skip to Main Content

רשויות החוק מנהלות רישום של כל ההליכים הפלילים אשר התרחשו בעניינו של כל אדם, לאחר הרשעתו בעבירה מסוימת, והרישום הפלילי נשמר לשנים רבות. אך אם זאת ניתן לפנות ולקצר את תקופת ההתיישנות ואף לבצע מחיקת רישום פלילי. עורך דין איתמר צור המתמחה בפניות אלו יסביר כעת את משמעות הרישום הפלילי, ומה ניתן לעשות בעניינו.

מה זה רישום פלילי?

רישום פלילי הוא רישום של רשויות המדינה בעניין כל אדם שהורשע בעבירה פלילית. תיקים אלה יכולים לכלול: תיקים בהם נחקר אדם בעבר, תיקים שנסגרו, תיקים פתוחים הממתינים להחלטת רשויות התביעה אם להגיש כתב אישום, ותיקים בהם הורשע בבית המשפט.

מה מופיע בתוך רישום פלילי?

כאמור, במרשם הפלילי של אדם יופיעו רישומי תיקים שנפתחו במשטרה, אך גם רישום הרשעות פליליות, וההחלטות הנוגעות לתיקים אשר נוהלו בבית המשפט. אלו כוללים ענישה, מאסר בפועל, מאסר על תנאי, צווי שירות לתועלת הציבור ועוד.

חשוב לשים לב כי כל תלונה במשטרה המובילה לחקירה פלילית ופתיחת תיק פלילי מותירות רישום פלילי לאדם. כך שלא רק תיק אשר הוגש בו כתב אישום, ויש עמו הרשעה פלילית. למרות זאת, ישנן דרכים משפטיות המאפשרות מחיקת רישום פלילי זה.

רישום פלילי נותר למשך שנים רבות

רישום פלילי נותר למשך תקופה ארוכה במערכת, ובמיוחד רישום של הרשעות פליליות. רישומים אלו יכולים להיות גלויים לגורמים שונים אשר ניתן להם אישור לפי סיווגם והחוק מתיר להם לראות רישום פלילי בעניין אדם מסוים (כל זאת בהתאם לחוק המרשם הפלילי).

מדוע חשוב להקפיד על רישום נקי?

רישום פלילי יכול לפגוע בעתידו של אדם, כמו גם ביכולות התעסוקה, קבלת ויזה לארצות הברית, קבלת תעודת יושר וכדומה. בנוסף, רישום זה מונע אפשרות קבלה למקומות תעסוקה ציבוריים שונים, ואף פוגע ביכולת התעסוקה של אדם. לכן, מטרת הליך מחיקת רישום פלילי היא לניקוי גיליון הרישום הפלילי המצוי בעניינו של אדם, והסרת הכתם הפלילי שדבק בו.

כיצד מבצעים מחיקת רישום פלילי?

לפי חוק, ניתן למחוק רישום פלילי בתנאים מסוימים, ולאחר תקופת זמן מסוימת. אלו נבדקים לפי אופי הרישום והסיבה בגינה נעשתה העבירה. בשלב זה, מחיקת רישום פלילי נעשית באמצעות הגשת בקשה להליך מחיקה מגורמים שונים. כמובן שתהליך הבקשה צריך להתאים לפסיקה, לחוק ולכללים מסוימים, בכדי להגדיל את הסיכוי להצליח בבקשה.

מכיוון שהרישום כל כך פוגעני, חוק המרשם הפלילי ותקנת השווים מגדיר את האופן שבו ניתן לבקש מחיקת רישום פלילי, קיצור תקופת ההתיישנות או מחיקת הרישום (וכיוצא בזאת).
ניתן לקרוא במאמרים נוספים מהן השלכות רישום פלילי ומתי רישום פלילי מתיישן ונמחק.

מחיקת רישום פלילי באמצעות עורך דין

מומלץ כי עורך דין פלילי יבצע את בקשת המחיקה, ויפנה לגורמים הרלוונטיים בבקשה מנומקת להליך מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת התיישנות הרישום.

בשביל להצליח בבקשה יש להבין את ההבדלים בין סוגים שונים של רישום פלילי, ולהבין כי קיימים מועדים שונים להתיישנות רישום פלילי. כך למשל, הליך המחיקה לאחר התיישנות הינו שונה מאשר מחיקת רישום פלילי הנובע מהרשעה פלילית בבית משפט.
לכן ישנם רישומים שונים, להם מועדי התיישנות שונים ותאריכי מחיקה שונים. כמו כן, הליך זה מסוג הרשעה, שונה בתכלית מהליך מחיקת רישום משטרתי.

בשל הסיבות האלה לא כדאי להתמודד עם המערכת לבד בבקשת מחיקת רישום פלילי. עליכם לפנות בבקשה מנומקת היטב ומגובה בטענות משפטיות. זאת ועוד, בקשה לאקונית ולא מנומקת יכולה אף להזיק ולמנוע התייחסות רצינית לבקשה מאוחרת שתוגש.

