skip to Main Content

נהיגה בשכרות היא אחת העבירות השכיחות בדיני התעבורה, אך גם החמורות שבהן, בגלל שאנשים רבים נורמטיביים לא מודעים לכמות האלכוהול בגופם, ונוהגים לאחר ששתו "מעט". לפי החוק כמות אשר יכולה להיות קטנה בעיניהם, נחשבת כבר לנהיגה תחת השפעת אלכוהול אם עברה את הרף הקבוע בו.

משטרת ישראל מבצעת אכיפה במחסומי דרכים, במוקדי בילוי ובצד הדרך בשביל לאתר נהגים אשר נוהגים בשכרות, וכל אדם אשר מתחיל לנהוג צריך להיות מודע לסכנה. במאמר הבא נסביר מהי העבירה, מהם העונשים וכיצד ניתן להקל על העונש ואף לבטל את האישום.

מהי עבירת נהיגה בשכרות?

נהיגה בשכרות מוגדרת לפי פקודת התעבורה ("חוק נהיגה בשכרות") כך:

 1. מי שבדיקת דם נמצא בדמו 50 מ"ל אלכוהול לכל ליטר דם.
 2. מי שריכוז האלכוהול באוויר נשוף אותו הוא נושף למכשיר ייעודי "ינשוף" הוא מעל ל- 240 מיקרוגרם אלכוהול לליטר.
 3. חשוב לדעת! רשויות האכיפה מגישות כתבי אישום רק נגד מי שריכוז האלכוהול בבדיקת הנשיפה שערכו הוא 290 או יותר.

כמויות האלכוהול בבדיקת אוויר ננשף והשלכותיהן:

ערכי הבדיקה במק"ג לליטראוכלוסיה רגילהאוכלוסיות מיוחדות (*)
מתחת הרףשיפור האפשרות להסדר מקל, עם הגדרת "נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים" שיפור האפשרות להסדר מקל, עם הגדרת "נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים"
5050 עד 240 מיקרוגרם מותרהרף שאין לעבור. מעבר לו המצב יוגדר כ"נהיגה בשכרות"
240הרף שאין לעבור. מעבר לו המצב יוגדר כ"נהיגה בשכרות"אסור
290הרף בפועל, להגשת כתבי אישוםאסור וחמור במיוחד - בערך פי 6 מהרף לאוכלוסיות אלה
מעל הרףפוטנציאל לפסילת רישיון ממושכת יותרפוטנציאל לפסילת רישיון ממושכת יותר

(*האוכלוסיות המיוחדות הן כאמור נהג חדש, נהג שטרם מלאו לו 24 שנים ומי שנהג ברכב מסחרי או עבודה שמשקלו כמוגדר בחוק או ברכב ציבורי)

נהיגה בשכרות – השתלשלות העניינים: מהעיכוב עד למשפט בבית המשפט לתעבורה:

אז מה הוא התהליך הכולל לאחר עבירה זו? נראה במרשם הבא ואחר כך נבין מה ניתן לעשות בכל שלב:

נהג נעצר לבדיקה, ולאחר מכן מעוכב על ידי שוטר ומתבקש לבצע בדיקת נשיפון. אם יש יש אינדיקציה לאלכוהול הנהג יידרש לבצע בדיקת מאפיינים ולבחון את התנהגותו. בהמשך יידרש לבצע בדיקת ינשוף. אם יתגלה כי רמת האלכוהול בנשיפה היא מעל למותר בחוק הנהג ייחקר, אחרי כן ייערך בעניינו שימוע בפני קצין משטרה בנוגע ותיתכן לפסילה מנהלית לרישיון הנהיגה עד חודש ימים—לאחר מכן יזומן למשפט ויוגש נגדו כתב אישום.

עורך דין איתמר צור מסביר על עבירת נהיגה בשכרות

הגדרת שיכור בפקודת התעבורה: מי נחשב לשיכור?

סעיף 64ב לפקודת התעבורה הגדיר ארבעה מקרים בהם ייחשב אדם לשיכור:

 1. מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על רכב.
 2. מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף סם מסוכן.
 3. מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
 4. מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שרמת האלכוהול בדם נמוך מהסף המרבי שנקבע בתקנות.

מהי משמעות סוגי השכרות השונים בעבירת נהיגה בשכרות?

המשמעות עבורנו הנהגים היא שגם מי שנוהג כשיש לו ממצאי סם למשל מריחואנה בשתן או בדם, וגם מי שיש לו בגוף אלכוהול מעל לרמה המותרת ייחשב לשיכור!

ראו לעניין זה מאמר בנושא נהיגה תחת השפעת סמים.

