skip to Main Content

פקודת הסמים המסוכנים

חומר נחשב לסם מסוכן בישראל על פי "פקודת הסמים המסוכנים" שקובע המחוקק בישראל. מרגע שחומר נחשב לסם מסוכן הרי והחזקתו אסורה בלא היתר מיוחד לכך (כמו למשל לרוקח אשר יש לו היתר להחזיק סמים מסוימים בבית מרקחת). פקודת הסמים המסוכנים מחולקת לחלק ראשון שבו התייחס המחוקק לסנקציות הפליליות שיוטלו על מי שמפר את הכתוב בפקודה - חזקה לצריכה או לא עצמית, סחר, ייבוא, ייצור, גידול סמים ועוד, וחלק שני של פקודת הסמים המסוכנים אשר אותן פעולות אסורות בהן. עורך דין פלילי איתמר צור מספר על סמי הפיצוציות, התופעה, וההשלכות שלה על פקודת הסמים והחקיקה בעניינם.

מה הם סמי פיצוציות - עורך דין פלילי

פקודת הסמים המסוכנים: סמי פיצוציות


סמי פיצוציות הם הכינוי לגוון חומרים אשר לאורך שנים לא היו רשומים בתוך פקודת הסמים המסוכנים, ועל כן לא נאסרה הפצתם. במרבית המקרים מדובר בחומרים כימיים אשר יוצרים תחושת "התמסטלות", ו"היי" למשתמש.
חומרים אלה נמכרו במשך תקופה בחנויות שונות מכיוון שהם היו מצויים בתחום אפור ללא אכיפה נגדם בפקודת הסמים. הנתון המעניין היה כי באותה תקופה הצליחו מייצרים להכין חומרים אשר מרכיביהם הכימיים דומים לחומרים אחרים אשר הינם אסורים לשימוש על פי פקודת הסמים, ואולם יש בהם שוני קטן, אשר מוציא אותם מלהיכלל בפקודה עצמה.

חומרים אלה הובילו לאותה תחושת אופוריה שאותה מחפשים המשתמשים, ונמכרו ללא הפרעה בפיצוציות. כתוצאה מכך התרוצצו המחוקקים על מנת לזהות חומרים אלה, ולהוסיפם לפקודת הסמים, אך הדבר לוקח זמן כמובן. הפופולריות שלהם מצד אחד והנזקים שהם גורמים מצד שני למשתמשים הובילו לחקיקה בשנת 2013- חוק "המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסוכנים". חוק זה בא לתת מענה לתקופה שבין כניסת החומר פסיכואקטיבי לשוק ועד להכרזתו כסם מסוכן לפי פקודת הסמים המסוכנים. על פי החוק יכול מנכ"ל משרד הבריאות להכריז על חומר כי הוא "אסור בהפצה". עם זאת, הכרזה זו הינה זמנית, עד להכנסתו לפקודת הסמים. מרגע ההכרזה, המשטרה יכולה לבצע פעולות אכיפה כנגד מי שמבצע פעולות בחומר זה. בעקבות התפשטות סמי הפיצוציות הוכנסה לפקודת הסמים המושג "נגזרת" והכוונה היא כי כל חומר שהוכרז כסם, ניתן לכתוב כי חומר זו "או נגזרותיו" יהווה סם מסוכן, וכך למנוע שימוש בטקטיקה של היצרנים אשר הובילה למניעת פעולות אכיפה נגד החומר אותו ייצרו מכיוון כי הוא שונה במקצת מהחומר אשר נכלל בפקודת הסמים.

