skip to Main Content

גידול 2 קילו סמים של"צ בלבד

לקוח המשרד גידל בחצר ביתו מעל לשני קילוגרמים של סם מסוג מריחואנה.
כפי העולה מפסק הדין, מדובר בכמות אשר בגינה מרצים בדרך כלל עונש מאסר בדרך של עבודות שירות.
במהלך ניהול הגנתו של הלקוח לקח זה אחריות על המעשה, ונשלח לשירות המבחן.
נתקבלו מספר חוות דעת בעניינו, ולבסוף נלחם עורך דין צור על התוצאה המיטבית עבורו, ובסופו של יום נגזר עליו עונש של מאסר על תנאי ושעות התנדבות של"צ לתועלת הציבור בלבד, למרות עתירת המדינה לעונש מאסר שירוצה בעבודות שירות.

לפסק דין המלא