לאן מגישים בקשה למחיקת רישום פלילי?

עורך דין פלילי מומחה למחיקת רישום פלילי יכול לפנות למספר גורמים בשביל למחוק רישום פלילי:

 1. עורך דין פלילי בתל אביב יכול להגיש בקשה למטה הארצי של משטרת ישראל בבקשה למחוק בטרם חלפה תקופת ההתיישנות.
 2. ניתן גם להגיש בקשה לגורמי החקירה למחיקה, תוך שינוי עילת סגירת תיק לחוסר אשמה.
 3. עורך הדין יכול גם לפנות בקשה למחיקת רישום פלילי מהנשיא, אשר לו הסמכות לקצר מועדי התיישנות רישום פלילי, ואף מחיקתו.

החשיבות הגדולה בטיפול משפטי בבקשה להליך מחיקת רישום פלילי ללא הרשעה הוא מכיוון כי פעמים רבות רישום פלילי לא נמחק מהרשומות גם לאחר התקופה אשר לאחריה הוא אמור להימחק. יש לקחת ברצינות בקשה זו ולפעול תוך מתן תשומת לב להבדלים השונים בין מחיקה להתיישנות, בין רישום פלילי לרישום משטרתי, בכדי לפנות בבקשה לגורם הנכון, ובצורה המתוחכמת אשר תוביל לקבלת הבקשה. בסופו של דבר, צריך לשים לב לחשיבות פעולה יעילה, בעניין תיק פלילי.

כך למשל אם קיים תיק פתוח הרי והמהלך הראשון בו צריך לנקוט הוא הגשת בקשה לסגירת תיק, ורק לאחר מכן ניתן לבחון כיצד לשנות את עילת הסגירה חוסר אמה בשביל שיימחק מהמערכת, ואם לא, לפנות בבקשה למחיקת הרישום.

כמה זמן לוקח לרישום פלילי להתיישן?

כדי לדעת כמה זמן ייקח לרישום הפלילי להתיישן יש לבצע את החישוב הבא:
ראשית- יש לחשב תקופת העונש אשר הוטל על הנאשם בבית משפט.
שנית- יש להוסיף לתקופה משך הזמן המופיע כאן:

חישוב חוק תקופות ההתיישנות:

מהו העונש שהוטל?

מהו העונש שהוטל  – נאשם בגיר – נאשם קטין

מספר שנות מאסרחישוב התיישנות
עד 1 שנת מאסרהעונש + 7 שנים
אם לא הוטל מאסר - מתיישן מיד עם גזר הדין
עד 3 שנות מאסרהעונש + 7 שנים – העונש + 5 שנים
עד 5 שנות מאסרהעונש + 10 שנים העונש + 7 שנים
מעל 5 שנות מאסרהעונש + 15 שנים העונש + 10 שנים
עונש אחר שלא כולל מאסר (מאסר על תנאי, קנס, פסילה, התחייבות)העונש + 7 שנים – העונש + 3 שנים
אי הרשעהמתיישן מיד עם גזר הדין

זאת אומרת – הוטל על בגיר 5 שנות מאסר – ההרשעה תתיישן לאחר 5+10 שנים, קרי 15 שנים, אם לא תתבקש קיצור תקופת ההתיישנות.

מהי משמעות מחיקת רישום פלילי?

מחיקת רישום פלילי משמעותו שרק כמות מאוד מצומצמת של גורמים יכולים לראות שתיק זה היה קיים. מעסיקים פוטנציאלים, וכדומה לא יוכלו לראות התיק היה קיים, וזאת בכפוף כמובן לאיסור מעסיקים לבקש מאדם להציג רישום פלילי אלא לגופים שלהם מותר לפי החוק.

אילו שיקולים נלקחים בחשבון?

בין אם מפנים בקשה למחיקת רישום פלילי מהנשיא, ראש אגף החקירות במשטרה או למדור מידע פלילי במטה הארצי (בהתאם להליך הנבחר), תמיד עומדים בפני גופים אלו מספר שיקולים מרכזיים וביניהם:

 • זמן – ככל שעבר יותר זמן מעת ביצוע העבירה בפועל, כך הסיכוי לביצוע מחיקה טרם זמנה עולה.
 • היסטוריה – כל אדם יכול למצוא עצמו מעורב בפלילים. במידה ומדובר בעבר נקי לחלוטין או נקי יחסית בפלילים, הגופים השונים בהחלט יכולים להתייחס לכך בחיוב בהחלטתם.
 • חומרה – קשה מאוד למחוק רישום פלילי טרם הזמן כאשר מדובר בעבירות חמורות ביותר או ריבוי עבירות. במקרה שכזה האופציה שנחשבת היחידה היא פנייה לנשיא המדינה.
 • שינוי – כאשר חל שינוי משמעותי לטובה בחיי הנאשם או להיפך, שינויים מצערים כאלו ואחרים, גם בכך ניתן להתחשב.

