skip to Main Content

מעצר ימים

מעצר ימים מתייחס לעבירות פליליות מסוג עוון או פשע, כאשר מדובר על מעצר למשך תקופת חקירת החשוד בלבד, לפני קבלת ההחלטה אם להגיש נגדו כתב אישום. מעצר ימים הוא השלב הראשוני בהליך הפלילי, מטרתו לסייע בצורכי חקירה והוא ניתן לתקופה קצובה של עד 15 ימים בכל פעם מלבד מקרים חריגים.

לאור הפגיעה החמורה של המעצר בזכויות היסוד של החשוד לחירות ולכבוד, נקבע על פי הפסיקה כי יש להשתמש בו כחלופה אחרונה זאת מהטעם כי מדובר בחשוד בלבד, ולא במי שהוא כבר נאשם בפליליים. חשודים אשר המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם, ואשר עצרה אותם על ידי החלטת קצין מששטרה במעצר ראשוני, מובאים בתוך 24 שעות לבית משפט.

ראשית יש לקבוע בידי השופט האם קיים כלל חשד סביר כנגד אדם, לאחר מכן על השופט לקבוע האם מדובר בעבירה המקימה כלל עילת מעצר ימים, ואז, לבחון חלופות אחרות כגון שחרור חשוד למעצר בית, עיכוב לחקירה או שחרור בערבות, המקטינות משמעותית את הפגיעה בזכויותיו. רק לאחר מעבר של שלבים אלה יורה שופט על מעצר לצורכי חקירה, ואז ישהה החשוד בבית המעצר למשך ימי החקירה שנקצבו. בפועל מוארך המעצר לתקופה קצרה יותר מ 15 ימים בכל פעם.


מהם התנאים למעצר ימים?

מהם התנאים למעצר ימים?


הליך מעצר ימים קבוע בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו – 1996, כאשר התנאים למעצר חשוד במעצר ימים (מעצר לצורכי חקירה) הם:
קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה שאיננה מסוג חטא ומתקיימת אחת מעילות המעצר המנויות בחוק - קיים יסוד סביר לחשש מפני שיבוש הליכי חקירה או משפט על ידי החשוד, חשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, הציבור או המדינה, יש צורך לנקוט הליכי חקירה מסוימים שאפשר לבצע רק כשהחשוד נמצא במעצר.
חשוב לציין, כי גם אם כל התנאים המצטברים חלים, על בית המשפט לבחון אם מתקיימת חלופה אחרת המשיגה את מטרות המעצר אולם מקטינה את הפגיעה בזכויות החשוד, כגון שחרור חשוד למעצר בית תחת פיקוח, ערבות כספית וכדומה.

זכויות עצורי ימים


ניתן למנות מגוון של זכויות עצורי ימים בסיסיות וחשובות, העיקריות שבהן - הזכות להתייעץ ולהיפגש עם עו''ד מומחה לדיני מעצרים פלילי ללא דיחוי וטרם החקירה במשטרה.
זכות לאי הפללה עצמית, הזכות לשמור על שתיקה ולא לשתף פעולה עם פעולות חקירה שונות.
לחשוד יש זכות לדעת את החשדות המדויקים נגדו ואסור לייחס לו חשדות כלליים.
הזכות לקיומה של חקירה הוגנת, כאשר חל איסור להשתמש נגד החשוד באלימות, איומים או אמצעים פסולים, במטרה להפעיל עליו לחץ, לשבור אותו ולגרום לו להודות בביצוע המעשים המיוחסים לו או למסור את גרסתו למשטרה.
לעצור ישנה זכות כי החקירה תתועד בכתב, הקלטה ו/או צילום, זכות להיחקר בשפתו, זכות לחתום על הודאה שמסר לאחר שקרא בעיון את מה שנכתב בה, זכות לקבל טיפול רפואי ולהיבדק על ידי רופא, בעת מחלה או מצב רפואי או נפשי ספציפיים.
לעצור קיימת זכות לקבל את תנאי המעצר הקבועים בחקיקה וכן לקבל ייצוג בכל הליכי המעצר. כך, בעת הדיון בפני שופט הנוגע לבקשת המעצר, זכותו של החשוד לקבל ייצוג משפטי של עו"ד פלילי שיוכל לחקור מטעמו את נציגי המשטרה. כמו כן, תקופת מעצר ימים מוגבלת עד15 ימים רצופים כאשר ניתן להאריך אותה עד 30 ימים מקסימום ומעבר לכך יש לקבל אישור מיוחד מאת היועץ המשפטי לממשלה.

סוגי מעצרים נוספים


מעצר לפי הצהרת תובע – מעצר מתום החקירה ועד הגשת כתב האישום: ניתן כדי לאפשר לתובע לבחון לעומק את תיק החקירה ולהכין את כתב האישום. המעצר מוגבל עד 5 ימים בכפוף להצהרה של התביעה כי יוגש כתב אישום נגד החשוד ומתקיימת עילה לעצור אותו עד תום ההליכים.
מעצר לאחר הגשת כתב אישום – מעצר עד תום ההליכים: במקרה שבו כתב האישום הוא בגין ביצוע עבירות פליליות חמורות, ניתן לבקש יחד עם כתב האישום שהחשוד יישאר עצור עד סיום ההליך המשפטי.

במידה ומי מיקיריכם נעצר, או אתם חוששים כי עלול להיעצר, פנו עוד היום,
לייעוץ משפטי מקצועי ואישי עורך דין מומחה בפליליים איתמר צור או חייגו - 050-7246247