skip to Main Content

שינוי עילת סגירה לחוסר אשמה

במקרה זה פנה אל המשרד בחור אשר נחשד בתקיפת בן זוגו במהלך מסיבה. כל זאת קרה לאחר ריב ועל מנת להשחיר את פניו ולסבך את לקוח המשרד, פנה בן הזוג לשעבר אל המשטרה וטען כי הותקף על ידו בצורה חמורה. לאחר התערבות, ייעוץ בחקירה, ופניה למשטרה, נסגר התיק, אך כמו במקרים רבים, מעילה של חוסר בראיות. הלקוח לא השלים עם כך, ועו"ד איתמר צור פנה בבקשה לקבלת תיק החקירה, ולאחר מכן בבקשה מנומקת הנתמכת ראייתי, לשינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה.

לאחר בחינת הבקשה, ופגישה במשרדי התביעה, הוחלט על שינוי העילה לסגירת התיק מחוסר אשמה, ורשמו הפלילי של הלקוח נשאר נקי. העיקשות משתלמת, אל תוותרו על ייעוץ משפטי אפקטיבי ופניה מושכלת לרשויות בכל מקרה שבו נסגר כנגדכם תיק מעילה אחרת מאשר חוסר אשמה.

פנו לייעוץ בעניין שינוי עילת סגירה, מחיקת רישום פלילי וקבלת שירות משפטי מקצועי וממוקד מעו"ד איתמר צור 0507-246247

לפסק דין המלא