כך למשל ראו את פקודת הסמים המסוכנים לעניין מתאמפטמין:

הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ג 2013
3. מתאמפטאמין לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות

לפניכם כמה דוגמאות ממחישות, לענישה בתחום הסמים, לפי פקודת הסמים המסוכנים ובכלל:

העבירהההשלכותהערות
החזקת עד 15 גרם קנאביס לשימוש עצמיקנס 500 ש"ח (1,000 ש"ח בשימוש במקום פומבי)נחשב כעבירה מנהלית ולא פלילית
החזקת סמים לצריכה עצמיתעד 3 שנות מאסרכפי שראיתם בדוגמת הקנאביס, יש נסיבות מקלות, כגון סוג החומר
סחר בסמיםעד 20 שנות מאסרלפי פקודת הסמים המסוכנים, מדובר על מכירות בפועל. לא אחזקת כמות סם גדולה במיוחד.
הדחת קטינים לשימוש בסםעד 25 שנות מאסרהעונש המרבי לפי פקודת הסמים המסוכנים

סיכון השימוש בסמים השונים


המונח "מסוכן" הוא כמובן מונח יחסי מאוד, ועליה אין תשובה חד משמעית. אם אנחנו מסתכלים על החוק, מה אומרת פקודת הסמים המסוכנים? האם מריחואנה מסוכנת? יש מי שיגידו שבכלל לא, בעוד שיהיו אחרים שייטענו שהיא מסוכנת מאוד. פקודת הסמים המסוכנים עצמה לא נכנסת לשאלת מידת מסוכנות הסמים השונים. עם זאת, ברור שיש הבדל מהותי בין מריחואנה למשל לבין קוקאין. כמו כן, מובן מאליו שבתי המשפט ייקחו בחשבון את רמת המסוכנות. אז לפי מה הם הולכים בכדי לקבוע זאת? מקובלת חלוקה כללית, לשתי רמות מסוכנות של סמים. האחת, היא קבוצת הסמים שמתוארת כ"סמים קלים", שהשפעתם חלשה יחסית. למשל חשיש. הקבוצה שנייה, היא של הסמים שנחשבים "סמים קשים", כגון הרואין.

פקודת הסמים המסוכנים: עונשים גבוהים בסוגיית הסמים


כמובן, העונשים השונים שמגדירה פקודת הסמים המסוכנים לא נפסקים אוטומטית ולא מיידית, אלא בעקבות הליך משפטי אשר עשוי להסתיים אפילו בזיכוי. הרבה מאוד יכול להשתנות לאורך הליך זה. יש מגוון סוגים של עבירות סמים. גם אופי האנשים שמעורבים בכך והמקרים עצמם שונים ולכן פותחים פתח לאפשרויות הקלה שונות. כך שאם הסתבכתם במקרה מסוג זה, עורך דין איכותי, שמכיר היטב את פקודת הסמים המסוכנים וחוקים עדכניים, יכול לעשות הבדל גדול. עורך הדין יבדוק את הדברים לעומק והוא עשוי למצוא פגמים, כבר בהליכי המעצר והחקירה שנוהלו מולכם. זו היא רק דוגמה אחת, לאפשרויות שניתן לנצל בכדי להקל על מצבכם אם אתם נחשדים בעברת סמים ועל תוצאות המשפט אם יוגש כתב אישום.

פקודת הסמים המסוכנים: סמים לשימוש רפואי


גם סמים לשימוש רפואי מוגבלים על ידי פקודת הסמים המסוכנים בצורות שונות, מבחינת ייצור, הפצה ושימוש. סמים כאלה, מותרים לשימוש מקצועי בידי רופאים שרשאים לרשום אותם לחולים ובידי רוקחים שרשאים לחלק ולמכור אותם. מדובר בעיקר על שימוש בחומרים שונים, בתור משככי כאבים. הרואין למשל, הוא מושג שמוכר מאוד לכל אדם ממוצע, כאחד הסמים היותר "קשים". עם זאת, הרואין הוא גם משכך כאבים אפקטיבי מאוד ושימושי ברפואה. אז מה לגבי קנאביס רפואי? גם "סם קל" וגם רפואי? עקרונית כן, אבל מדובר כאמור לפי פקודת הסמים המסוכנים, על קנאביס שנרשם וניתן בפיקוח מקצועי רפואי. כך ממקסמים את ערכו הרפואי ומצמצמים את הנזקים.

