skip to Main Content

מה עונשו של אדם שנתפס נוהג בשכרות?

"אם שותים לא נוהגים" זאת לא רק סיסמת פרסומת מוצלחת אלא גם טיפ משמעותי לחיים. מדי שנה, עשרות ישראלים מקפחים את חייהם ו/או נפגעים אנושות בתאונות דרכים בהן מעורבים נהגים אשר עלו על הכביש כאשר הם תחת השפעת אלכוהול, ולכן, השילוב בין נהיגה לאלכוהול הינו מסכן חיים ועלול לעלות לכם ביוקר גם בהיבט המשפטי במידה תואשמו בעבירת נהיגה בשכרות.

מה עונשו של כל אדם שנתפס בעבירת נהיגה בשכרות


העונשים הקבועים בחוק כנגד מואשמים בביצוע עבירות נהיגה בשכרות, נחשבים לעונשים מחמירים בספק החוקים הישראלי, כאשר בין יתר העונשים המוטלים על נהגים אשר הואשמו בביצוע העבירה הנ"ל נכללים:

  • שלילת רישיון נהיגה לפרק זמן של חצי שנה עד 4 שנים

  • עונשי מאסר על תנאי

  • ריצוי תקופת מאסר בפעול

  • הטלת קנסות כספיים גבוהים במיוחד


עונשים אלו מוטלים על המואשמים בביצוע העבירה בהתאם למספר פרמטרים משתנים כגון: כמות האלכוהול אשר נמצאה בגופו של הנהג, גילו של הנהג, גיליון התעבורה של הנהג, וותק הנהיגה ופרמטרים נוספים המתייחסים לנסיבות בהן הנהג נעצר לצורך בדיקת אלכוהול בגוף באמצעות מכשיר הינשוף. במקרים בהם הנהג המואשם בביצוע עבירת נהיגה בשכרות היה מעורב בתאונת דרכים קלה, בינונית או קטלנית, מידת הענישה הינה מחמירה יותר והיא עלולה להוביל לריצוי מאסר בפועל.

אישום עבירת נהיגה בשכרות - מה חשוב לדעת?


נהיגה בשכרות על פי הגדרת החוק מתייחסת לכל אותם מקרים בהם בגופו של הנהג נמצאו שרידי אלכוהול הגבוהים מהריכוז הקבוע בחוק. את מינון שרידי האלכוהול ניתן לאפיין ולאבחן באמצעות בדיקה נשיפה הנערכת לנהג באמצעות מכשיר הינשוף, כאשר בכל אותם מקרים בהם המכשיר מעיד על הימצאותם של למעלה מ-240 מיקרוגרם של אלכוהול על כל ליטר אוויר אותו נשף הנבדק לתוך המכשיר, הדבר מתפרש על פי החוק כביצוע עבירת נהיגה בשכרות. במקרים אלו, בסמכותו של השוטר המקיים את הבדיקה לעכב אתכם לחקירה בתחנת המשטרה ואף להביאכם בפני קצין לצורך שלילת רישיונכם לתקופה ראשונית של 30 יום עד 90 יום ו/או עד גמר התהליכים המשפטיים כנגדכם.

קיבלת הזמנה לדין בגין נהיגה בשכרות?


בכל אותם מקרים בהם קיבלתם הזמנה לדין בגין עבירת נהיגה בשכרות, אנו ממליצים לכם להיוועץ בהקדם עם עורך דין תעבורה העוסק ומתמחה בעבירות נהיגה תחת השפעת אלכוהול. עורך דין נהיגה בשכרות יסייע לכם להתמודד עם ההליך המשפטי הצפוי להתנהל כנגדכם ויבחן את כל הראיות בתיק לצורך ביטול כתב האישום ו/או הפחתת העונשים הצפויים לכם על פי חוק, וכל זאת בהתאם לנסיבות המקרה, עברכם התעבורתי וכדומה.

היוועצות מוקדמת עם עורך דין נהיגה בשכרות, חיונית והכרחית בכל אותם מקרים בהם שללו את רישיונכם לאחר ממצאי בדיקת ינשוף המעידים על הימצאותם של שרידי אלכוהול בגופכם בזמן נהיגה.

 

אולי יעניין אתכם: נהיגה תחת השפעת סמים