 

נהיגה בשכרות

מהו העונש הקבוע בחוק בנושא נהיגה בשכרות?

לעבירה זו יש עונש מינימום, לפי סעיף 39(א) לפקודת התעבורה הקובע כי העונש למי שהורשע בעבירה זו:

 דינו – בנוסף לכל עונש אחר –

"פסילה מקבל החזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע בעבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר"

זאת אומרת פסילה למשך שנתיים ללא הבחנה בין כמויות רבות (למשל 450 ומעלה, או מעטות יחסית , עד 350) וארבע שנים אם הורשע בשנה האחרונה בעבירה זאת.

שימו לב, ככל שהכמות האלכוהול שנמצאה בגוף נהג עוברת את הרף, עונש הפסילה הינו ללא הבחנה בין כמויות גדולות וקטנות! גם אם יש לכם יכולת שתיה גדולה, החוק קובע מידה אחת לכלל הנהגים, אשר מחשיבה נהג כשיכור.

האם באמת אין הבחנה בין הכמויות בעבירת נהיגה בשכרות?

בפועל, יש משמעות לכמויות האלכוהול בנשיפה שלנו.

כמות גבוהה יותר, גורמת לתביעה להתעקש לקבוע פסילה ארוכה. כמות נמוכה יותר מוסיפה כמובן ליכולת עורך דין מומחה בדיני תעבורה יכול להגיע להסדר טיעון מקל בעזרת אמצעים שונים, והמרת העבירה לעבירה, הנושאת בחובה פסילה קצרה הרבה יותר, והיא עבירת נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

נהיגה בשכרות: אוכלוסיות מיוחדות

שימו לב כי אם אתם שייכים לאוכלוסיות מיוחדות אשר עבורן רף האכיפה יהיה נמוך יותר בשביל עבירה זו, לפי סעיף 64ב (3א) לפקודת התעבורה יוגש נגדכם כתב אישום ותחשבו שיכורים גם אם מצוי אלכוהול בריכוז העולה מעבר ל- 50 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף או 10 מיליגרם ב-100 מיליליטר דם.

אלה האוכלוסיות המיוחדות:

 1. נהג חדש.
 2. נהג שטרם מלאו לו 24 שנים.
 3. נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב מעל 3500 ק"ג.
 4. נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי.

נעצרתי לבדיקת נהיגה בשכרות, מה קורה עכשיו?

כמו בעבירות פליליות, גם בעבירה זו יש משמעות רבה לכל שלב בהליך, לתקינותו, ולהתנהגותכם. שימו לב לכל פרט, והתייעצו עם עורך דין.

שלב ראשון בבדיקת נהיגה בשכרות: הנשיפון

הנשיפון הוא מכשיר אשר מהווה אינדיקציה ראשונה לקיום אלכוהול וכתוצאה מכך נהיגה בשכרות. התהליך מתבצע דרך נשיפת הנהג, וכיום המשכיר אף יכול להראות את הכמות. למרות זאת, מדידת הכמות דרך המכשיר לא תשמש כראיה בבית המשפט. מכשיר הינשוף מורכב מצינורית אליו נושף הנהג איור מראותיו, אשר נכנס אל תא מדידה ומתוך המכשיר יוצא פלט, כמו קבלה או תוצאת בדיקת א.קג, אשר בו רשומה כמות האלכוהול בריאות הנהג. יחידת המדידה היא מק"ג, והכמות שבה מתבצעת אכיפה והגשת כתב אישום היא 290 מק"ג.

חשוב לדעת כי בשביל לקבל תוצאה של כמות האלכוהול בגוף הנהג יש לבצע שתי בדיקות רצופות, והתוצאה הנמוכה בין השתיים תחשב לקובעת. כמובן שכל נהג שמעוכב בחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול נדרש לבצע בדיקת נשיפה.

כיול מכשיר הינשוף לפני בדיקת נהיגה בשכרות

המשטרה מחויבת לכיול הינשוף כל יום בתחילת המשמרת, וכן לבצע בדיקות חצי שנתיות לתקינותו. על השוטר לבדוק האם כלי המדידה- הינשוף עבר כיול בהתאם לתקנות. עם זאת, ניתן להפריך את תוצאת הבדיקה באמצעות עורך דין מומחה בדיני אלו אשר מחפש כשלים אפשריים במקרה, ובדוחות בעניין הנהג בשביל לפגוע באמינות הבדיקות שנעשו.

