skip to Main Content

נהיגה תחת השפעת סמים

מחקרים מוכיחים כי נהיגה תחת השפעת סמים ואלכוהול פוגעת בקבלת ההחלטות הנהג ובמהירות התגובה. לכן אין זה פלא שהאכיפה והענישה בתחום זה מחמירה מאוד עם הנאשם. נהג המואשם בעבירה זו עלול למצוא עצמו במעצר תחת חקירות אינטנסיביות, עצור בתנאים קשים ומוחזק לעיתים שעות רבות. חוויה זו עלולה להיות טראומטית לכל אדם - אשם וחף מפשע.

בשנים האחרונות חלה עליה במספר הנהגים המואשמים בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים, וכתוצאה מכך חלה החמרה בענישה בתחום זה. נהג המואשם בעבירה זו עלול לשאת בהשלכות קשות כמו שלילת הרישיון לשנתיים, קנס כבד, ואפילו מאסר בפועל לתקופה ממושכת. אז איך אפשר לצאת מזה? עורך דין איתמר צור מסביר על עבירה זו.

הגדרת החוק בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים


לפי סעיף 64(ב)(א)(2) לחוק העונשין תשל"ז-1977 נהיגה תחת השפעת סמים מוגדרת כך: "מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן". כלומר החוק אינו מתייחס לכמות הסם ולסוגו הנמצא בגוף הנהג, אלא עצם הימצאות סם בגוף הנהג היא עבירה על החוק.

דרישת שוטר לבדיקת נהיגה תחת השפעת סמים


השאלה הראשונה והחשובה ביותר היא מתי רשאי שוטר לדרוש מנהג לבצע בדיקה לגילוי סמים? יש לכך שלוש אפשרויות:

1. כאשר יש חשד סביר שהנהג נמצא תחת השפעת סמים: במידה ושוטר חושד בהתנהגות מוזרה מצג הנהג, מוצא סמים גלויים ברכב , או רואה את הנאשם יוצא ממתחם הנחשב לתחנת סמים יש באפשרותו לדרוש מהנהג לבצע בדיקה. עורך דין המתמחה בעבירות נהיגה תחת השפעת סמים יוכל להוכיח בעזרת טענות משפטיות וראייתיות כי חשד זה לא הצדיק עריכת חיפוש ובדיקת סמים, ואף יוכל להביא לפסילת הבדיקה. כך למשל יוכל עורך הדין לבחון את חומר החקירה בתיק ולשאול את השאלה העיקרית: האם מעשי הנהג הצדיקו עריכת חיפוש. כך למשל, נסיעה ממתחם הנחשב כתחנת סמים אינו בהכרח מצדיק עריכת חיפוש וייתכן כי ניתן יהיה לפסול ראיות שהתקבלו.

2. כאשר יש מידע מודיעני בנוגע לנהג הנוהג תחת השפעת סמים: משטרת ישראל, יחידות משטרת התנועה והיחידה המרכזית לתנועה מבצעים מארבים מתוכננים כנגד מי שיש בעניינו מידע מודיעני כי הוא משתמש בסמים (כולל מריחואנה) ונוהג לאחר מכן. גם במקרה זה אין להשלים עם הממצאים ללא מאבק. עורך דין המתמחה בעבירות אלו צריך לבחון האם המידע המודיעיני שהתקבל אכן הצדיק בדיקה.

3. לאחר תאונות דרכים: החוק מתיר לשוטר לערוך בדיקה לגילוי סמים לאחר שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים.

בדיקות נהיגה תחת השפעת סמים בשל חשד סביר


רק במידה ואחת משלושת החשדות לעיל התקיימה למשטרה תינתן סמכות לבצע בדיקת איתור סמים בגוף הנהג, באמצעות מתן דם ושתן. בדיקות אלו בלבד מוסמכות לבדוק קיימות סמים בגוף הנהג, ונותנות תוצאה הכוללת מדדים וסוג הסמים.

