skip to Main Content

נהיגה תחת השפעת סמים

נהיגה תחת השפעת סמים נחשבת על פי החוק כנהיגה בשכרות. מי שנתפס כשהוא נוהג תחת השפעת סמים עלול למצוא עצמו נענש בפסילה בת שנתיים, ורכיבים נוספים כגון שירות לתועלת הציבור, קנסות ועוד.

עורך דין איתמר צור המייצג בבתי המשפט לתעבורה בתיקי נהיגה בשכרות חמורים ונהיגה תחת השפעת סמים מסביר על עבירת נהיגה תחת השפעת סמים.

 האם שוטר יכול לדרוש בדיקת סמים מנהג?


השאלה הראשונה והחשובה היא מתי רשאי שוטר לדרוש מנהג לבצע בדיקה לגילוי סמים?

 

נהיגה תחת השפעת סמים


יש לכך שלוש אפשרויות:

כאשר יש חשד סביר שהנהג נמצא תחת השפעת סמים


לדוגמא סמים גלויים ברכב, ולעתים גם התנהגות חשודה ויציאה ממתחם שנחשב לתחנת סמים. יש לשים לב כי עורך דין מומחה לעבירות של נהיגה תחת השפעת סמים יכול להוכיח בעזרת טענות משפטיות וראייתיות כי חשד זה לא היה כזה אשר מצדיק עריכת חיפוש או בדיקת סמים, ולפסול את הבדיקה!

על עורך הדין לעשות זאת בעזרת בחינת חומר החקירה בתיק ובחינה של השאלה האם מעשיו של הנהג הצדיקו את עריכת החיפוש. כך למשל נסיעה ממתחם שנחשב למתחם סמים, אינו בהכרח מצדיק את עריכת החיפוש וייתכן כי ניתן לפסול אותו.

כאשר יש מידע מודיעי על נהג הנוהג תחת השפעת סמים


משטרת ישראל, יחידות משטרת התנועה וימ"ר תנועה מבצעים מארבים מתוכננים כנגד מי שיש בעניינו מידע מודיעי כי הוא משתמש בסמים, כולל במריחואנה ונוהג לאחר מכן.

גם במקרה זה אין להשלים עם כך בלא קרב, ועל עורך הדין המתמחה בתיקי נהיגה תחת השפעת סמים ונהיגה תחת השפעת מריחואנה לבחון האם המידע המודיעיני היה כזה אשר מצדיק עריכת החיפוש.

לאחר תאונות דרכים:


החוק מתיר לשוטר לערוך בדיקה לגילוי סמים לאחר שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים.

אילו בדיקות ניתן לעשות בשל חשד סביר?


בהתקיים אחד משלושת החשדות האלה ניתן לבצע בידי המשטרה בדיקת דם או שתן אשר הן בדיקות אשר נותנות תוצאה הכוללת מדדים וסוג הסמים.

האם ניתן לבצע בדיקה בלא חשד סביר?


תיקון לפקודת התעבורה מסמיך את המשטרה לבצע בדיקת רוק לאיתור סמים וזאת אף בלא חשד סביר. בדיקה זו נותנת אך ורק תוצאה המלמדת כך שיש סמים כלשהם בלא כמות סוג או ריכוז, אך באם היא חיובית היא מאפשרת למשטרה לבצע את הבדיקות הספציפיות הפולשניות- דם ושתן.

 

עורך דין תעבורה מומחה בעבירות נהיגה תחת השפעת סמים - איתמר צורמתי נהג ייחשב שנהג תחת השפעת סמים?


זכרו כי עבירות סמים שונים נשארים בגוף וניתנים לגילוי תקופות ארוכות, לעיתים שבועות רבים. בניגוד לאלכוהול אשר אינו ניתן לגילוי ברף גבוה לאחר מספר שעות.

המשמעות היא כי ייתכן שנהג השתמש בסמים לפני ימים רבים, כאשר ההשפעה הפיזית שלהם כבר עברה, אך הם עדיין ניתנים לגילוי בבדיקה.

החוק והפסיקה קובעים כי חזקה על מי שיש בגופו סמים, כי הוא נוהג תחת השפעת סמים.

יש לשים לב כי חזקה זו ניתנת לסתירה, בדיקות סותרות, וניתן למנוע הגשת כתב אישום או להביא לזיכוי במקרים בהם אדם נהג תקופה ארוכה לאחר שהשתמש בסמים.

על מנת לעשות כן יש לבחון את הבדיקה,  הכמות, הסוג והריכוז שנמצא.

האם ייתכן כי עישנו לידי ויימצא בדם או בשתן ממצא של שימוש בסם?


כיום, רף האכיפה בגין הימצאות שרידי מריחואנה בגופנו הוא 15 ננגורם אשר הוא רף נמוך שלא מאפשר מצב שבו רק בשל עישון פסיבי נואשם בנהיגה תחת השפעת סמים.

עורך דין תעבורה מומחה לנהיגה תחת השפעת סמים


כפי שנראה אם מצאו למי שנהג שרידי סם או סמים שונים בדם או בשתן, נטל הראייה עובר אליו להוכיח שלא נהג תחת השפעת סמים.

בכל מקרה חשוב לדעת כיצד להתנהג, על מנת להתמודד עם החשד, ועדיף להתייעץ עם עורך דין תעבורה מומחה לנהיגה תחת השפעת סמים על מנת שלא להגיד דברים מוטעים בחקירה ואפילו ליד הרכב, ולזכור שכל מילה משמעותית.

עורך דין איתמר צור מייצג בבית המשפט לתעבורה, והצליח להביא במקרים רבים לזיכוי, או ביטול כתב האישום.

במקרים שונים בהם יש ראיות חזקות הצליח עו"ד איתמר צור להביא להמרת העבירה לעבירה קלה יותר ולענישה מופחתת.

נתפסת בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים?

התייעץ בעורך דין מקצועי המומחה בייצוג בעבירות שכאלה, אשר יילחם עבורך על מנת לעשות את המירב ולהביא לתוצאה של זיכוי או ענישה מקלה.

 

פנו היום - לייעוץ ראשוני - לעורך דין איתמר צור או חייגו - 050-7246247