skip to Main Content

רשויות החוק מנהלות רישום של ההליכים הפלילים אשר התרחשו בעניינו של כל אדם, כאשר אדם אשר מזומן לחקירה במשטרה בחשד לביצוע עבירה פלילית יפתח כנגדו תיק פלילי במשטרה. עורך דין איתמר צור המתמחה בפניות לקיצור של תקופות התיישנות ואף מחיקת רישום פלילי יסביר כעת על משמעות הרישום הפלילי, ומה ניתן לעשות בעניינו.

מה זה רישום פלילי?

כבר בשלב זה כאשר מדובר בתיק חקירה משטרתי בלבד, אשר המשטרה פותחת לצורך חקירת התלונה או החשד כנגדו, מדובר ברישום משטרתי בעניינו של החשוד אשר הינו רישום פלילי. רישום זה הוא חלק מהרישום הפלילי אשר רשויות המדינה מנהלות בעניין כל אדם- תיקים בהם נחקר, אשר נסגרו, תיקים פתוחים הממתינים להחלטת רשויות התביעה אם להגיש כתב אישום, ותיקים בהם הורשע בבית המשפט.

מה מופיע ברישום פלילי?

במרשם הפלילי של אדם יופיעו רישומי תיקים שנפתחו, הכוללים גם רישום משטרתי, תיקים אשר נפתחו במשטרה, וגם רישום הרשעות פליליות, וההחלטות הנוגעות לתיקים אשר נוהלו בבית המשפט כגון ענישה, מאסרים, מאסר על תנאי, צווי שירות לתועלת הציבור ועוד.

חשוב לשים לב!

כל תלונה במשטרה המובילה לחקירה פלילית אשר נפתח בעניינן תיק פלילי מותירות רישום פלילי לכל דבר.
לא רק תיק אשר הוגש בו כתב אישום, ויש עמו הרשעה פלילית.
שימו לב, רבים חושבים שרק תיק שהוגש בו כתב אישום והסתיים בהרשעה מותיר רישום פלילי, אך האמת היא שכל חקירת משטרה מותירה אחריה רישום פלילי ויש דרכים משפטיות למחוק רישום פלילי זה.

מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי נותר למשך שנים רבות

רישום פלילי נותר למשך תקופה ארוכה במערכת, גם רישום משטרתי ובטח שרישום על הרשעות פליליות ויכול להיות גלוי לגורמים שונים אשר ניתן להם אישור לפי סיווגם והחוק מתיר להם לראות את הרישום הפלילי בעניין אדם מסוים (כל זאת בהתאם לחוק המרשם הפלילי)

מדוע חשוב להקפיד על מחיקת רישום פלילי – מה זה מפריע?

רישום פלילי יכול לפגוע בעתידו, ביכולות התעסוקה שלו, ביכולת שלו לקבל ויזה לארצות הברית, קבלת תעודת יושר, מונע אפשרות קבלה למקומות תעסוקה ציבוריים שונים, ועוד.

כיתד מבצעים מחיקת רישום פלילי?

על פי החוק ניתן למחוק רישום פלילי בתנאים מסוימים, ולאחר תקופות מסוימות.
מחיקת רישום פלילי נעשית באמצעות הגשת בקשה להליך מחיקת רישום משטרתי.
יש לעשות זאת בהתאם לפסיקה, לחוק ולכללים מסוימים, בכדי להגדיל את הסיכוי להצליח בבקשה.

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים קובע כיצד ניתן לבקש את מחיקת הרישום הפלילי, קיצור תקופת התיישנות הרישום הפלילי וכל זאת על פי אופי הרישום ומדוע הוא נעשה.

מכיוון שהרישום כל כך פוגעני, חוק המרשם הפלילי ותקנת השווים מגדיר את האופן שבו ניתן לבקש את מחיקת הרישום הפלילי, קיצור תקופת ההתיישנות או מחיקת הרישום (וכיוצב).
• ניתן לקרוא במאמרים נוספים מה ההשלכות של רישום פלילי? ומתי רישום פלילי מתיישן ונמחק

מה המטרה במחיקת רישום פלילי?

מטרת הליך מחיקת רישום פלילי הוא לנקות את גיליון הרישום הפלילי המצוי בעניינו של אדם, ולהסיר את הכתם הפלילי שדבק בו.

מחיקת אישום פלילי

עורך דין פלילי המתמחה בהליך מחיקת רישום פלילי יכול לפנות בבקשה מנומקת להליך מחיקת תיק פלילי או קיצור תקופת התיישנות רישום פלילי.

על מנת להצליח בבקשה יש להבין את ההבדלים בין סוגים שונים של רישום פלילי, ועל פי זאת יש מועדים שונים להתיישנות רישום פלילי ומחיקת רישום פלילי.
הליך מחיקת רישום משטרתי הינו שונה ממחיקת רישום פלילי הנובע מהרשעה פלילית בבית משפט.
על כן ישנם רישומים שונים, להם מועדי התיישנות שונים ותאריכי מחיקה שונים. כמו כן, הליך מחיקת רישום פלילי מסוג הרשעה, שונה בתכלית מהליך מחיקת רישום משטרתי של תיק סגור.
בשל הסיבות האלה לא כדאי להתמודד עם המערכת לבד בבקשה למחיקת תיק פלילי. עליכם לפנות בבקשה מנומקת היטב ומגובה בטענות משפטיות. בקשה לאקונית ולא מנומקת יכולה אף להזיק ולמנוע התייחסות רצינית לבקשה מאוחרת שתוגש.

