skip to Main Content

החזקת 500 גרם מאסר על תנאי

לקוח המשרד החזיק ברכבו חצי קילו של מריחואנה מחולקת.

כמות כזאת מובילה ברוב המקרים לענישה של מאסר או מאסר שיכול ויבוצע בעבודות שירות למספר חודשים.

לאחר מלחמה ארוכה, והכנת הלקוח בליווי רצוף מול שירות המבחן, טען עורך דין צור לעונש, והוביל להחלטה כי כל עונשו יהיה מאסר על תנאי, וצו של"צ של שירות המבחן!

לפסק דין המלא