skip to Main Content

מעצר ימים

מעצר ימים מתייחס לעבירות פליליות מסוג עוון או פשע, כאשר מדובר על מעצר למשך תקופת חקירת החשוד בלבד, לפני קבלת ההחלטה אם להגיש נגדו כתב אישום. מעצר זה הוא השלב הראשוני בהליך הפלילי, מטרתו לסייע בצורכי חקירה והוא ניתן לתקופה קצובה של עד 15 ימים בכל פעם מלבד מקרים חריגים.

לאור הפגיעה החמורה של מעצר ימים בזכויות היסוד של החשוד לחירות ולכבוד, נקבע על פי הפסיקה כי יש להשתמש בו כחלופה אחרונה זאת מהטעם כי מדובר בחשוד בלבד, ולא במי שהוא כבר נאשם בפליליים. חשודים אשר המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם, ואשר עצרה אותם על ידי החלטת קצין מששטרה במעצר ראשוני, מובאים בתוך 24 שעות לבית משפט.

ראשית יש לקבוע בידי השופט האם קיים כלל חשד סביר כנגד אדם, לאחר מכן על השופט לקבוע האם מדובר בעבירה המקימה כלל עילת מעצר ימים, ואז, לבחון חלופות אחרות כגון שחרור חשוד בשביל מעצר בית, עיכוב לחקירה או שחרור בערבות, המקטינות משמעותית את הפגיעה בזכויותיו. רק לאחר מעבר של שלבים אלה יורה שופט על מעצר לצורכי חקירה, ואז ישהה החשוד בבית המעצר למשך ימי החקירה שנקצבו. בפועל מוארך המעצר לתקופה קצרה יותר מ 15 ימים בכל פעם.

מעצר ימים

 

מהם התנאים בשביל מעצר ימים?


הליך מעצר ימים קבוע בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו – 1996, כאשר התנאים למעצר חשוד באמצעות מעצר לצורכי חקירה, הם:
קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה שאיננה מסוג חטא ומתקיימת אחת מעילות המעצר המנויות בחוק - קיים יסוד סביר לחשש מפני שיבוש הליכי חקירה או משפט על ידי החשוד, חשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, הציבור או המדינה, יש צורך לנקוט הליכי חקירה מסוימים שאפשר לבצע רק כשהחשוד נמצא במעצר.
חשוב לציין, כי גם אם כל התנאים המצטברים חלים, על בית המשפט לבחון אם מתקיימת חלופה אחרת המשיגה את מטרות המעצר אולם מקטינה את הפגיעה בזכויות החשוד, כגון שחרור חשוד למעצר בית תחת פיקוח, ערבות כספית וכדומה.

זכויות עצורים בתהליך מעצר ימים


ניתן למנות מגוון זכויות עצורי ימים בסיסיות וחשובות, העיקריות שבהן - הזכות להתייעץ ולהיפגש עם עו''ד מומחה לדיני מעצרים פלילי ללא דיחוי וטרם החקירה במשטרה. בנוסף לכך, לעצורים בתהליך מעצר ימים קיימת זכות לאי הפללה עצמית, הזכות לשמור על שתיקה ולא לשתף פעולה עם פעולות חקירה שונות.
בנוסף, לחשוד יש זכות לדעת את החשדות המדויקים נגדו ואסור לייחס לו חשדות כלליים. כמו גם הזכות לקיום חקירה הוגנת, כאשר חל איסור להשתמש נגד החשוד באלימות, איומים או אמצעים פסולים, במטרה להפעיל עליו לחץ, לשבור אותו ולגרום לו להודות בביצוע המעשים המיוחסים לו או למסור את גרסתו למשטרה. לעצור ישנה זכות כי החקירה תתועד בכתב, הקלטה ו/או צילום, זכות להיחקר בשפתו, זכות לחתום על הודאה שמסר לאחר שקרא בעיון את מה שנכתב בה, זכות לקבל טיפול רפואי ולהיבדק על ידי רופא, בעת מחלה או מצב רפואי או נפשי ספציפיים.
לעצור קיימת זכות לקבל את תנאי המעצר הקבועים בחקיקה וכן לקבל ייצוג בכל הליכי המעצר. כך, בעת הדיון בפני שופט הנוגע לבקשת המעצר, זכות החשוד לקבל ייצוג משפטי של עו"ד פלילי שיוכל לחקור מטעמו את נציגי המשטרה. כמו כן, התקופה מוגבלת עד 15 ימים רצופים כאשר ניתן להאריך אותה עד 30 ימים מקסימום ומעבר לכך יש לקבל אישור מיוחד מאת היועץ המשפטי לממשלה.

