skip to Main Content

לשר הפנים, שיקול רחב בקביעת מי נכנס בשערי מדינת ישראל, ויחד עם שיקול הדעת, מגיעה הזכות שניתנת לעובדי רשויות ההגירה לסרב כניסה של תייר שאינו אזרח ישראלי.

אחת החוויות המצערות ביותר שאדם יכול להיתקל בהן הוא סירוב כניסה של חבר, מכר או בן זוג לישראל. מדובר במצבים בהם מגיע אזרח זר לשדה התעופה, ועולה חשד מצד פקיד ביקורת הגבולות כי אותו אדם לא הגיע לישראל למטרה לשמה טוען שהגיע, ומסרב לאפשר לאותו אדם להיכנס בישראל.

סירובי כניסה לישראל מתרחשים מדי יום.

כעת יסביר עורך דין איתמר צור המתמחה בדיני הגירה, וטיפול בתיקי מסורבי כניסה לישראל, מהו ההליך, וכיצד ניתן למנוע סירוב כניסה, ולטפל במקרה בצורה מהירה ויעילה על מנת לאפשר כניסתו של חברכם, או בן משפחתכם לישראל.

בעבר, סירובי כניסה היו מתרחשים בעיקר בעניינם של זרים אשר הגיעו לישראל עם כרטיס לכיוון אחד, ללא סכום כסף המתאים לשהייה המתוכננת שלהם בישראל, שמסתירים מידע מפקידי ביקורת הגבולות, או אינם יודעים פרטי קשר של מי שהם מגיעים לבקרו, או שהם ממדינה שאזרחיה נוטים להשתקע בישראל. כיום, בשל ביטול הצורך בוויזה ממדינות שונות כגון רוסיה וגיאורגיה, עלו כמויות הנחיתות בישראל של אזרחים זרים, ועמם עלתה כמות האזרחים הזרים אשר ביקשו להשתקע בישראל בניגוד לאמרתם כי הם באים לטייל. על כן עלתה גם כמות הסירובים.

כיום מגיעים לישראל אזרחים ממדינות רבות אשר קונים כרטיסי טיסה לבקר את משפחתם, או באים לבקר בישראל, ונתקלים בסירוב מפתיע של כניסתם.
עוד אפשרות היא אנשים אשר מגיעים לישראל לטיפול רפואי, וכניסתם מסורבת מחשש כי כוונתם היא להשתקע בישראל.
בני משפחה, וחברים אשר ממתינים להם לביקור, מופתעים מאד מהסירוב ונתקלים בעגמת נפש.
יודגש, כי סירובי כניסה שכאלה נפוצים יותר עם אזרחי מדינות מזרח-אירופה, אפריקה, דרום אמריקה, ומדינות מוסלמיות, אולם אין מדינות החסינות לכך. הסירובים נובעים בד"כ מאחת מהסיבות שלהלן:

חשש להשתקעות: ישנו חשש שהכוונה של הזר היא לעבור לחיות בארץ, בין אם לצרכי עבודה או לצורך קבלת מעמד מטעמים אחרים (איחוד משפחות/זוגיות, טעמים הומניטריים). המטרה היא למנוע מאדם להיתקע בארץ ולשהות בה שלא כדין.

חשש לעבודה לא חוקית: ישנו חשש שהזר מבקש להגיע לישראל על מנת לעבוד בה שלא כדין, או ללא היתר (למשל, מרבית התיירים, המקבלים רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, אינם רשאים לעבוד בישראל). יצוין כי איסור זה חל אף על התנדבות

שהייה שלא כדין בעבר: שהייה שלא כדין בעבר היא אינדיקציה עליה יכול פקיד ביקורת הגבולות להסתמך כעילה לסירוב, בפרט אם האדם גורש מישראל או לא הצהיר על שהייתו בישראל בעבר.

פעילות BDS: פעילות במסגרת ארגונים הקוראים להחרים את מדינת ישראל;

ביתר פירוט, ראו את האינדיקציות הקבועות בנוהל הטיפול בעוברים במעברי הגבול הבינלאומיים של ישראל:

א. קיימת בעניינו מניעה ביטחונית או פלילית
ב. הזר הגיע לישראל ולא הוזמן כנדרש בנוהל הטיפול במתן אשרות כניסה מסוג ב/2 (ביקור) בבקשות המוגשות בלשכות הרשות ממדינות המחייבות באשרת כניסה (מס' 5.4.0001) נוהל הטיפול בזרים המבקשים להיכנס ארצה ממדינות הפטורות מאשרת כניסה (מס' 5.4.0003) או כנדרש באחד הנהלים הרלוונטיים
ג. הזר הגיע לבקר את מי שאינו אזרח או תושב קבע.
ד. הזר שיקר בגבול
ה. התעורר חשש מהשתקעות הזר
ו. מטרת כניסתו של הזר אינה ברורה
ז. אי שיתוף פעולה
ח. אשרה לא מתאימה
ט. בני משפחת הזר מדרגה ראשונה מועסקים בישראל כעובדים זרים
י. הזר הגיע ללא אשרת כניסה ואינו פטור ממנה.
יא. הזר הגיע ללא הזמנה מראש כנדרש
יב. הגיע ללא רישיון ביקור כנדרש (במעבר אלנבי)
יג. הזר הגיע למטרת עבודה שלא כחוק
יד. ישנו חשש להפרת הסדר הציבורי
טו. ישנו חשש להתחזות, זהות שאולה, או החלפת זהות
טז. התנהגות אלימה של הזר
יז. חשד לנטל על המדינה
יח. חשד לפעילות מיסיונרית
יט. אי עמידה בדרישות
כ. סירוב כניסה קודם
כא. הזר סיים שהות מרבית כעובד זר
כב. הזר עבד בארץ בעבר אולם הגיע כתייר
כג. שהות יתר
כד. שהיה בלתי חוקית בעבר
כה. פעילות BDS.

