יש להציג את המידע המזכה, ובכך לסיים את האירוע.

אבל, החיים לא כל כך פשוטים, וברוב המקרים החקירה הפלילית נוגעת לאירועים מסובכים, נקודות וזמנים אשר לא תמיד הניתן לפתור כל כך מהר בעזרת אליבי.
חשוב ביותר לגעת כי כלל הזהב לחקירה הוא לא להכחיש הכחשה גורפת אשר ניתנת לסתירה בקלות, ובכך להעלות חשד גדול יותר כנגדכם.
לדוגמא, חשוד בהתפרצות לדירה, אשר יגיד כי בכלל לא היה בשכונה בה נפרצה הדירה, יקשה על עצמו מאד, אם יוכח כי הוא כן היה באזור.
לעומת זאת, אם אותו אדם ימסור גרסה ויגיד שהוא אוכל פעמים רבות במסעדה שנמצאת קרוב לאותה דירה, הרי וגם הוכחה להמצאות שלו (למשל בעזרת איכוני טלפון) בשכונה, לא יעלה את מידת החשד כנגדו.
הדבר נשמע טריטוריאלי, אבל פעמים רבות בלחץ של חקירה, אנשים נוטים להילחץ, ובמקום למסור גרסה מפורטת ושקולה, מכחישים כל קשר, ולאחר מכן יכולים לשלם על כך ביוקר.

עו"ד איתמר צור מייצג אנשים נורמטיביים בכל שלבי ההליך הפלילי. פנו בנושא ייעוץ לפני חקירה אישי ודיסקרטי
שימו לב כי הכנה לחקירה בהא שלב שתוצאותיה יכולת להיות בעלת חשיבות מכרעת להמשך ההתנהלות מול מערכות החוק, אל תגיעו אליה מבלי שהתייעצתם עם עורך דין מקצועי בתחום.

ייעוץ לפני חקירה במשטרה – שאלות תשובות

זומנתי לחקירה במשטרה, מה עליי לעשות?

חקירה במשטרה הינה השלב הקריטי ביותר בהליך הפלילי הוא ולכן מומלץ לקבל ייעוץ לפני חקירה, חשוב שתדע התנהלות נכונה בחקירה יכולה לעזור לסגירת תיק החקירה ללא אישום. התנהגות שגויה ולא חכמה תעזור למשטרה לגבש אישום כנגד הנחקר ולהעמידו לדין. לכן, חשיבות מכרעת להכנה לחקירה במשטרה עוד לפני הגעה לתחנה. חייגו עוד היום - 050-7246247

למה חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני חקירה במשטרה?

ייעוץ לפני חקירה במשטרה עם עו"ד פלילי יכול לסייע בהליך המשפטי ואף לסגירת התיק ללא אישום פלילי.

מותר לי לשמור על זכות השתיקה בחקירה?

חקירה במשטרה היא אירוע מלחיץ ביותר, מאיים, ולעתים מלא בתרגילי חקירה, אשר נועדו לחשוף את אשמתכם. לכן לכל חשוד ישנה הזכות לשמור על שתיקה בחקירתו. בניגוד למי שנחקר כעד שאז לא עומדת לו הזכות לכך.

מתי פונים לעורך דין פלילי ייעוץ לפני חקירה במשטרה?

פנו כעת לייעוץ לפני חקירה במשטרה על ידי עורך דין פלילי איתמר צור ללא להתחייבות בטלפון 050-7246247

זומנת לחקירה במשטרה? זה הזמן לפנות לעו"ד ייעוץ לפני חקירה מומלץ

פנה עוד היום לעורך דין פלילי איתמר צור מומחה במתן ייעוץ לפני חקירה במשטרה, המנוסה בהכנה לקראת חקירה במשטרה. בטלפון- 050-7246247

 

פנו לייעוץ ולייצוג משפטי מקצועי ואישי, עורך דין פלילי איתמר צור – 050-7246247