skip to Main Content

חזרה מכתב אישום

כנגד לקוחת המשרד הוגש כתב אישום יחד עם אחר בעניין של החזקת סמים, והחזקת כלים להכנת סמים.

עורך דין פלילי איתמר צור נפגש עם יחידת התביעות המשטרתיות והציג להם טענות משפטיות ואישיות בעניין הלקוחה.

בסיומה של הפגישה הוחלט לחזור מכתב האישום כנגד לקוחת המשרד, חרף המשך ניהול התיק והרשעת הנאשם השני.

לפסק דין המלא