טיפול מהיר במי שכניסתו לישראל סורבה

אם סורבה הכניסה במעבר יבשתי (כלומר, לא בשדה תעופה), הזר יוחזר אל צדו השני של המעבר. במקרה של סירוב כניסה לישראל בשדה תעופה, מסורב הכניסה בדרך-כלל יועבר למתקן הכליאה של רשות האוכלוסין (מתקן יהלום), עד אשר תימצא טיסה עליה אפשר להעלותו לצורך הרחקתו (בד"כ ההרחקה תהיה למדינה ממנה הגיעה הזר ישירות לישראל) – תהליך שיכול לקחת בין שעות לימים.

מה עושים? פניה לעורך דין מומחה בדיני הגירה וטיפול בנושא מסורבי כניסה לישראל

נוכח סד הזמנים הקצר בסירובי כניסה, חשוב ליצור קשר מיד עם עורך דין המתמחה בתחום ההגירה על מנת להבטיח טיפול מיידי בניסיון לאפשר את כניסתו של הזר בערבות, או לחלופין תקיפת החלטת הסירוב בפני בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, ובקשה מידית להקפיא את הגירוש וההרחקה מישראל.

מה יעשה עורך דין מומחה בטיפול במסורבי כניסה לישראל?

עורך דין מומחה בטיפול מסורבי כניסה לישראל ובדיני הגירה יכול לבקר את מסורב הכניסה במתקן בו הוא מוחזק. עורך דין יגיש ערר כנגד ההחלטה לסרב את כניסתו לישראל של המסורב לבית הדין לעררים. לאחר החלטה בערר על ידי דיין בבית הדין לעררים, ניתן להגיש על ההחלטה ערעור נוסף לבית המשפט המחוזי.

איזה החלטות יכולות להתקבל בבית הדין לעררים?

כניסתו של המסורב יכולה להיות מאושרת בכפוף להפקדת ערבויות וחתימת ערבות של אזרחים ישראלים. כמובן שהדבר אינו מובטח, אבל פעולה נכונה ומהירה יכולה להוביל לשחרור של מסורב כניסה והבטחת כניסתו לישראל.

היכן יהיה מסורב הכניסה בזמן הדיונים בעניינו?

ככל מי שכניסתו סורבה יהיה במתקן המסורבים בזמן שבקשתו נדונה. ניתן לפנות בבקשה לשחרר את המסורב בערבות, במקרים ייחודיים.

חשוב לפעול מהר בטרם מגורש מסורב הכניסה מישראל!

ניסיון החיים מלמד כי אין טעם לפנות לשגרירויות זרות בישראל על מנת לסייע למסורבי כניסה לישראל, שכן פעמים רבות אין ברצונן או ביכולתן להתערב בעניינים ממין זה, כאשר אין נסיבות קיצוניות, וגם אז בדרך כלל מדובר בסיוע בעניינים של לוגיסטיקה.

אל תנסו לעשות זאת לבד – טיפול בהליכי כניסה לישראל דורש מומחיות של עורך-דין ופעולה מהירה. ערעור על החלטות סירוב כניסה לישראל הוא הליך קשה, אשר דורש לנהלו באופן זהיר ומהיר על מנת לאפשר סיכוי כלשהו להפוך את ההחלטה – ומשכך דורש ליווי וייצוג על ידי עורך דין מסורבי כניסה לישראל, המתמחה בהגירה ובהסדרת מעמד בישראל. ניסיון לפתור את סירוב הכניסה לא ליווי מקצועי צפוי שלא להצליח ועלול לגזול מכם זמן יקר, ולעתים אף להאריך את הכליאה של חבריכם עד לגירושם.

עורך דין המתמחה בתחום ייבחן את התיק ויראה מה עילת הסירוב, ייעץ לכם לגבי הסיכויים והעלויות, וינהל את ההליכים לצורך ביטול ההחלטה של סירוב הכניסה.
סירוב הכניסה לישראל נרשם במערכות רשות האוכלוסין (גם אם אין חותמת בדרכון), ואדם שכניסתו סורבה, לא יוכל במרבית המקרים לשוב ולהיכנס לישראל שנים ארוכות
טיפול במצבים מעין זה דורש הגשת פנייה מוקדמת לרשות האוכלוסין במטרה לאפשר את כניסתו לישראל של אותו אדם.
גם בהליכים כאלה, הסיכויים להצלחה ללא סיוע מקצועי של עורך-דין המתמחה בהגירה הם נמוכים ביותר – שכן נדרשת למידה של סיבת סירוב הכניסה והתאמת הבקשה החדשה לנסיבות על מנת להבטיח שלא תסורב הכניסה פעם נוספת.

מה קורה אם בן משפחתי סורב והורחק מישראל?

בעקרון מי שסורב לא יוכל לקבל ויזה או להיכנס לישראל במשך שנים ארוכות.
אולם. ניתן להגיש בקשה מסודרת לרשות האוכלוסין וההגירה על מנת לבטל את הסירוב, ולאפשר את הגעתו לישראל. עורך דין מומחה בדיני הגירה יגיש את הבקשה בצירוף מסמכים מתאימים על מנת להסיר מעל יקירכם את המגבלה.

משרד עו"ד איתמר צור טיפל במקרים רבים של מסורבי כניסה לישראל והתרת כניסה לישראל לאחר הסירוב, ויש למשרד מומחיות וניסיון ראשונים במעלה בטיפול במקרים מורכבים אלה.

טיפול במסורבי כניסה לישראל