לפעול בהתאם לנסיבות


גם בלי היכרות עם פקודת הסמים המסוכנים, ברור לכל שעבירות הסמים הן לרוב עבירות חמורות. פעמים רבות, חשד בנושא זה מוביל למעצר. במקרים כאלה, תזדקקו לשירותי עורך דין מעצרים טוב. כללית, בכל הנוגע לעבירות סמים, אתם זקוקים לשירותי עורך דין פלילי. בכל מקרה, מוטב להתייעץ עם עורך דין משלב מוקדם ככל הניתן. כך גם בכל מקרה שבו יש לכם שאלה או ספק, האם אולי דרוש ייעוץ בהקשר עבירות סמים. זאת, פשוט מאחר שישנו מידע עדכני וניסיון רב לעורך הדין, שאין לכם. למשל, בשאלה "האם מותר" כך וכך בהקשר סמים? האם זה יסבך אותי? אפילו שיחת ייעוץ קצרה, עשויה לשנות את התמונה שיש לכם בנידון ולכל הפחות, לספק לכם ראש שקט בנושא משמעותי זה. פקודת הסמים המסוכנים היא עוד מתקופת המנדט הבריטי, עם ניסוח מחדש שבוצע בשנת 1973. אך זה לא אומר שהדברים לא התקדמו מאז. רואים בכך התפתחויות שונות, אשר עורכי דין צריכים להתעדכן בהן. במיוחד בהקשר סמים קלים, שם יש נושאים כגון לגליזציה של סמים קלים או קנאביס רפואי. יש לא מעט חילוקי דעות, אשר עולים סביב נושאים מורכבים אלה.

בין חשוד, לנאשם למורשע


דווקא מאחר שעבירות סמים נחשבות לחמורות ובהתחשב בפגיעה בשמו הטוב של האדם שמתלווה לכך לעתים, חשוב להבהיר כמה נקודות ומושגים:

  • עציר מול אסיר - ייתכן שנעצרתם לחקירה, בעקבות חשד בעבירת סמים, למשל סחר בסמים. במצב זה אתם "עצירים", בשונה מ"אסירים". נושא המעצרים הוא נושא מיוחד בפני עצמו, עם המורכבויות שלו. מה שחשוב שתדעו, זה קודם כל שגם בתור עצירים זכותכם לראות עורך דין. אסור לרשויות למנוע זאת מכם, אלא רק זמנית ובנסיבות מוגדרות ומיוחדות. אם בהמשך תורשעו ותיפסק לכם תקופת מאסר לפי פקודת הסמים המסוכנים, ימי המעצר יקוזזו מימי המאסר.

  • חשוד - המעצר הוא על רקע חשד במעורבות וביצוע עבירה. לכן אתם תוגדרו גם כ"חשודים". חשוב להדגיש, שבשלב זה יש לכם עדיין את חזקת החפות, לפיה אתם נחשבים חפים מפשע, כל עוד בית משפט לא פסק אחרת.

  • נאשם - אם בעקבות חקירת המשטרה מוגש כתב אישום, הסטאטוס שלכם יהפוך מחשודים בביצוע עבירה ל"נאשמים" בביצועה. כאמור, גם בשלב זה אתם עדיין נהנים מחזקת החפות. אמנם "נאשמים" אבל חפים מפשע.

  • מורשע או זכאי - ההליך המשפטי אמור להסתיים בהרשעה או בזיכוי. הוא גם מתבטא ברישום פלילי. חשוב לציין, כי עורך דין יוכל לסייע לכם לעתים גם בהקשר מחיקת רישום פלילי.


