skip to Main Content

שימוש בטלפון בזמן נהיגה

שימוש בטלפון בזמן נהיגה נחשב להיסח דעת חמור ומסוכן. בעקבות החשש מתאונות דרכים קשות כתוצאה מהסחת דעת הנובעת משימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, הוחלט להגביל את השימוש בנייד ולאכוף בחומרה את הנושא.

בשל כך בפקודת התעבורה נקבע כי חל איסור על שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה ברכב וזאת הכוונה לשימוש בכל המובנים דיבור, קריאה, שליחת הודעות או אפילו אחיזה, וכיום ניתן לשוחח בזמן נהיגה רק בעזרת דיבורית.

קנסות ועונשים בגין שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה ברכב


על עבירה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה נקבע קנס של 1000 שקלים, וצבירה של 8 נקודות.

הטלפון הנייד הוא המכשיר החשוב ביותר בחיי היום יום של כלל האוכלוסייה והשימוש בו, ובאפליקציות שונות נעשה בפועל על ידי כולנו ללא הפסקה.

כך  גם בזמן נהיגה, הרי ואפליקציית הוויז משמשת אותנו לניווט יום יומי, ובעצם אפילו בשימוש הזה מתקיימת הפרה של פקודת התעבורה.

הפיתוי הוא גדול ולא כולם מודעים לקנסות הכבדים ולאכיפה שמתבצעת כנגד השימוש בטלפון בזמן נהיגה.

 

קנסות ועונשים בגין שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה ברכבמה עושים אם שוטר עצר אותי ואמר כי ראה אותי נוהג ומדבר בטלפון?


שוטר אשר טוען כי ראה אותכם מדברים בטלפון עושה זאת לרוב לאחר שנסע לידכם מחוץ למכונית ברכב או באופנוע משטרתי. בכל מקרה כזה ניתנת לכם הזכות להגיב על טענתו, ותגובתכם תירשם בדו"ח. יש לזכור כי כל מה שתגידו יירשם וישמר לעתיד, ועל כן באם תודו בשימוש, לא תוכלו לטעון לאחר מכן כי לא כך היה על מנת לנסות לבטל את הדוח או להישפט בגינו.

שימוש בטלפון נייד בעת עמידה ברמזור אדום


בפקודת התעבורה, בסעיף 28, נכתב כי האיסור על שימוש בטלפון הוא כאשר הרכב נמצא בתנועה, על כן נהגים רבים מנצלים את זמן ההמתנה ברמזור לשליחת הודעות, דיבור, או גלישה באינטרנט.

חשוב לדעת כי הדבר אינו נכון, ואסור לעשות זאת בכל מקרה.

 נכון הדבר כי יש שוטרים שלא ייתנו דוח ברמזור, וזאת בעיקר לאחר פסקי דין מסוימים בעניין זה שניתנו בבית המשפט והקלו מאד עם מי שעשה את הפעולה של שימוש בטלפון בזמן רמזור, ואולם הדבר אינו רשמי ועדיף להימנע מכך.

 

שימוש בטלפון נייד בעת עמידה ברמזור אדום - איתמר צורמה לעשות לאחר שניתן לי קנס על שימוש בנייד?


קנס זה הינו קנס מסוג "ברירת משפט", זאת אומרת כי ניתן לשלם אותו ולצבור את הנקודות, או לחלופין להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מיום קבלת הקנס בדואר. להגשת הבקשה המקוונת לחץ כאן

לאחר הגשת הבקשה תקבלו מכתב לכתובתכם על כך כי בקשתכם נתקבלה וכי בהמשך תקבלו תאריך לדיון בבית המשפט לתעבורה.

מדוע להישפט?


ראשית כל, אם יש לכם טענות בדבר עצם השימוש בטלפון וכי השוטר טעה עליכם להילחם על כך.

בנוסף לכך, צריך לזכור כי בבית המשפט ניתן לנהל משא ומתן עם התביעה, ולהראות להם כשלים בדו"ח הפעולה של השוטר, לטעון, טענות ענייניות ומשפטיות.

טענות אפשריות גם בעבירה שכזו יכולות להיות למשל בעניין מיקומו של השוטר, וכי יתכן והשוטר בפועל לא יכול היה לראות את המעשה שעשיתם בתוך האוטו לאשורו, וטעה.

מהלכים אלה יכולים להוביל להגעה להסדר טיעון, במובן של שינוי סעיף העבירה לעבירה פחותה, גם מבחינת מספר הנקודות, וגם מבחינת הקנס.

 כל זאת על מנת להגיע לתוצאה עדיפה מאשר הודאה, קבלת 1000 שקל קנס, וצבירת 8 נקודות יקרות.


בנוסף נהגים רבים הנמצאים על סף רף הנקודות המוביל להידרש להשתתף בקורס נהיגה מונעת, מעדיפים לנסות ולהישפט על מנת להגיע להסדר שכזה,  בגין העבירה על מנת שלא לספוג 8 נקודות יקרות.

על מנת לעשות את המהלך בצורה מיטבית רצוי לפנות אל עורך דין מומחה תעבורה ומייצג בבתי המשפט לתעבורה על מנת לנהל את ההגנה שלך בצורה מיומנת, למצוא כשלים בדו"ח, לזכות, או להגיע להסדר מיטבי הכולל למשל המרת סעיף העבירה לעבירה חמורה פחות, אשר לא כוללת עונש של נקודות כלל, הכל בהתאם למקרה.

 

פנו לייעוץ מקצועי ואישי ללא התחייבות לעורך דין איתמר צור -050-7246247