skip to Main Content

אי ציות לשוטר ונהיגה בשכרות – תחת השפעת סמים"- ענישה מקלה ביותר

"כתב אישום חמור שלפיו הלקוח ביצע עבירה של נהיגה בשכרות- תחת השפעת סמים ובנוסף אי ציות לשוטר (לא עצר במחסום ונמלט משוטרים)

במועד הדיון ולאחר פגישה של 3 שעות עם התביעה, תוך העלאת טענות לבעיות ראייתיות קשות מטעם משרד עו"ד איתמר צור ולפגמים בהתנהלות השוטרים- תוקן כתב האישום:

עבירת אי הציות נמחקה לחלוטין, ועבירת השכרות-סמים מומרת לעבירה קלה ומופחתת, וסוכם הסדר מקל של 130 יום פסילה בלבד ו 1000 שקל קנס!

לפסק דין המלא