skip to Main Content

ייצוג במעצרים- שחרור בעבירת תקיפה

עו"ד צור ייצג בדיון מעצר בו ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של חשוד בתקיפה חמורה, אך בסיום הדיון הורה השופט על שחרור הלקוח לביתו בלא כל ימי מעצר.

לפסק הדין המלא