skip to Main Content

גידול מעל קילו מאסר על תנאי

לקוח המשרד נתפס כאשר הוא מגדל עציץ במשקל של מעל קילו.
בשל נסיבות אותן הציג עורך דין פלילי איתמר צור, נגזר על הלקוח מאסר על תנאי בלבד ללא כל ענישה נלווית, וללא שליחתו לשירות מבחן כלל.

לפסק דין המלא