מציאת עורך דין מתמחה בנושא פקודת הסמים המסוכנים


במרכז הארץ ישנו היצע גדול למדי של עורכי דין בתחום זה. תוכלו למשל למצוא בקלות עורך דין אך תרצו למקד את החיפוש הלאה, למי שמתאים ביותר עבורכם אישית. כיצד עושים זאת? בבחירת אנשי מקצוע שלא מוכרים לכם אישית, המלצות וחוות דעת של אחרים עשויות לסייע. כמובן, צריך לשים לב היטב ממי הן מגיעות ולקחת את חלקן בעירבון מוגבל. עלויות הן היבט חשוב מאוד נוסף. עורכי דין שונים, גובים שכר טרחה שונה למדי. מאחר שאלה סכומים לא זניחים, שעלולים גם להצטבר מאוד לאורך זמן, בהחלט תרצו להתעמק בהיבט זה. די מהר, תגלו שהנושא מורכב, למרות הגדרת דברים ברורה במסגרות כגון פקודת הסמים המסוכנים. לא ניתן לדעת במדויק, מה ייכלל בתהליך המשפטי וכמה ההגנה המשפטית שלכם תעלה. לכן, סביר שבהתחלה תקבלו רק סדר גודל של עלויות. אם תחליטו להיעזר באותו עורך דין, תסכמו איתו רשמית על אופן התמחור. עשויות להיות כמובן נקודות נוספות חשובות מבחינתכם בבחירת עו"ד, כגון הניסיון שהוא רכש בעבירות סמים, הידע שלו בנושא פקודת הסמים המסוכנים והכימיה האישית ביניכם.

פקודת הסמים המסוכנים: שאלות ותשובות


מדוע יש במסגרת פקודת הסמים המסוכנים רשימה של סמים?


פקודת הסמים המסוכנים כוללת תוספת (ראשונה) אשר מגדירה אילו חומרים נחשבים לפיה כסמים מסוכנים. זו היא נקודה חשובה מאוד, מאחר שהמילה "מסוכן" בפני עצמה, היא מילה סובייקטיבית ומקור לחוסר בהירות וחוסר הסכמה. תוכלו לראות, שבמעבר על פקודה זו קיימת הרשימה הכוללת בין השאר התייחסות לאופיום, אופיום רפואי, עלי קוקה וקנבוס. אלה קבוצות בולטות, של סוגי סמים נפוצים ולא חוקיים. ראשית, ההגדרות מתארות את הסם. למשל בהגדרת "אופיום": "מיץ מוקרש מאליו שנתקבל מהלקטיו של צמח הפרג". הן גם מתייחסות לכמה היבטי משנה טכניים חשובים. לדוגמה "בין בצורתו המקורית של המיץ ובין מעורב בחמרים אחרים, תהא אשר תהא כמות המורפין שבו".

מה היא "קבוצה כימית" אליה מתייחס חוק פקודת הסמים המסוכנים? 


סמים הופקו לאורך ההיסטוריה בעיקר מחומרים צמחיים וכך עדיין קורה גם כיום. אלא שכיום התפתח מאוד לצידם, האפיק של הפקת חומרים כאלה באופן מלאכותי. נקודה זו כמובן מגדילה את היצע החומרים הזמינים והשפעותיהם השליליות. בכך, היא מסבכת את ההתמודדות החוקית איתם ואת התמודדות החברה איתם בכלל. גם שינויים קלים בהרכב סמים אלה, יוצרים לעתים הבדלים גדולים. למשל הוספת Methyl לחומר הממריץ אמפטמין, יוצרת תוצר חזק הרבה יותר בשם Methamphetamine. זהו הבסיס לסם שמכונה אקסטזי. בכדי לעשות בכך סדר,  ניתן לחלק זאת לקבוצות משנה של חומרים כימיים והדבר מתבטא גם במסגרת פקודה זו.

מתי העיסוק בסמים מהווה "עברת סחר" ומתי לא לפי פקודת הסמים המסוכנים? 