סוגי מעצרים נוספים


מעצר ימים עשוי להישמע דומה עקרונית למעצר עד תום ההליכים. זאת, מאחר שמעצר עד תום ההליכים לא מהווה סוג של עונש ומאחר שמשך מעצר מסוג זה לא ידוע מראש. הכוונה למשך המעצר, כפי שהוא יהיה לבסוף במצטבר. עם זאת, זהו סוג מעצר חמור יותר, אשר עשוי להימשך לתקופה יותר ארוכה, באופן משמעותי. מעצר עד תום ההליכים מקוזז ממאסר בפועל, במידה ומאסר כזה ייפסק בהמשך. ומה אם לא? יצא מכך, שהאדם ישב בכלא זמן רב, מבחינתו לחינם. לאור חומרת אמצעי שלילת החרות הזה, מעצר עד תום ההליכים עובר דרך ביקורת של כמה גורמים. ראשית, המשטרה אמורה להפעיל שיקול דעת בבקשת מעצר כזה. שנית, בית המשפט בבואו לאשר מעצר כזה אמור לבחון את המידע והשיקולים העומדים מאחוריו. לבסוף, החשוד עצמו זכאי לערער בפני בית המשפט, על ההחלטה לעוצרו עד תום התהליכים.

באופן דומה לנושא מעצר עד תום ההליכים, אין לבלבל מעצר ימים עם מעצר מנהלי. מעצר מנהלי אמנם איננו סוג של ענישה וגם הוא מוארך כעניין שבשגרה, שוב ושוב. אך שלא כמו מעצר ימים, זהו סוג מעצר ששמור למקרים יוצאי דופן בלבד. זהו מעצר מונע, במקרים מיוחדים בנוגעים לסיכון ביטחון המדינה או הציבור.

שחרור בערבות במקום מעצר ימים עשוי להוות אפשרות קוסמת, אם כי עשויים בנוסף לה גם לחייב את החשוד להיות במעצר בית. בכל מקרה, חשוב להבין ששחרור בערבות הוא "עסקת חבילה" של תנאים, שהחשוד צריך לדעת אותם ולהבין את השלכותיהם. יותר מכך וזהו היבט מעניין, עליו להסכים לתנאי השחרור בערבות. הוא לא חייב. אפשרות השחרור בערבות, עשויה לעלות מייד כשמובאים בפני קצין משטרה, בעקבות מעצר. היא כוללת את אופי הערובה (הפקדת כסף או התחייבות לתשלום במקרה של הפרת תנאים) ולעתים גם הגבלות על המקום שבו החשוד יישהה, על מקומות אליהם אסור לו להגיע, איסור יציאה מהארץ, חיוב להתייצב בתחנת משטרה בזמנים מוגדרים ואף הפקדת כלי נשק אם ישנו. אם החשוד לא מסכים לתנאי ההצעה לשחרור בערבות, ההחלטה לגביו תועבר לבית המשפט. הערבות הכספית תוחזר, במידה ולא יוגש לבסוף כתב אישום.