אם זאת, חשוב לציין כי בדיקת דם איננה תקפה בשטח משום ששוטר איננו מוסמך לבצע דגימת דם ולכן היא לא נלקחת בשטח. בנוסף, בדיקת דם נחשבת פולשנית בהרבה משאר הבדיקות ולכן העדיפות היא לבדיקת שתן. בדיקת דם תילקח רק באמצעות גורם רפואי מוסמך ותתבצע רק במתחם רפואי או בתחנת המשטרה.

נהיגה תחת השפעת סמים: בדיקות נוספות


בדומה לנהיגה בשכרות, גם כאשר קיים חשד לביצוע עבירת נהיגה תחת השפעת סמים, השוטר יבדוק האם הנהג מצליח לבצע פעולות פשוטות המעידות על חוסר כשירות לנהיגה בכביש. במהלך הבדיקה יצטרך הנהג לעמוד זקוף, ללכת בקו ישר, להניח אצבע על האף בעיניים עצומות ועוד. כך השוטר בוחן את יציבות הנהג מתוך הנחה שאדם שהשתמש בסמים יתקשה לשמור על יציבות וביטחון. בנוסף השוטר ינהל שיחה קצרה עם הנהג לבדיקת רמת הפיקחות שלו, וינסה לזהות האם יש החשוד מריח מסמים ואלכוהול.

בדיקה בלא חשד סביר


לכאורה ללא חשד סביר שוטר איננו יכול לדרוש מאף אדם לבצע בדיקת עבירת נהיגה תחת השפעת סמים. עם זאת תיקון לפקודת התעבורה מסמיך שוטר לבצע בדיקת רוק לאיתור סמים, במקרים בהם השוטר לא בטוח ברמת פיקחות הנהג, וזאת אף בלא חשד סביר.

בדיקת רוק יכולה להראות הימצאות סמים בגוף באופן דיכוטומי, בין אם קיימים ובין אם לא, אך לא כמות וריכוז בדם. במידה ותוצאות הבדיקה יוצאות חיוביות המשטרה יכולה לדרוש לבצע בדיקות ספציפיות, ופולשניות יותר- דם ושתן.

בנוסף לכך, במידה ושוטר עורך חיפוש ברכב ללא שום חשד סביר ומידע מודיעני, הרי שאין זה בסמכות השוטר לבצע חיפוש, והוא נחשב כחיפוש לא חוקי. תהליך זה יכול להביא לפסילת הממצאים בבית המשפט. ראינו בעבר מקרים שבהם שוטרים שערכו חיפושים לא חוקיים והראיות שהתגלו נפסלו, והנהגים זוכו.

נהיגה תחת השפעת סמים

 

סירוב לביצוע בדיקת דם ושתן


נהג אשר חשוד בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים, אינו רשאי לסרב לדרישת שוטר למתן בדיקת דם ושתן. מעבר לכך, אם הנהג יבחר לסרב, יוגש כנגדו כתב אישום בגין נהיגה בשכרות, זאת בשל אותו סירוב. משמעות הסירוב יכולה להיות קטלנית מפני שבית המשפט עלול למצוא את הנהג אשם והוא יאלץ לשאת בעונש פסילת רישיון ומינימום שנתיים בכלא. עם זאת, בשום מקרה אין להודות בפני השוטר בעבירה! הסיבה לכך היא שהודאה באשמה יכולה לשמש את השוטרים כחשד סביר, אשר תופנה כפלי הנהג במהלך המשפט.

מתי נהג ייחשד בעבירה זו?


בניגוד לאלכוהול אשר אינו ניתן לגילוי ברף גבוה לאחר מספר שעות, נהיגה תחת השפעת סמים שונים עלולה להשאיר עקבות בגוף. אלו יתגלו בבדיקות שונות גם לאחר תקופה ארוכה, לעיתים גם אחרי מספר שבועות. המשמעות היא כי ייתכן שהנהג השתמש בסמים לפני ימים רבים, אך בעוד ההשפעה הפיזית כבר חלפה, בבדיקות עדיין יתגלו עקבות הסם הדם הנהג.