לאן מגישים בקשה לטובת מחיקת רישום פלילי?

עורך דין פלילי מומחה למחיקת רישום פלילי יכול לפנות למספר גורמים על מנת למחוק רישום פלילי:

עורך דין פלילי בתל אביב המתמחה בהליך מחיקת רישום פלילי יכול להגיש בקשה למטה הארצי של משטרת ישראל בבקשה למחוק רישום משטרתי בטרם חלפה תקופת ההתיישנות.
ניתן גם להגיש בקשה לגורמי החקירה למחיקת רישום משטרתי, בצורה של שינוי עילת סגירת תיק לחוסר אשמה אלי אנא קשר
עורך הדין יכול גם לפנות בבקשה לחנינה מנשיא המדינה אשר לו הסמכות לקצר מועדי התיישנות רישום פלילי, ואף למחוק הרשעות בפליליים.

עורך דין המתמחה במחיקת רישום פלילי וטיפול בבקשות הליך מחיקת רישום משטרתי וקיצור תקופת התיישנות
החשיבות הגדולה בטיפול משפטי בבקשה להליך מחיקת רישום פלילי ללא הרשעה הוא מכיוון כי פעמים רבות רישום פלילי לא נמחק מהרשומות גם לאחר התקופה אשר לאחריה הוא אמור להימחק.
יש לקחת ברצינות את הבקשה ולפעול תוך מתן תשומת לב להבדלים השונים בין מחיקה להתיישנות, בין רישום פלילי לרישום משטרתי, בכדי לפנות בבקשה לגורם הנכון, ובצורה המתוחכמת אשר תוביל לקבלת הבקשה.

שימו לב לחשיבות פעולה יעילה, בעניין תיק שנתפתח נגדכם.

כך למשל אם יש בעניינכם תיק פתוח הרי והמהלך הראשון בו עליכם לנקוט הוא הגשת בקשה לסגירת תיק, ורק לאחר מכן ניתן לבחון כיצד לשנות את עילת הסגירה חוסר אמה על מנת שיימחק מהמערכת, ואם לא, לפנות בבקשה למחיקת הרישום.

כמה זמן לוקח לרישום פלילי להתיישן?

על מנת לדעת כמה זמן ייקח לרישום הפלילי שלי להתיישן יש לבצע את החישוב הבא
ראשית- יש לחשב את תקופת העונש אשר הוטל על הנאשם בבית משפט.
שנית- יש להוסיף לתקופה את משך הזמן המופיע כאן:

חישוב חוק תקופות ההתיישנות:

מהו העונש שהוטל?

מהו העונש שהוטל  – נאשם בגיר – נאשם קטין

  • עד 1 שנת מאסר – העונש+ 7 שנים – אם לא הוטל מאסר- מתיישן מיד עם גזר הדין
  • עד 3 שנות מאסר – העונש+ 7 שנים – העונש+ 5 שנים
  • עד 5 שנות מאסר- העונש+ 10 שנים העונש+ 7 שנים
  • מעל 5 שנות מאסר – העונש+ 15 שנים העונש+ 10 שנים
  • עונש אחר שלא כולל מאסר (מאסר על תנאי, קנס, פסילה, התחייבות) – העונש+ 7 שנים – העונש+ 3 שנים
  • אי הרשעה – מתיישן מיד עם גזר הדין

זאת אומרת – הוטל על בגיר 5 שנות מאסר – ההרשעה תתיישן לאחר 5+10 שנים, קרי 15 שנים, אם לא תתבקש קיצור תקופת ההתיישנות.

מהי משמעות מחיקת רישום פלילי?

תוצאת תיק פלילי שנמחק או מתיישן, משמעותו שרק כמות מאד מצומצמת של גורמים יכולים לראות שתיק זה היה קיים. מעסיקים פוטנציאלים, וכדומה לא יוכלו לראות התיק היה קיים, וזאת בכפוף כמובן לאיסור על מעסיקים לבקש מאדם להציג רישום פלילי אלא לגופים שלהם מותר לפי החוק צור קשר עם עורך דין פלילי מומחה ומקצועי במחיקת רישום פלילי ומשטרתי

עו"ד איתמר צור מתמחה בליווי בחקירות משטרתיות מורכבות, מחיקת רישום פלילי, קיצור תקופת ההתיישנות וסגירת תיקים פליליים מכל הסוגים.

משרדנו מייצג לקוחות רבים אף בהליכים מורכבים המוליכים להימנעות מהגשת כתב אישום במסגרת שימוע פלילי כנגדכם לאחר החקירה.

פנו לייעוץ ראשוני, מקצועי ומיומן בטלפון – 050-7246247