במידה ומי מיקיריכם נעצר, או אתם חוששים כי עלול להיעצר, פנו עוד היום, לייעוץ משפטי מקצועי ואישי עורך דין פלילי איתמר צור או חייגו - 050-7246247

מעצר ימים: שאלות ותשובות


כיצד חשודים ועורכי דינם משתלבים בדיונים לגבי הארכת מעצר ימים?


כשם שמעצר נעשה לפי כללים ידועים מראש, גם הארכת מעצר ימים חייבת להתבצע לפי כללים מוגדרים. כללים אלה מאפשרים לחשודים ולעורכי דינם לקחת חלק בהליך ולהשמיע את מה שיש להם לומר. ראשית, התייעצות עם עורך דין היא זכות שיש לאפשר אותה ללא דיחוי. שנית, הארכה מעבר ל-24 שעות של המעצר הראשוני מחייבת דיון בבית המשפט, שבו החשוד אמור להיות נוכח. לשם כך, מודיעים לחשוד ולעורך דינו מראש, על פרטי הדיון שנקבע. גם במקרה של סיבה בריאותית שמפריעה להתייצבות החשוד בדיון, עורך דין שמייצג אותו ומתמחה בכך (כגון איתמר צור) יהיה נוכח.

האם ומה מיוחד לגבי קטינים בהקשר זה?


במקרה של קטינים, הליכים משפטיים נוטים להקל, מסיבות מובנות. הקלה זו מתבטאת בדרכים רבות וגם בהקשר הספציפי של תהליכי מעצר לצורכי חקירה והארכת מעצר ימים. עבור קטינים המעצר יהיה עד 10 ימים, בשונה כאמור ממעצר של עד 15 יום אצל מבוגרים. בסך הכל, עם הארכת המעצר במידה והייתה, המעצר יוכל להגיע עד 20 יום. זאת, בשונה מתקופה של עד 30 יום אצל מבוגרים. כמו כן, במקרה של חשודים שהם קטינים, נותנים משקל רב יותר לאפשרות של חלופות מעצר למיניהן. תודות לנקודות אלה ונוספות, ההשפעות השליליות של נסיבות כאלה על הקטין ועל עתידו עשויות להצטמצם.

האם ניתן לערער על מעצר ימים?


מעצר ימים הוא לתקופה קצרה ביותר, ביחס לתקופה אופיינית של מאסר בפועל. זה לא משנה את העובדה, שמדובר בחוויה לא סימפטית, שמוטב לצמצם אותה ככל הניתן. אחת האפשרויות להשיג זאת, היא באמצעות הגשת ערער בפני בית משפט מחוזי. הערעור מתבצע לרוב בפני ערכאה זו, מאחר שהאישור עצמו מטופל בערכאה הנמוכה יותר - בית משפט השלום. אגב, קבלת ערעור כזה איננה סוף פסוק, מאחר שהמשטרה עשויה לערער על שחרור. זו היא דוגמה נוספת למורכבות נושא מעצר הימים, למרות היותו לכאורה פשוט ולצורך בסיוע של עורך דין מעצרים מנוסה.

עד כמה מעצר ימים שונה ממעצר בית?


ההבדל בין מעצר ימים למעצר בית, עשוי להיות דרמטי. עבור עצורים רבים זהו מעצר ראשון. הם אינם עבריינים עם עבר פלילי, אינם רגילים למצב כזה והוא עלול להיות טראומטי למדי. גם מעצר בית הוא סוג של מצב מעיק, אשר "מקפיא" את החיים הרגילים ומשבש אותם. אך ההבדל בין השניים מהותי ומשמעותי מאוד. מעצר בית מגביל את העצור למקום מוגדר, לצד הקלות שונות שניתנות לו. למשל הזכות לצאת ממקום המעצר בכדי לפגוש עורך דין או בכדי להגיע לקבלת טיפול רפואי חיוני. כמובן, אופי מעצר כזה מחייב אמצעי בקרה מיוחדים ואלה אכן ישנם. זאת, בדמות מפקחים ואף שימוש ב"אזיקים אלקטרוניים".