שלב שני: בדיקת מאפיינים

אם נכשלתם בבדיקה, השלב הבא הוא בדיקת מאפיינים. זוהי בדיקה שבה השוטר מורה לכם לבצע מספר פעולות בשביל להתרשם באופן ישיר ממידת השכרות שלכם לדעתו. הבדיקה כוללת את הדברים הבאים:

 1. עמידה יציבה
 2. הליכה בקו ישר
 3. הבאת אצבע ימין ושמאל אל האף
 4. התרשמות כללית של השוטר- ריח אלכוהול, דיבור לא ברור ועוד מאפיינים הניתנים לבחינה בעיני השוטר.

האם בדיקת מאפיינים יכולה לבוא לזכותי אם עברתי בהצלחה?

התשובה היא מעט מסובכת. מצד אחד, מי שבדיקת המאפיינים שלו מצוינת, עדיין לא יזכה להנחה מעובדת היותו "שיכור" לפי כמות האלכוהול שנמצאה אצלו בגוף.

אולם, פעמים רבות, התביעה נוטה לייחס חשיבות במידת הנכונות שלה להגיע להסדרים מקלים יחסית בעבירת נהיגה בשכרות, למי שנראה כי בדיקת המאפיינים שלו הינה טובה, והוא לא היה במצב "שכרות בפועל" לפי התנהגותו.

האם אפשר להתנגד לביצוע בדיקת מאפיינים?

יש לזכור כי בדיקת מאפיינים אינה מחויבת בחוק, אלא לפי נוהל משטרתי, לכן מי שבטוח שהוא ייכשל, יכול לסרב לבצעה. מובן כי גם לזה לא יתייחסו הרשויות בסלחנות.

מהו משמעות סירוב לבדיקת נהיגה בשכרות?

משמעות סירוב לביצוע בדיקת שכרות הינו יצירת חזקה שיפוטית כי נהגתם בשכרות! הכוונה היא כי סירוב לבדיקה ייחשב שנהגתם בשכרות, ועצם הסירוב יהווה ראיה לשכרותכם. כך יוכל בית המשפט להרשיע אתכם בשל כך בעבירת השכרות מבלי שתוכלו לטעון כי לא הייתם שיכורים.

האם לא ניתן לסתור זאת?

לא ולא! שימו לב לפסק הדין הבא שבו ייצג עורך דין צור לקוח אשר הואשם בעבירה בשל סירוב לבצע בדיקת ינשוף. עורך דין צור טען לכשלים ראייתיים לעניין הסירוב, והוכיח כי לא היה מדובר בסירוב כמשמעותו. בשל כשלים אלה, הומרה העבירה לעבירה פחותה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים והעונש היה 5 חודשי פסילה בלבד, בניקוי הפסילה המנהלית!

לאחר בדיקת נהיגה בשכרות- שימוע ופסילה מנהלית

מי שנמצא בבדיקת הינשוף כי הוא נהג בשכרות, יזומן לשימוע בפני קצין משטרה, אשר יערך עד 3 ימים לאחר המקרה. במהלך תקופה זו, יבחן הקצין אפשרות להחרים את רכב הנג השיכור לכאורה וכן לקבוע פסילה מנהלית. 

מהי פסילה מנהלית במקרה נהיגה בשכרות?

פסילה מנהלית היא פסילה ראשונית אשר תתבצע עוד בטרם הנשפט הנהג והורשע. בהליך זה יבחן הקצין אפשרות להחרים למשך הפסילה את רכב הנהג אשר שימש לביצוע העבירה. בשלב זה הקצין ישקול את הדברים הבאים:

מסוכנות הנהג – מניעת סכנה לציבור מהמשך נהיגת הנהג, רכיב זה יכול להיקבע ע"י העבר התעבורתי.

ראיות לכאורה לעבירה – ראיות לכאורה יכולות להיות דוח הפעולות של  השוטר בשטח, ובדיקת הינשוף.

לכמה זמן תהיה הפסילה המנהלית?

בעבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול – 30 ימים

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – הקצין רשאי לקבוע פסילת רישיון הנהג ל- 60 ימים;

עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – פסילת רישיון ל- 90 ימים;

 • שים לב: באם לא תופיע לשימוע בפני הקצין יש לקצין אפשרות לפסול אותך בהעדרך.

חשוב לדעת: פסילה מנהלית היא פסילה לכל דבר ומי שייתפס נוהג בזמן פסילה מנהלית יזכה לעונש חמור. עם זאת, נזכור כי הפסילה המנהלית תחשב בסוף לחלק מהפסילה שתיגזר על הנהג אם יורשע ורישיונו ייפסל. זאת אומרת שאם נפסלתם לחודש, ונגזרה עליכם חצי שנת פסילה, אז מתוך 6 חודשי הפסילה, יורד חודש שכבר ריצתם בפסילה המנהלית.