עורך דין מיומן ובעל ניסיון ידע מאיזו זווית "לתקוף", להגיש בקשת מחיקה לגוף המתאים, לנסח אותה בדרך הטובה ביותר ולגבות אותה במסמכים, העדויות והתצהירים הנדרשים באופן מדויק. בשורה התחתונה, סיכויי ההצלחה שלכם תלויים בכם ובבחירת עורך הדין שלכם באופן מושכל וחכם. כל כישלון בדרך יעכב אתכם חודשים רבים בדרך אל חייכם החדשים ולהוציא עלויות נוספות שלא לצורך. כאשר אתם בוחרים בעו"ד איתמר צור, אתם יכולים להיות בטוחים שיטפלו בכם בצד הטוב ביותר.

מחיקת רישום פלילי מחיר – במה הוא תלוי?

אז כמה תהיו מוכנים לשלם בשביל שאכן תצאו לחופשי לדרך חדשה? כיום אין סכום אחיד שאותו גובים עורכי דין, כך שעליכם לדעת כי במקרה מחיקת רישום פלילי מחיר התהליך הוא בעזרת בעורך דין, אשר תלוי במספר גורמים:

 • מורכבות המקרה – ישנם מקרים מורכבים שכוללים עבירות חמורות, ריבוי עבירות או נסיבות מחמירות ולעיתים אף מתגלות ראיות חדשות שעשויות להביא לזיכוי הנאשם מכלל אשמה, מה שמאריך את הטיפול בתיק. במקרים מורכבים אלו המחיר נקבע בצורה פרטנית.
 • סוג ההליך – כאמור, לגבי כל רישום פלילי, מחיקת רישום פלילי היא דבר אפשרי בנסיבות מסוימות. ההליך יכול לכלול מחיקת הרישום לאחר תום תקופת ההתיישנות (פנייה למדור מידע פלילי במטה הארצי בשביל לבטל רישום תיק סגור) או לחלופין, פנייה לנשיא המדינה על מנת להביא לקיצור תקופת ההתיישנות עצמה. אפשרות החנינה טומנת בחובה עלויות גבוהות יותר שכן הפנייה צריכה להיות מנוסחת ברמה גבוהה, תוך הצגת הוכחות שונות לשינוי משמעותי בחיי הנאשם (פועלו למען המדינה או האזרח, מחלה, מצוקה כספית ועוד).
 • מחיקת רישום פלילי ללא הרשעה – לא כל הליך פלילי מסתיים בהרשעת הנאשם. במקרה שכזה יש לנסח פנייה מסודרת אל הפרקליטות המשטרתית (למעשה אל ראש אגף חקירות במשטרה), בדרך כלל בשינוי סגירת עילת התיק ל- "חוסר אשמה", מה שאולי ישאיר את התיק פיזית במשטרה, אך יהיה סגור בפני רוב הגופים המשמעותיים לחייו של אדם. מדובר בהליך בפני עצמו שיכול לכלול תוספת תשלום.
 • זהות עורך הדין המטפל בתיק – עורכי דין בתחום שהינם בעלי מוניטין גובים יותר מלקוחותיהם. שמם הטוב וההכרות שלהם עם הנפשות הפועלות בבתי המשפט, המשטרה ומשרדי נשיא המדינה מסייעים ללקוחות רבים למחוק רישום פלילי בסיכוי רב יותר עורכי דין אחרים.

עוד חשוב לדעת כי לעיתים שנים לאחר סיום התקופה במלואה עשוי האזרח להיתקל בתופעות סירוב כאלו ואחרות (כגון סירוב קבלה לעבודה ביטחונית וכו') באופן שאינו תואם את המציאות. גם במקרה הזה חשוב מאוד לפנות אל עורך דין מחיקת רישום פלילי בשביל שיבדוק שאכן הרישום אינו מופיע ובמידה ואכן כך הדבר, יפנה למשטרה לטיפול – העלות במקרה זה מינימלית.

רוצים לוודא כי הרישום הפלילי שלכם אכן נמחק לאחר סיום תקופת המחיקה? או שאתם רוצים לצאת לדרך חדשה עוד הרבה טרם לכך (במהלך תקופת ההתיישנות או מחיקה)? פנו אל משרדנו עוד היום לשם קבלת ייעוץ ראשוני וקביעת פגישה ונשמח ללוות אתכם בתהליך. שיהיה בהצלחה!

עו"ד איתמר צור מתמחה בליווי בחקירות משטרתיות מורכבות, מחיקת רישום פלילי, קיצור תקופת ההתיישנות וסגירת תיקים פליליים מכל הסוגים.

משרדנו מייצג לקוחות רבים אף בהליכים מורכבים המוליכים להימנעות מהגשת כתב אישום במסגרת שימוע פלילי כנגדכם לאחר החקירה.

פנו לייעוץ ראשוני, מקצועי ומיומן בטלפון – 050-7246247