skip to Main Content

עו"ד לתעבורה - חשיבות הייצוג המקצועי

בעת הגשת כתב אישום נגד נאשם בעבירת תנועה,  באה התביעה לומר, שכל הראיות שהונחו על שולחנה של הרשות החוקרת, הביאו לכלל מסקנה שקיים סיכוי גבוה להרשעתו של הנאשם בביהמ"ש, ויש אפילו עניין ואינטרס ציבורי בהעמדתו לדין. ההיסטוריה מלמדת, כי רוב התיקים המונחים על שולחנו של בית-המשפט, הינם בעלי סיכוי הרשעה גבוה.

 במקרים בהם הוחלט להגיש כתב-אישום, אנו יוצאים מנקודת הנחה כי הנאשם בעבירת תנועה זקוק לייצוג משפטי באמצעות עו"ד תעבורה, משום שברור מאליו כי אינו יכול לייצג את עצמו כמובן, לא מבחינה אישית ולא מבחינה מקצועית. חשוב מאוד כי הנאשם בתעבורה יידע לעמוד על זכויותיו, עניין הדורש היכרות מעמיקה עם סדר הדין הפלילי וחוק העונשין הישראלי, בהם מתמצא עו"ד.

עו"ד לתעבורה מקצועי ומיומן, יודע למצוא את הנקודות החלשות בכתב-האישום נגד מרשו העומד למשפט. עקב התמצאותו בחוקי תעבורה ובדיני ראיות כנדרש, יודע הוא להבחין בין ראיות מבוססות לבין ראיות שניתן להפריכן. ישנם עורכי דין, היודעים להפוך את סדר הראיות על-פיהן, ובכך לערער את אמינות הראייה. עו"ד מיומן יכול להבחין בראייה אשר הושגה באמצעים לא חוקיים, כמו למשל שינוי פרטים ראייתיים בתיק החקירה, ויודע לנצל זאת לטובת מרשו. במקרים מסוימים, ראייה אשר הוכיח עורך-הדין בפני בית-המשפט כי לא הושגה כדין, או באמצעי-לחץ גדולים, יכולה להוביל לזיכויו של הנאשם ולשחרורו המידי, אף אם הנאשם עבר עבירת תעבורה באמת.

בתוקף תפקידו כמייצג בבית-המשפט, על עו"ד לתעבורה לדעת לטעון את טענותיו כיאות לפני ביהמ"ש. ישנם עורכי דין אשר ניחנו בכישרון להציג את הטיעונים באופן דרמטי ולפעמים אף נוקטים בשימוש בכישרון משחק כדי להשפיע על השופטים ועל הנוכחים. יש לומר, כי לא רבים הם עורכי הדין שיש להם יכולת תיאטרלית כזו, וכי רובם טוענים את טענותיהם באופן טכני ומונוטוני.

יכולת ייצוג טובה בבית-משפט של עו"ד תעבורה טוב, נגזרת מיכולתו לבצע חקירה נגדית של עדי התביעה. בחקירה נגדית טובה, יכול עורך-הדין המייצג לבלבל ולהביך את העד ולהוביל למצב בו העד יאמר דברים מבולבלים, קשים להבנה וסותרים את דבריו הקודמים. במצב כזה, יכול עו"ד טוב לשכנע את השופט כי העד הוא עד בעייתי שאין לסמוך על דבריו, ולהביא לזיכוי הנאשם, אם מחוסר ראיות מספיקות ואם מחוסר אשמה.  לפיכך, יכולת הייצוג המשפטי בבימ"ש חשובה היא מאוד ורק עו"ד לתעבורה טוב, יוכל לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר.