skip to Main Content

עבירות סמים

עבירות הסמים במשפט הפלילי הישראלי נחשבות לעבירות חמורות ובצידן ענישה כבדה. ניהול נכון של ההליך יכול להוות ההבדל בין ענישה משמעותית וקשה, אל בין מצב שבו תיק שמתחיל בקול תרועה, מסתיים כמעט בלא עונש, או בענישה חינוכית, וצופה פני עתיד (שירות לתועלת הציבור, מאסר על תנאי). למידע נוסף – לחץ כאן

סמים מסוכנים אשר מוגדרים ככאלה על פי פקודת הסמים אסורים להחזקה ללא אישור (רוקח למשל). על פי פקודת הסמים המסוכנים ניתן לראות שהמחוקק ביצע הפרדה משמעותית ביותר בין החזקה לצריכה עצמית ובין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית למטרות סחר בסמים, אספקת סמים לאחר, ייצוא סמים ועוד. להמשך קריאה – לחץ כאן

גידול, ייצור או הפקה של סמים הינו אחת מעבירת החמורות בפקודת הסמים, אשר נושאת בחובה עונש מאסר של עד 20 שנה. הסיבה לכך היא התפיסה של המחוקק בישראל ועל פיה כל עבירת סמים מבוססת על גידול, ייצור או הפקה של הסם בתחילתה. להמשך קריאה – לחץ כאן

חומר נחשב לסם מסוכן בישראל על פי "פקודת הסמים המסוכנים". המחוקק בישראל מחליט אילו חומרים נחשבים לסם מסוכן והם מתווספים לפקודה לפי ההחלטות. להמשך קריאה – לחץ כאן

כתב אישום

הגישו נגדך כתב אישום? התנהלות נכונה, ונסיבות משפטיות מתאימות יכולות להוליך לביטול כתב אישום, כמו גם מחיקה או חזרה מכתב אישום, במעמד הדיון הראשון שנקבע בתיק. להמשך קריאה – לחץ כאן

מהו שימוע לפני הגשת כתב אישום? שימוע הוא הליך אשר במסגרתו יכול חשוד, לשכנע את התביעה שלא להגיש נגדו כתב אישום, בעבירת פשע. להמשך קריאה – לחץ כאן

הכנה וליווי בחקירה במשטרה

חקירה במשטרה – סוגי זימונים לחקירה במשטרה ומה עושים? חקירה במשטרה היא אירוע מלחיץ, שחלקינו רואים רק בסדרות. האמת היא שככל שאדם רואה בעצמו כאדם נורמטיבי, כך יתקשה יותר במעמד של חקירה משטרתית. להמשך קריאה – לחץ כאן

מעצרים

מעצר לצורכי חקירה הוא מקרה בו נעצר אדם בלא שהוגש נגדו כתב אישום והוא בגדר חשוד בלבד. מהסיבה הזאת חשוב להגן עליו ולמנוע פגיעה בזכויותיו על ידי המשטרה ורשויות אכיפת החוק. להמשך קריאה – לחץ כאן

מעצר ימים מתייחס לעבירות פליליות מסוג עוון או פשע, כאשר מדובר על מעצר למשך תקופת חקירת החשוד בלבד, לפני קבלת ההחלטה אם להגיש נגדו כתב אישום. מעצר ימים הוא השלב הראשוני בהליך הפלילי, מטרתו לסייע בצורכי חקירה והוא ניתן לתקופה קצובה של עד 15 ימים בכל פעם מלבד מקרים חריגים. להמשך קריאה – לחץ כאן

עבירות מין

עורך דין פלילי איתמר צור יסביר על עבירת הטרדה מינית, מהו העונש בצידה, מהי הטרדה מינית, וכיצד נמנע מלהסתבך בחשדות לביצוע עבירה כזאת. להמשך קריאה לחץ כאן

שינוי עילת סגירה

נחקרתם במשטרה בחשד לביצוע עבירה, והתיק נגדכם נסגר? האם יש לכם רישום פלילי? התשובה בקצרה היא כי במרבית המקרים, נותר לחובתכם רישום משטרתי. כעת יסביר עורך דין פלילי איתמר צור מהי משמעות הרישום המשטרתי וכיצד ניתן להתמודד עם רישום שכזה ולבצע מחיקת רישום משטרתי ולמעשה למחוק אותו מהמרשם הפלילי שלכם. להמשך קריאה לחץ כאן

רשויות החוק מנהלות רישום של ההליכים הפלילים אשר התרחשו בעניינו של כל אדם,כאשר אדם אשר מזומן לחקירה במשטרה בחשד לביצוע עבירה פלילית יפתח כנגדו תיק פלילי במשטרה. מה זה רישום פלילי? להמשך קריאה לחץ כאן

מהי התיישנות רישום פלילי וכיצד מוחקים אותו לגמרי? הרישום הפלילי בעניינו של כל אדם ואזרח במדינת ישראל מוסדר בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א -1981 – באותו חוק נמצאים גם הכללים להליך התיישנות רישום פלילי והליך מחיקת רישום פלילי באותו החוק מוסדרת גם רשימת הגופים שיכולים לקבל מידע בעניין רישום פלילי שלנו האזרחים, ומתי ובאיזה נסיבות הם יכולים לעשות כן. להמשך קריאה לחץ כאן