החוק והפסיקה בישראל קובעים כי חזקה בנוגע לכל מי שיתגלו בתוצאות הבדיקה שלו סמים משמע הוא נוהג תחת השפעת סמים, גם אם בפועל חלפו ימים ארוכים מאז צרך סמים. יש לשים לב כי חזקה זו איננה מוחלטת ואף ניתנת לסתירה. ניתן למנוע הגשת כתב אישום והבאה לזיכוי במקרים בהם אדם נהג תקופה ארוכה לאחר שימוש בסמים באמצעות בדיקות סותרות. כדי לעשות כן יש לבחון את הבדיקה, כמות הסם שנמצאה בבדיקה, סוג הסם  וכן הריכוז שנמצא.

עבירת נהיגה תחת השפעת סמים ועישון פסיבי


כיום, רף האכיפה בגין הימצאות שרידי מריחואנה בגופנו הוא 15 ננגורם. רף זה הוא נמוך מאוד ולכן אין תרחיש בו יימצאו שרידי סם בבדיקת דם ושתן רק בעקבות עישון פסיבי, וכמובן שאין סבירות שאזרח ימצא אשם בנהיגה תחת השפעת סמים.

העונש בגין נהיגה תחת השפעת סמים


לנהגים אשר הואשמו בעבירה זו ושואלים מה קורה אחרי הגשת כתב אישום, התשובה היא פשוטה. עם הגשת כתב האישום והזמנת הנהג לדין, רשאי קצין משטרה לפסול רישיון נהיגה של הנאשם באופן מידי ל - 30 יום. במקביל הקצין יוכל להורות השבתת רכב הנהג ל- 30 ימים גם כן. בתום ההליך, במידה ובית המשפט יחליט להרשיע בעבירת נהיגה בשכרות- כעבירת נהיגה תחת השפעת סמים, העונש הצפוי המינימלי הוא פסילת רישיון הנהיגה של הנאשם, פסילה על תנאי, קנס, מאסר על תנאי ועוד.

במקרי נהיגה תחת ההשפעת סמים לתקופה של מעל 12 חודשים , כאשר רישיון הנהיגה נפסל, קבלתו חזרה תתאפשר לאחר ביצוע מספר תנאים. תחילה, נהגים שהורשעו בעבירה זו יזומנו לבדיקת כישרות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. רק לאחר שעברו את המבדק בהצלחה יוכלו לבצע 2 מבחנים נוספים: מבחן עיוני ומבחן מעשי.

לשם ההמחשה, זה היחס מבחינת נקודות תעבורה, בין נהיגה תחת השפעת סמים לבין כמה עברות תנועה אחרות:

עברה
(הראשונות, בנפרד ממצב נהיגה תחת השפעת סמים)
נקודות
נהיגה על מדרכה2
עקיפה מימין4
נהיגה ללא רישיון רכב6
עקיפה בראות לקויה8
נהיגה תחת השפעת סמים10

עורך דין תעבורה מומחה בעבירות נהיגה תחת השפעת סמים


כפי שנראה, אם מצאו לנהג שרידי סם בדם ובשתן, נטל הראייה עובר אליו, והוא יצטרך להוכיח שלא נהג תחת השפעת סמים. בכל מקרה כזה חשוב לדעת כיצד להתנהג בשביל להתמודד עם החשד. תמיד עדיף להתייעץ עם עורך דין תעבורה מומחה נהיגה תחת השפעת סמים כדי לא להגיד דברים מוטעים בחקירה ואפילו ליד הרכב, ולזכור שכל מילה משמעותית יכולה לשמש נגד הנהג בבית המשפט.

עורך דין איתמר צור מייצג בבית המשפט לתעבורה, והצליח להביא במקרים רבים לזיכוי, וביטול כתב האישום. במקרים שונים בהם יש ראיות חזקות הצליח עו"ד איתמר צור להביא להמרת העבירה לעבירה קלה יותר ולענישה מופחתת.