לפי הפקודה ישנם ערכי סף מסוימים של כמויות סמים, אשר מעבר להן עלולים להיות מואשמים בסחר בסמים. אלה כמה ערכים לשם ההמחשה: בחלק מהסמים מדובר על כמויות קטנות ביותר, כגון 0.3 גרם במקרה של קוקאין. אם מדובר באופיום, הערך כבר עולה ל-2 גרם. בקנבוס (שהוא חומר יותר חלש) זה כבר ערך סף של 15 גרם. לא הכל נמדד בגרמים. במקרה של LSD, מדובר על "3 יחידות כלשהן כפי שהן מופיעות בסחר". חשוב לציין, שזה לא כל מה שקובע לגבי אישום או הרשעה בסחר בסמים. הנושא מורכב למדי ולכן הוא תלוי מאוד בנסיבות של כל מקרה ומקרה. 

במקרה ללא עבר פלילי, האם פקודת הסמים המסוכנים מחייבת להקל?


הפקודה עצמה לא מתייחסת לקיומו או להעדר עבר פלילי לחשוד. אבל בית המשפט בהחלט לוקח זאת בחשבון במילא. עקרונית, נוטים להקל על אדם ללא היסטוריה קודמת של עברות סמים וללא עבר פלילי בכלל. הקלה כזו עשויה לסייע לאדם בהמשך דרכו, כך שמעידה חד פעמית לא תהפוך למצב קבוע ואף מחמיר. מובן שיש בכך תועלת רבה, הן לנאשם בעברה כזו והן לחברה בכלל. מצד שני, היבט ההקלה עשוי להיות פחות רלבנטי בעיני בית המשפט, אם וככל שיש נסיבות מחמירות שונות. למשל כאשר מדובר במקרה צריכת סמים קשים או במקרה הדחת קטינים לצריכת סמים. 

האם פקודת הסמים המסוכנים רלבנטית גם לצה"ל? 


כן, גם חיילים במצבים שונים - סדיר, קבע ומילואים, נשפטים לפי הפקודה. עם זאת, הם עשויים להישפט בבית דין צבאי או אזרחי ויש הבדל בין השניים. כעקרון, הנטייה היא לשפוט אותם במערכת הצבאית. לגבי סדירים, מדובר פעמים רבות בצעירים בלי עבר פלילי וניתן להבין, שלא קל להם בשרות הצבאי והסמים אולי מקלים עליהם. אבל כל זאת לא מוביל להקלה בבית המשפט, אלא להיפך - נטיית מערכת המשפט הצבאית היא להחמיר יותר מהמקבילה האזרחית. הסיבות לכך ברורות, לאור אופי הפעילות הצבאית לסוגיה השונים. למשל החזקה בנשק ושימוש בו או גישה למידע רגיש עם סיווג בטחוני מיוחד.  

מדוע דרושה פקודה מפורטת כזו? 


פקודה זו וחקיקה נוספת מסוגה, דרושות לפחות משתי סיבות טובות. מחד, בגלל הסכנות הרבות של הנושא לחברה בכלל ולכל אדם פרטי. מאידך, לאור מורכבות הנושא, במטרה להבהיר את ההיבט החוקי ככל הניתן. מבחינת הסכנות, סמים פוגעים לא רק במי שמשתמש בהם. אלא הם גם מקדמים פשיעה ענפה ופוגעים בסביבת משתמשי הסמים ובמשפחותיהם. הם מציגים פיתוי כספי גדול, אשר גורם מדי פעם לאנשים "נורמטיביים" להידרדר לסחר בחומרים אלה. ישנו כמובן גם הפיתוי הרב בשימוש בסמים. במקביל, רואים בישראל ובעולם בכלל זמינות רבה של חומרים אלה. אנשים נתקלים בהם "בכל מקום", כולל בטיולים. כך שמדובר בנושא משמעותי מאוד, שחייב לקבל התייחסות בהתאם.