נתפסתם נוהגים בשכרות ? שואלים מה עליכם לעשות? כנסו עכשיו! עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות - איתמר צור
נהיגה בשכרות – ייעוץ מעורך דין וייצוג משפטי

עורך דין מומחה לעברות אלה יכול מצוא פגמים וכשלים בהליך שתואר כאן, עד למצב שבו ייתכן ויבוטל כתב האישום, או במקרים רבים בשביל להצליח ולהמיר את העבירה, לעבירת "נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים" אשר העונש עליה הוא מופחת מאד ויכול להסתיים בחודשי פסילה ספורים.

כך למשל ראו פסק דין נוסף של משרדו עורך דין נהיגה בשכרות איתמר צור אשר בהם ייעוץ משפטי ומשא ומתן בלתי מתפשר עם התביעה הוביל לשינוי העבירה והמרתה לעבירת נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים והתוצאה היא ענישה מקלה.

ראו תיק חמור בנושא נהיגה בשכרות ברמה של  668 מק"ג וללא ביטוח בתוקף שהומרה אף היא לעבירת נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים בשל כשלים ראייתיים עליהם הצביע עורך דין נהיגה בשכרות איתמר צור נגזרו על הנאשם שישה חודשי פסילה בלבד.

שימו לב לכמות האלכוהול הגבוהה אשר מצויה בחומר הראיות, ועדיין זו התוצאה הסופית.

נהיגה בשכרות: כשלים ראייתיים

מה יבדוק עורך דין תעבורה ממוחה לעבירות נהיגה תחת השפעת אלכוהול? 

 1. האם מכשיר הינשוף כויל כפי שצריך?
 2. האם השוטרים פעלו לפי התקנות והנהלים – למשל המתנה ל- 15 דקות בין העיכוב לבדיקת הינשוף.
 3. האם בין העיכוב לבדיקה הנהג לא אכל שתה, הקיא, עישן ועוד.
 4. האם כל המסמכים בתיק נחתמו כדין, וכל השוטרים בצעו עבודתם ותיעדו אותה כפי שצריך.

משמעות הכשלים בעבירת נהיגה בשכרות: זיכוי או הסדר מקל

עורך דין מקצועי נגד רשויות התביעה צריך למצוא כשלים אפשריים, וחשוב לדעת, שבמקרים אלו, בייחוד בפעם הראשונה, יש סיכוי גבוהה מאוד לסיים את התיק בפסילה מופחתת באמצעות המרת העבירה לעבירת נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

במקרה זה, ממירה התביעה את הסעיפים שלעיל, בסעיף אישום קל יותר- "נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, כאשר בסעיף זה אין חובת פסילה לשנתיים, אלא, 3 חודשים ומעלה! היכולת לעשות זאת תלויה בבחינת החומר הראייתי, ומשא ומתן מול התביעה.

ככל שאתה, הנהג, כופר בעצם ביצוע העבירה, או אם עורך הדין רואה שיש בתיק כשלים מהותיים שיכולים להוביל לזיכוי, הרי שניתן גם לנהל את התיק, ולקבל פסק דין וזיכוי מלא. לא ניתן לקבוע מראש לאן התיק יגיע, ואיזה ראיות יש בתוכו, לכן צריך לבחון כל חומר בטרם מגבשים עמדה שכזו.

נהיגה בשכרות – שאלות ותשובות

מה העונש הקבוע בחוק על נהיגה בשכרות?

העונש המינימום לנהג אשר מורשע בעבירה זו בבית המשפט הוא 2 שנים פסילת רישיון נהיגה בפועל! על פי סעיף 39(א) לפקודת התעבורה הקובע כי העונש למי שהורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, ללא הבחנה בין כמויות רבות (למשל 450 ומעלה, או מעטות יחסית , עד 350) וארבע שנים אם הורשע בשנה האחרונה בנהיגה בשכרות. למידע המלא פנו עוד היום לייעוץ על ידי עורך דין נהיגה בשכרות איתמר צור!

מה כוללת בדיקת נהיגה בשכרות?

ההליך הוא מרגע שנהג מעוכב הוא נבדק תחילה במכשיר הנשיפון אשר נותן אינדקציה לגבי הימצאות אלכוהול בדם. במידה ונמצא אלכוהול במכשיר הנשיפון, השוטרים יעשו לנהג בדיקת מאפיינים, כלומר עמידה יציבה,
הליכה על קו ישר, הבאת אצבע ימין ושמאל אל האף. לאחר בדיקת המאפיינים, יעבור הנהג לבדיקת הינשוף, אשר יקבע אם הוא שיכור או לא!

האם מותר לסרב לבדיקת השכרות?

נהג אשר מסרב לבדיקת ינשוף יחשב שיכור, אסור לסרב לבדיקת הינשוף - השוטר באירוע יסביר לנהג את השלכות הסירוב בשפה מאד ברורה, ואם לא יעשה כך מדובר בכשל מהותי!
למידע נוסף חייגו לעורך דין נהיגה בשכרות איתמר- בטלפון 050-7246247

מה הכמות אשר מותר לשתות?

ובכן החוק מדבר על 240 מ"ג בליטר אויר נשוף, המשטרה התחילה לאכוף את החוק החל מ 290 מ"ג כולל!

בדיקת הנשיפה - האם חובה לבצעה?

מי שמעוכב בחשד לנהיגה בשכרות נדרש לבצע בדיקת נשיפה.

נתפסתם נוהגים בשכרות? מה עושים? איך יוצאים מזה?

אתם חייבים ייצוג עו"ד מקצועי. העונשים על נהיגה בשכרות היא מהחמורות שיש, מוזמנים ליצור קשר עם עורך דין נהיגה בשכרות איתמר צור 050-7246247 ונשמח לעמוד לרשותכם

מה עוד עלולים לקבל בעקבות נהיגה בשכרות, מלבד פסילת רישיון?

יש לא מעט אפשרויות נוספות, כוללות עונש של ביצוע עבודות שרות או מאסר על תנאי. קנסות עשויים להיות בגובה של אלפי ש"ח בודדים, במיוחד אם מדובר בעברות חוזרות של נהיגה בשכרות (ובכלל, גובה הקנסות תלוי בנסיבות ובשיקול דעתו של השופט). כמו כן, סירוב לבדיקת שכרות או נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול, יתבטאו בקבלת 10 נקודות. כמובן, בצבירת 12 עד 22 נקודות תידרשו לבצע קורס נהיגה נכונה (שנקרא בעבר "קורס נהיגה מונעת"). התליית רישיון במצבים חוזרים של נהיגה בשכרות, עשויה להיחשב כהתלייה מסיבות רפואיות ולדרוש בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

האם מדובר בעברה פלילית? ברישום פלילי?

עבירות תעבורה רגילות, תהיינה במרשם תעבורה. לא במרשם פלילי. כך גם לגבי עברה של נהיגה במצב של שכרות. עם זאת, נהיגה בשכרות כרוכה במקרים רבים בעברות נוספות, כולל מצבים חמורים של תאונות ואף תאונות עם הרוגים. כך שצריך לקחת בחשבון, את התמונה הכללית של האירוע. אגב, גם ללא הגשת כתב אישום והרשעה, עצם המעורבות בחקירה פלילית מתבטא בכך שיש לכם "רישום פלילי". לכן חשוב סיוע עורך דין, גם בהקשר של מחיקת רישום פלילי, שהוא בהחלט אפשרי בנסיבות מסוימות. נזכיר, כי קיומו של רישום פלילי לאדם, הוא מצב שעשוי להפריע לו בחיים באופנים רבים. למשל, בקבלה לעבודות מסוגים מסוימים.

עד כמה משנות את התמונה נסיבות המקרה?

עשוי להיות הבדל דרמטי, בין התוצאות של מקרה נהיגה בשכרות בנסיבות שונות. ראשית, זה תלוי בכם: אם אתם נהגים חדשים, הגישה כלפיכם תהיה מחמירה יותר. כך גם לגבי נהגים מ"אוכלוסיות מיוחדות" נוספות, אשר כוללות נהגים צעירים (מתחת לגיל 24, נהגי רכב ציבורי או נהגי רכב מסחרי או עבודה, מעל למשקל מוגדר בחוק). שנית, ישנן נסיבות המקרה עצמו, מבחינת נזק שאולי נגרם לאנשים אחרים בסביבתכם, רכבים אחרים וכדומה. ישנו גם הבדל מהותי, בין נהג שזו עבירה ראשונה מסוגה עבורו, לבין עבריין תחבורה סדרתי וכמובן, מי שנתפס נוהג בשכרות שוב ושוב. נקודות אלה ונוספות, יכולות לעשות הבדל גדול מבחינת החלטה על עונשים, קבלתם בפועל או על תנאי ולגבי מידת חומרתם.

פנו עוד היום לייעוץ משפטי של עורך דין נהיגה בשכרות איתמר צור מומחה בייצוג בבתי המשפט לתעבורה בעבירות אלה – בטלפון – 050-7246247