נתפסת בחשד לעבירת נהיגה תחת השפעת סמים? התייעץ עם עורך דין מקצועי המומחה בייצוג בעבירות שכאלה, אשר יילחם עבורך ויעשה את המירב שיביא לזיכוי ובמקרים מסוימים ענישה מקלה. פנו היום - לייעוץ ראשוני - לעורך דין איתמר צור או חייגו - 050-7246247

 

שאלות ותשובות בנושא נהיגה תחת השפעת סמים


כפי שהזכרנו, מבחינת נהיגה תחת השפעת סמים חוק העונשין מדבר על "מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן..". אז לכאורה, אם הסם המסוים שבו השתמשתם "לא מסוכן", הכל בסדר? למשל קצת מריחואנה? אולי קנאביס רפואי ברישיון? חשוב להדגיש, שגם אם מדובר בחומרים מסוג זה וגם אם לדעתכם הסם בו השתמשתם לא מסוכן בכלל, החוק היבש די ברור: אסור לנהוג בהשפעת כל חומר כזה. נקודה. ההיגיון בכך ברור, מאחר שסמים בכל זאת משפיעים במידה כזו או אחרת על הנפש ומאחר שבאופן פוטנציאלי, נהיגה היא פעילות מסוכנת מאוד.
נהיגה תחת השפעת סמים נחשבת כחמורה מאוד ובצדק. לכן אנו עשויים לחשוב שאין הרבה הבדל שעורך דין יוכל לעשות. שאם זו הייתה עברה קלה - מילא, אולי היו מוותרים לכם. אבל בעברה כזו, אתם באמת "בצרות" והאפשרויות מוגבלות. זה לא מדויק. יש כמה היבטים, שיכולים לעשות הבדל גדול למדי בתוצאות הפרשה כולה. למשל – קיום עבר פלילי קודם בהקשר זה. הכוונה להרשעות בעבירות סמים, בעברות תעבורה או אולי רישום פלילי בכלל. נהיגה תחת השפעת סמים לראשונה, אצל אדם עם "עבר נקי", תתבטא בעונשים קלים יותר. כך גם האופן שבו עורך הדין יסייע לכם להציג את הדברים.
כמו רוב עבירות התעבורה, גם נהיגה תחת השפעת סמים קשורה לנושא הניקוד והיא מתבטאת ב-10 נקודות. מדובר כמובן בעברה חמורה מאוד במסגרת עברות התנועה ובכלל. לכן, זהו בעצם הניקוד הגבוה ביותר שניתן לעברה (אם כי הוא ניתן גם לעברות אחרות). כך שבעקבות נהיגה תחת השפעת סמים, צבירת הנקודות שלכם עשויה לזנק בבת אחת, לרמה שיש לה השלכות מיוחדות בפני עצמה. אם זה יביא אתכם למצב של 12-22 נקודות, הדבר יחייב ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי. בצבירת 24-36 נקודות, כבר מדובר על ביצוע קורס מתקדם בנהיגה נכונה. אגב, "קורס נהיגה נכונה" הוא מונח חדש, ל"קורס נהיגה מונעת" (שרבים עדיין משתמשים בו).
סמים חדשים ספציפיים, כגון "סמי פיצוציות" שעדיין לא שולבו ב"פקודת הסמים המסוכנים" - האם גם הם נחשבים לגבי נהיגה תחת השפעת סמים? חומרים במצב ביניים כזה, עשויים להיות מוגדרים זמנית כ"אסורים בהפצה". הגדרה זו, מאפשרת למשטרה להתייחס אליהם כאל סם מסוכן רגיל. שימו לב בהקשר זה גם למונח "נגזרת". הכוונה לשינוי קל בסם קיים, שבעבר היו נוהגים לעשות, בכדי שהוא לא ייחשב כסם ידוע שאסור לשימוש. כיום יש לכך מענה, מאחר שהחוק אוסר על סם X ו"כל נגזרותיו". ניתן לסכם, כי מבחינת נהיגה תחת השפעת סמים עונש הוא דבר שלא ניתן להתחמק ממנו כל כך בקלות. לפחות, לא בכיוון של "זה לא נחשב עדיין סם" או "זה לא סם מסוכן באמת". כיום ישנה מגמה שבמסגרתה הרשות מקלה מעט עם מי שמחזיק רישיון לשימוש במריחואנה ואולם מצב זה עודו בחיתוליו.