skip to Main Content

תקיפה חמורה- 40 יום עש

מקרה של תקיפה חמורה בעזרת בקבוק בירה בין בני משפחה בו הלקוח של משרד עורך דין איתמר צור היה בעל עבר מכביד והסתיים אך ורק בארבעים ימים עבודות שירות.

לפסק דין המלא